De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel BIMBDK01 Bedrijfskundige thema’s Week 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel BIMBDK01 Bedrijfskundige thema’s Week 3"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel BIMBDK01 Bedrijfskundige thema’s Week 3
Thema 5 - Organisatiestructuren Business IT & Management Rotterdam, 00 januari 2007

2 Even voorstellen Jean-Pierre Beelen Hogeschooldocent
Principal Consultant Achtergrond Bedrijfskundige informatievoorziening > 25 jaar ervaring in ICT Management > 15 jaar ervaring in (Sales)Consultancy > 15 jaar ervaring Solution / Services Marketing Specialismen Business & ICT Alignment Marketing en Portfolio analyse ICT Management

3 Bereikbaarheid E-mail j.p.m.beelen@hr.nl jeanpierre.beelen@kpn.com
Profile Twitter Fileshare

4 Wat gaan we doen? Twee bedrijfskundige thema’s per week
Thema’s: tools die je gebruikt in project 1 (Cronus) De modulewijzer: op Natschool en med.hr.nl/beejp Beoordeling Tentamen; Multiple Choice (40 vragen)

5 Literatuur Een praktijkgerichte benadering van Organisatie en Management, Marcus en van Dam ISBN: (8e druk) bezoek de website Werken met logistiek, Visser en Van Goor ISBN: (7e druk) Grondslagen AO (deel B: processen en systemen), Jans ISBN: (21e druk)

6 Planning 31 Aug - Introductieles en Marketing
7 Sept - Bedrijfstypologieën en Dienstverlening 14 Sept - Logistiek 1 en Organisatiestructuren 21 Sept - Organiseren en structureren en Logistiek 2 28 Sept - Financieel Management en MVO 5 Okt - Wet en Regelgeving / Omgevingsinvloeden 12 Okt - Logistiek 3 / Concurrentie en samenwerking 19 Okt - Vakantie 26 Okt - Startups en Proeftentamen 2 Nov - Tentamen 9 Nov - Feedback rapportage

7 Bedrijf: Cronus fietsenfabriek
Bedrijfsprofiel: samenvatting beschikbaar Platte organisatie Groeispurt: van commercieel pionieren naar echte bedrijfsvoering: wat betekent dit?? Bedrijf komt in beeld bij externe partijen Verplichtingen op financieel gebied en op terrein van wet en regelgeving Relatie met het project!

8 Proces van Strategisch Management (OM 3.2 – 118)

9 Herhaling Week 2 Bedrijfstypologieën

10 Dus AO is…. Dat is het vak AO (of: BIV)!
Bestuurlijke informatie verzorging (BIV) Besturen: de tent draaiende houden = beslissingen nemen o.b.v. betrouwbare informatie Betrouwbare informatie = tijdig, juist en relevant Beheersingsinstrument: Planning & Control Waarom ‘Verzorging’?: blijkbaar is de gewenste bestuurlijke informatie: geen vanzelfsprekendheid moet dus verzorgd/ingericht/georganiseerd worden! Dat is het vak AO (of: BIV)!

11 Bedrijfstypologieën (AO 1.3)
Basis-typologieën: Productiebedrijf Handelsbedrijf Dienstverlening Financiële dienstverlening meestal apart Hebben dus verschillende: Producten/diensten Informatiebehoeften/KSF Processen

12 Indeling processen (AO f1.4)

13 Value Chain (OM f8.8)

14 Niveau’s van Planning & Control

15 Doelstellingenpyramide

16 P&C modellen (AO 2.5) Deming circle: plan-do check-act!
Business Balanced Scorecard: brede aanpak! INK managementmodel: zelfdiagnose!

17 Herhaling Week 3 Dienstverlening

18 Dienstverlenende bedrijven

19 Kenmerken dienstverlening
Tijdelijk beschikbaar stellen van capaciteit Veel soorten primaire processen in één bedrijf Vaak ook combinaties van diensten Complexe AO Denk ook aan onze ICT dienstverleners En dus niet standaard!

20 Verschillen met handel en industrie (AO 10.1)
Meestal geen eigen goederenbeweging (probleem met bepalen waardekringloop!) Focus: sturen op optimale bezettingsgraad Focus op klantcontact: kwaliteitsbeleving klant staat centraal Sturing op efficiëncy niet altijd eerste prioriteit Geringe mogelijkheden tot controle-technische functiescheiding

21 Overeenkomsten Marktgericht Commerciële activiteiten
Inkoop en verkoop (heet wel vaak anders, bv. verhuur i.p.v. verkoop) Behoefte aan goede informatie …….. ……voor uitvoering van planning & control

22 Processen gericht op: Geen productie van goederen, maar ‘het ter beschikking stellen’ van Arbeidskracht (AO 10.4) Productiemiddelen (AO 10.5) Ruimten (AO 10.6)

23 Outsourcing (10.7) Meestal ondersteunende processen zoals ICT-beheer, salarissen, administratie, wagenparkbeheer In de ICT: grote marktpartijen zoals IBM en KPN Maar ook catering bij bedrijven Aspecten: besturende, ondersteunende en uitvoerende procesactiviteiten Attentiepunt: Service Level Agreement (SLA)

24 Organisatiestructuren
Week 4 Organisatiestructuren

25 Mintzberg en organisatiestructuren (OM 9.5)
Eigenschappen die de structuur bepalen: Organisatiedelen Coördinatiemechanismen Ontwerpparameters Contingentiefactoren

26 Organisatiedelen

27 Noem per organisatiedeel een voorbeeld

28 Coördinatiemechanismen

29 Ontwerpparameters Ontwerpvariabelen zijn:
Functiespecificatie: aantal taken per functie en de toekenning van verantwoordelijkheden en bevoegdheden Omvang van afdelingen of groepen: het aantal werknemers per groep Centralisatie of decentralisatie: mate waarin bevoegdheden aan medewerkers en managers lager in de hiërarchie worden toegekend Formalisering van het gedrag: standaardisering van de uitvoering van de werkzaamheden (regels, procedures, functiebeschrijvingen)

30 Contingentiefactoren
Het technisch systeem van een organisatie: instrumentarium dat door de operationele kern wordt gebruikt (bijvoorbeeld machines, automatisering) Omgevingskenmerken van de organisatie: dynamiek en complexiteit Dynamische omgeving vraagt om een organistische structuur Complexe omgeving vraagt om decentralisatie Leeftijd en omvang van de organisatie: een oudere en/of grotere organisatie vraagt om meer formalisatie

31 Organisatievormen Ondernemende organisatie Machine organisatie
Professionele organisatie Gedivisionaliseerde organisatie Innovatieve organisatie Zendingsorganisatie Politieke organisatie

32 Noem per type organisatie
Kenmerkend organisatiedeel Coördinatiemechanisme Ontwerpparameters Situationele factoren Voorbeeld bedrijf / organisatie Strategie

33 Ondernemersorganisatie

34 Machineorganisatie

35 Professionele organisatie

36 Gedivisionaliseerde organisatie

37 Uitvoerende innovatieve organisatie

38 Bestuurlijke innovatieve organisatie

39 Zendingorganisatie

40 Politieke organisatie

41 Organisatievormen (OM f9.27)

42 Organisatievormen

43 Communicatie- en overlegstructuur
Communicatie- en overlegstructuur is een coördinatievoorziening die in iedere organisatie dient te worden ingebouwd Horizontale communicatie: communicatie op een gelijk hiërarchisch niveau Verticale communicatie: communicatie op verschillende hiërarchische niveaus Laterale communicatie: open communicatie (sprongsgewijs) los van de hiërarchie

44 Trends in organisatiestructuren
Horizontale organisaties: ontwerpen van organisaties op basis van het optimaliseren van activiteitenstromen tussen afdelingen (impuls door het gebruik van moderne ICT) Netwerkorganisaties: onderlinge samenwerking tussen organisaties in een netwerk Clusterorganisaties met teams: organisatievorm waarbij de teamstructuur centraal staat (zie figuur 9.40 boek) Virtuele organisatie: kantoorloze onderneming Afgeplatte organisaties met een beperkte complexiteit: creëren van kleine zelfstandige eenheden binnen organisaties

45 Vragen zijn welkom


Download ppt "Presentatie titel BIMBDK01 Bedrijfskundige thema’s Week 3"

Verwante presentaties


Ads door Google