De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toekomst Financiële Functie. Vragen vooraf Bij wie is de financiële functie onderdeel van een reorganisatie? Bij wie wordt gesproken/gedacht over de toekomst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toekomst Financiële Functie. Vragen vooraf Bij wie is de financiële functie onderdeel van een reorganisatie? Bij wie wordt gesproken/gedacht over de toekomst."— Transcript van de presentatie:

1 Toekomst Financiële Functie

2 Vragen vooraf Bij wie is de financiële functie onderdeel van een reorganisatie? Bij wie wordt gesproken/gedacht over de toekomst van de financiële functie? Welke ontwikkeling zal naar uw mening in de komende 5 tot 10 jaar de grootste impact hebben op uw organisatie? Wie gebruikt scenario’s om na te denken over de toekomst van de eigen organisatie en financiële functie?

3 Een tijd van transitie Veranderende rol overheid (horizontalisering) Nieuwe organisatievormen (samenwerking, outsourcing) Decentralisatie van taken Personele schaarste (vergrijzing/ontgroening) Financiële schaarste (bezuinigingen) ICT-ontwikkelingen Roep om transparantie Roep om actuelere sturingsinformatie Roep om afbakening risico’s

4 Beleidproces -Enkelvoudig -Schema -Centraal Beleidproces -Meervoudig -Arena -Decentraal Organisatie -Flexibel -Tijdelijk -Dynamisch Organisatie -Vast -Continu -Geleidelijk Manoeuvres in de Markt Uitbesteden aan / inhuren op de markt Dynamiek in de Flashmob Faciliteren van tijdelijke initiatieven vanuit de samenleving Maatschappelijke Carrousel Samenwerken met maatschappelijke partners Retro in Control Beleid en uitvoering in eigen hand

5 Beleidproces -Enkelvoudig -Schema -Centraal Beleidproces -Meervoudig -Arena -Decentraal Organisatie -Flexibel -Tijdelijk -Dynamisch Organisatie -Vast -Continu -Geleidelijk Inhoud Uitbesteding kan helpen kosten te beheersen, risico’s te spreiden, doelmatigheid te vergroten. Strategische keuzes zijn vooral keuzes rond wel of niet uitbesteden Instrumentarium Goed contractbeheer nodig, incorporatie/consolidatie in P&C cyclus en informatie overheidsinstantie. Inzetten externe partijen van administratie tot benchmarks/audits Kennis/vaardigheden Kennis om output te vertalen in contracten, kunnen aansturen externe partijen, onderhandelen, juridische kennis, marktkennis

6 Beleidproces -Enkelvoudig -Schema -Centraal Beleidproces -Meervoudig -Arena -Decentraal Organisatie -Vast -Continu -Geleidelijk Inhoud Ruimte in begroting voor financiële inbreng externe partijen, doelstellingen gezamenlijk met andere spelers. Keuzes omtrent samenwerkingspartners Instrumentarium Afstemming eigen administratie,registratie en presentatie met die van andere organisaties. Visitaties, gezamenlijke audits Kennis/vaardigheden Kennis van finfun verschillende typen organisaties en deze kunnen harmoniseren, kunnen samenwerken met partnerorganisaties

7 Beleidproces -Enkelvoudig -Schema -Centraal Beleidproces -Meervoudig -Arena -Decentraal Organisatie -Vast -Continu -Geleidelijk Inhoud Ruimte in begroting voor situationele sturing, doelmatigheid en realisatie doelstellingen ook situationeel, met andere spelers. Instrumentarium Flexibiliteit in administratie, registratie en presentatie van financiële en beleidsinformatie. Sturing op hoofdlijnen en inputs, verantwoording situationeel Kennis/vaardigheden Ontwikkelingen ‘binnen’ en ‘buiten’, publiek, privaat, kunnen combineren, kunnen ondernemen, loslaten, samenwerken met andere externe spelers

8 Beleidproces -Enkelvoudig -Schema -Centraal Beleidproces -Meervoudig -Arena -Decentraal Organisatie -Flexibel -Tijdelijk -Dynamisch Organisatie -Vast -Continu -Geleidelijk Inhoud Budget/prestatie/kwaliteitsbewaking binnen organisatie, strakke sturing op inputs en realisatie eigen doelen Instrumentarium rapportages gericht op eigen bestuur, gestandaardiseerd, gelaagdheid tot op detailniveau Kennis/vaardigheden Kennis op alle terreinen financiële functie in huis, intern samenwerken, bestuurlijke sensitiviteit, doorvertaling bestuurlijke prioriteiten in gedetailleerde uitvoeringsplannen

9 Vragen achteraf Welk scenario herkent u op dit moment het meest in uw organisatie? Welk scenario spreekt u het meest aan met het oog op de nabije toekomst? Welk aspect van de financiële functie gaat in uw organisatie naar uw inschatting het meest veranderen?

10 De uitdaging: Door flexibiliteit en meervoudigheid inspelen op de maatschappelijke ontwikkelingen en aansluiten bij de ontwikkeling van uw organisatie Ons aanbod: Boek ‘De Toekomst van de Financiële Functie’ Scan van uw financiële functie Begeleiding van sessies Onderzoek naar de toekomst van uw financiële functie Zie ook onze site: www.bmc.nl/toekomstfinancielefunctie

11 Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Toekomst Financiële Functie. Vragen vooraf Bij wie is de financiële functie onderdeel van een reorganisatie? Bij wie wordt gesproken/gedacht over de toekomst."

Verwante presentaties


Ads door Google