De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kouwenhoven Consultancy Vormgeven van de HRM-functie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kouwenhoven Consultancy Vormgeven van de HRM-functie."— Transcript van de presentatie:

1 Kouwenhoven Consultancy Vormgeven van de HRM-functie

2 Kouwenhoven Consultancy Inhoudsopgave  1.Inrichtingsvariabelen van de organisatie van de HRM-functie  2.Verdeling van taken en bevoegdheden  3.Bemensing  4.Besturingsinstrumenten  5.Werkprocessen, Shared Services, uitbesteden

3 Kouwenhoven Consultancy 1. Inrichtingsvariabelen HRM-functie  Verdeling van taken en bevoegdheden  Bemensing  Besturings- instrumenten  Werkprocessen Shared services, uitbesteding Lijnmgt centraal P&O decentraal P&O centraal Lijnmgt decentraal Uitwerken naar vier posities

4 Kouwenhoven Consultancy 2. Verdeling van taken en bevoegdheden: vier alternatieven  Wie neemt in de praktijk de belangrijkste beslissingen inzake personeelsmanagement  het lijnmanagement of de personeelsafdeling?  boven in de organisatie (centraal of ook lager in de organisatie decentraal)? B Wie is beslisser Waar wordt beslist Centraal Decentraal P&OLijnmanager A CD

5 Kouwenhoven Consultancy Verdeling van taken en bevoegdheden Centralistisch lijnmanagement  pioniersorganisatie  sterk centraal topmanagement  PZ voorbereiding, mede uitvoering, administratieve ondersteuning M

6 Kouwenhoven Consultancy Verdeling van taken en bevoegdheden PZ Gecentraliseerde PZ-afdeling  functionele organisatiestructuur  kleine tot middelgrote organisatie  sterke, centrale PZ-afdeling  topmanagement veelal formeel meebeslissen

7 Kouwenhoven Consultancy Verdeling van taken en bevoegdheden Gedecentraliseerde PZ-afdeling  gedecentraliseerde functionele organisatiestructuur  middelgrote tot grote organisatie  sterke, intern gedecentraliseerde PZ-afdeling  topmanagement formeel beslisser  lijnmanagement mede uitvoerder  gedecentraliseerde PZ-functionaris  functioneel, hiërarchisch in PZ  operationeel in bedrijfsonderdeel PZ

8 Kouwenhoven Consultancy Verdeling van taken en bevoegdheden M MMM Gedecentraliseerd lijnmanagement  organisatiestructuur met divisies, ‘profitcentra’  topmanagement actief betrokken bij hoofdlijnen/CAO/management development  gedecentraliseerd lijnmanagement is resultaatverantwoordelijk en daarmee echte beslisser  PZ-functionaris hiërarchisch en operationeel onder lijnmanager, functioneel onder centrale PZ

9 Kouwenhoven Consultancy ‘Pull’ naar uniformiteit ‘Pull’ naar diversiteit Besturingsconcept  Schaalvoordelen / synergie  overheidsregelgeving en arbeidsverhoudingen/mede- zeggenschap  imago van de organisatie  benadering arbeidsmarkt  loopbaanmogelijkheden door gehele organisatie  doelmatiger werken  maatwerkoplossingen  aansluiten bij plaatselijke cultuur / mogelijkheden  ondernemerschap / verantwoordelijkheden ‘laag’ in de organisatie  eenvoud in aansturing Kernvraagstuk: sturen op uniformiteit vs diversiteit

10 Kouwenhoven Consultancy 3. Bemensing  Aantallen (zie onder andere benchmarks)  Gedrag / stijl  Deskundigheden en vaardigheden inzake  kennis en ervaring m.b.t. primaire bedrijfsprocessen en ondersteunende processen  formuleren personeelsbeleidsplan/strategie  vormgeven en toepassen van instrumenten van personeelsmanagement (incl. ICT en admin.)  management van verandering  effectief functioneren in besturingsnetwerk

11 Kouwenhoven Consultancy 4. Besturingsinstrumenten  voorschriften  procedures en werkstandaarden  handboek arbeidsvoorwaarden  functieprofielen voor personeelsmanagement  communicatie  overlegstructuur  informeel overleg  informatiebulletin  cultuur  planning & control  strategisch  managerial  operationeel

12 Kouwenhoven Consultancy Besturingsinstrumenten Besturingsinstrumenten per structuur Best. instr. Structuur VoorschriftenCommunicatie Cultuur Planning & Control A B C D  nauwelijks  nadruk op informeel overleg  sturing door waarden en normen van de pionier  nauwelijks formele systemen  vrij veel voorschrif- ten inzake proce- dures, werkvoor- schriften, arbeids- voorwaarden  Hoofd P&O in managementteam  werkoverleg P&O  in het algemeen beperkt (soms waarden en normen van Hoofd P&O)  beperkt: naast ope- rationeel soms strategisch en managerial  veel voorschriften (sturen op afstand)  in het algemeen beperkt  centraal: beschikbaar  decentraal: beperkt, eenvoudig  beperkt  in het algemeen beperkt  wellicht door lijn- managers  ruim beschikbaar (sturen op afstand)  top- en divisie- managers vormen hoofdas van overleg: ieder overlegt met eigen P&O-ers  Directeur P&O in managementteam  intensief binnen P&O: centraal/ decentraal

13 Kouwenhoven Consultancy BeheerToepassing instrumenten Strategisch Personeelsmanagement Personeels- admin. Rechts- positie Loopbaan- planning Competentie- mngt Kennis- mngt. Strategische P-Planning 'Outsourcing’ of Shared Service Professional Support Unit of inkopen Relatief 'lage’ toegevoegde waarde aan succes organisatie Relatief 'hoge’ toegevoegde waarde aan succes organisatie Organisatie- ontwikkeling. Aanstelling Salaris- admin. W&S Beoordeling Analyse Pers. info Operationele noodzaakStrategische noodzaak Continuüm in P&O-activiteiten 5. Shared services, uitbesteden


Download ppt "Kouwenhoven Consultancy Vormgeven van de HRM-functie."

Verwante presentaties


Ads door Google