De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vormgeven van de HRM-functie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vormgeven van de HRM-functie"— Transcript van de presentatie:

1 Vormgeven van de HRM-functie

2 Inhoudsopgave 1. Inrichtingsvariabelen van de organisatie van de HRM-functie 2. Verdeling van taken en bevoegdheden 3. Bemensing 4. Besturingsinstrumenten 5. Werkprocessen, Shared Services, uitbesteden

3 1. Inrichtingsvariabelen HRM-functie
Verdeling van taken en bevoegdheden Bemensing Besturings- instrumenten Werkprocessen Shared services, uitbesteding Lijnmgt centraal P&O centraal Lijnmgt decentraal P&O decentraal Uitwerken naar vier posities

4 2. Verdeling van taken en bevoegdheden: vier alternatieven
Wie neemt in de praktijk de belangrijkste beslissingen inzake personeelsmanagement het lijnmanagement of de personeelsafdeling? boven in de organisatie (centraal of ook lager in de organisatie decentraal)? B Wie is beslisser Waar wordt beslist Centraal Decentraal P&O Lijnmanager A C D

5 Centralistisch lijnmanagement
Verdeling van taken en bevoegdheden pioniersorganisatie sterk centraal topmanagement PZ voorbereiding, mede uitvoering, administratieve ondersteuning M

6 Gecentraliseerde PZ-afdeling
Verdeling van taken en bevoegdheden functionele organisatiestructuur kleine tot middelgrote organisatie sterke, centrale PZ-afdeling topmanagement veelal formeel meebeslissen PZ

7 Gedecentraliseerde PZ-afdeling
Verdeling van taken en bevoegdheden gedecentraliseerde functionele organisatiestructuur middelgrote tot grote organisatie sterke, intern gedecentraliseerde PZ-afdeling topmanagement formeel beslisser lijnmanagement mede uitvoerder gedecentraliseerde PZ-functionaris functioneel, hiërarchisch in PZ operationeel in bedrijfsonderdeel PZ

8 Gedecentraliseerd lijnmanagement
Verdeling van taken en bevoegdheden organisatiestructuur met divisies, ‘profitcentra’ topmanagement actief betrokken bij hoofdlijnen/CAO/management development gedecentraliseerd lijnmanagement is resultaatverantwoordelijk en daarmee echte beslisser PZ-functionaris hiërarchisch en operationeel onder lijnmanager, functioneel onder centrale PZ M

9 Kernvraagstuk: sturen op uniformiteit vs diversiteit
Besturingsconcept ‘Pull’ naar uniformiteit ‘Pull’ naar diversiteit Schaalvoordelen / synergie overheidsregelgeving en arbeidsverhoudingen/mede-zeggenschap imago van de organisatie benadering arbeidsmarkt loopbaanmogelijkheden door gehele organisatie doelmatiger werken maatwerkoplossingen aansluiten bij plaatselijke cultuur / mogelijkheden ondernemerschap / verantwoordelijkheden ‘laag’ in de organisatie eenvoud in aansturing

10 3. Bemensing Aantallen (zie onder andere benchmarks) Gedrag / stijl
Deskundigheden en vaardigheden inzake kennis en ervaring m.b.t. primaire bedrijfsprocessen en ondersteunende processen formuleren personeelsbeleidsplan/strategie vormgeven en toepassen van instrumenten van personeelsmanagement (incl. ICT en admin.) management van verandering effectief functioneren in besturingsnetwerk

11 4. Besturingsinstrumenten
voorschriften procedures en werkstandaarden handboek arbeidsvoorwaarden functieprofielen voor personeelsmanagement communicatie overlegstructuur informeel overleg informatiebulletin cultuur planning & control strategisch managerial operationeel

12 Besturingsinstrumenten per structuur
Voorschriften Communicatie Cultuur Planning & Control A B C D nauwelijks nadruk op informeel overleg sturing door waarden en normen van de pionier nauwelijks formele systemen vrij veel voorschrif- ten inzake proce- dures, werkvoor- schriften, arbeids- voorwaarden Hoofd P&O in managementteam werkoverleg P&O in het algemeen beperkt (soms waarden en normen van Hoofd P&O) beperkt: naast ope- rationeel soms strategisch en managerial veel voorschriften (sturen op afstand) in het algemeen beperkt centraal: beschikbaar decentraal: beperkt, eenvoudig beperkt wellicht door lijn- managers ruim beschikbaar (sturen op afstand) top- en divisie- managers vormen hoofdas van overleg: ieder overlegt met eigen P&O-ers Directeur P&O in managementteam intensief binnen P&O: centraal/ decentraal

13 5. Shared services, uitbesteden
Relatief 'lage’ toegevoegde waarde aan succes organisatie Continuüm in P&O-activiteiten Relatief 'hoge’ toegevoegde waarde aan succes organisatie Operationele noodzaak Strategische noodzaak Beheer Toepassing instrumenten Strategisch Personeelsmanagement Analyse Pers. info Strategische P-Planning Salaris- admin. Rechts- positie Personeels- admin. Competentie- mngt Organisatie- ontwikkeling W&S . Loopbaan- planning Aanstelling Kennis- mngt. Beoordeling Professional Support Unit of inkopen 'Outsourcing’ of Shared Service


Download ppt "Vormgeven van de HRM-functie"

Verwante presentaties


Ads door Google