De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 TEKST 18 STRUCTURE IN FIVE’S BLOK 4ALGEMENE PRINCIPES VAN ORGANISEREN: TAAKVERDELING COORDINATIE ZIE OVERZICHT OP P. 144 BLOK 5/TEKSTEN 18 EN 19: OMVATTENDE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 TEKST 18 STRUCTURE IN FIVE’S BLOK 4ALGEMENE PRINCIPES VAN ORGANISEREN: TAAKVERDELING COORDINATIE ZIE OVERZICHT OP P. 144 BLOK 5/TEKSTEN 18 EN 19: OMVATTENDE."— Transcript van de presentatie:

1 1 TEKST 18 STRUCTURE IN FIVE’S BLOK 4ALGEMENE PRINCIPES VAN ORGANISEREN: TAAKVERDELING COORDINATIE ZIE OVERZICHT OP P. 144 BLOK 5/TEKSTEN 18 EN 19: OMVATTENDE UTWERKING VAN BLOK 4, EN: BEDRIJFSCULTUUR DAARIN MEEGENOMEN

2 2 Uitwerking structuur: Henry Mintzberg, zie p. 146 Omgeving 5 bouwstenen van elke organisatie: 1 TOP 2 MIDDENKADER 3 UITVOERENDEN 4 TECHNISCHE STAF 5 ONDERST. STAF

3 3 DE 5 BOUWSTENEN STAAN VOOR 5 BASISACTIVITEITEN VAN ELKE ORGANISATIE: * LEIDINGGEVEN (OP 2 NIVEAU’S) * ONDERSTEUNEN VAN HET PRIMAIRE PROCES IN 2 OPZICHTEN ( 2 AFDELINGEN IN HET SECUNDAIRE PROCES) * PRODUCEREN VAN GOEDEREN EN/OF DIENSTEN: HET PRIMAIRE PROCES

4 4 VERTICALE EN HORIZONTALE TAAKVERDELING IN HET SCHEMA VAN MINTZBERG: TOP – MIDDEN – UITVOEREN = V TECHNISCHE STAF – ONDERSTEUNDEN STAF = H NAAST TAAKVERDELING IS HET NODIG OM ACTIVITEITEN TE COORDINEREN, TE ‘CONTROLEREN’

5 MIDDELEN DAARTOE: COORDINATIEMECHANISMEN, P. 150 5 TYPEN VOORKEUR VAN ELKE BOUWSTEEN/STRUCTUURDEEL VOOR BEPAALD MECHANISME, ZIE P. 153 WELKE VOORKEUR? ==> WORDT HOOFDZAKELIJK BEPAALD DOOR KENMERK VAN DE OMGEVING 5

6 6 VIER TYPEN ‘’OMGEVING’’ LEIDEN TOT VIER TYPEN COMBINATIES VAN DE 5 ONDERDELEN, VIER ‘’CONFIGURATIES’ VAN MINTZBERG, ZIE P. 154

7 7 STABIEL Omgeving is stabiel, voorspelbaar DYNAMISCH Omgeving waarin ontwikkelingen elkaar snel opvolgen, toekomst is onvoorspelbaar EENVOUDIG simpele goederen qua constructie en technologie, kwaliteit moet gewoon goed zijn Machine- bureaucratie Eenvoudige structuur COMPLEX Omgeving die aan de organisatie hoge eisen stelt wat betreft de kwaliteit vna goederen en diensten Professionele bureaucratie Adhocratie VERBETER DE FIGUUR OP P. 154 :-)

8 8 direct leidinggeven een of twee ondernemers hebben alle touwtjes in handen opereert klantgericht in een dynamische omgeving winkel om de hoek / eenmanszaak DE EENVOUDIGE STRUCTUUR OF ONDERNEMERSORGANISATIE Top is het dominante deel

9 9 standaardisatie van werkzaamheden veel procedures interne differentiatie (F) stabiele omgeving gedetailleerde hierarchie veel planning en control onderscheid staf en lijn Machinebureaucratie Technische staf is het dominante deel

10 10 dominante component: operationele kern Gedecentraliseerd Complexe omgeving standaardisatie van kennis en vaardigheden advocaten, notarissen, medici, docenten Professionele bureaucratie Uitvoerenden vormen het dominante deel

11 11 innovatieve organisatie creatieve, op uitvoering gerichte organisaties als reclamebureaus, projectontwikkelaars e.d. hoog opgeleide professionals die inhoudelijk zelfsturend zijn geen procedures Afstemming en samenwerking door aanpak ondersteunende staf onderlinge afstemming Adhocratie Ondersteunende staf is het dominante deel

12 Alles in één schema (p. 164) : 12 ConfiguratiesOnderdelenCoordinatie mechanismen Typering Omgeving Eenvoudige organisatie Strategische topDirect leiding geven Eenvoudig en dynamisch Machinebureau- cratie Technische stafStandaardisa- tie werkzaamheden Eenvoudig en stabiel Professionele bureaucratie Uitvoerend personeel Standaardisatie kennis/vaardig- heden Complex en stabiel AdhocratieOndersteunend en uitvoerend personeel Onderlinge afstemming Complex en dynamisch 1 2 3 4

13 Zie p. 164 Structuurtypen van Mintzberg en hun kenmerkende strategie, sterkte en zwakte 13


Download ppt "1 TEKST 18 STRUCTURE IN FIVE’S BLOK 4ALGEMENE PRINCIPES VAN ORGANISEREN: TAAKVERDELING COORDINATIE ZIE OVERZICHT OP P. 144 BLOK 5/TEKSTEN 18 EN 19: OMVATTENDE."

Verwante presentaties


Ads door Google