De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman Dr. Van Dijk 20 e druk 1 Grondslagen Administratieve Organisatie Deel A algemene beginselen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman Dr. Van Dijk 20 e druk 1 Grondslagen Administratieve Organisatie Deel A algemene beginselen."— Transcript van de presentatie:

1 1 prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman Dr. Van Dijk 20 e druk 1 Grondslagen Administratieve Organisatie Deel A algemene beginselen

2 2 Organisatie Leiding Doelbepaling Doelrealisatie Control Besluitvorming Communicatie Administratieve organisatie Inleiding AO 2 Hoofdstuk 1 Het functioneren van organisaties

3 3 Onder een organisatie wordt verstaan: een groepering mensen die - in onderlinge samenwerking - met behulp van middelen activiteiten ontplooien om - op doelmatige wijze - overeengekomen doelstellingen te realiseren. Kenmerken: 1.Doelbewustheid 2.Doelgerichtheid 3.Doelmatigheid Organisaties

4 4 Leiding Functies van de leiding (onder meer): - Doelbepaling - Doelrealisatie  Doelbepaling (WAT)  Doelrealisatie (HOE)  Kernbegrippen hierbij zijn: ◦ Planning ◦ Control Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

5 5 De organisatie als systeem SAMENLEVING ORGANISATIE Een systeem omvat ‘een stel elementen tezamen met een stel onderlinge relaties die een geïntegreerd geheel vormen’. Kenmerken organisatie: open en dynamisch systeem Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

6 6 De organisatie als proces proces ORGANISATIE proces Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

7 7 Processen bestaan uit activiteiten activiteit proces Functioneel processen (organisatieprocessen) Primaire (kernactiviteit) Secundaire (ondersteunend) Activiteiten Bestuurlijke => besluitvormingsprocessen Technische (uitvoering) => functioneel processen Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

8 8 Transformatieproces inputoutput Grondstoffen Hulpstoffen Arbeid Gegevens Goederen Diensten Informatie Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten Doelstelling: verkrijgen van toegevoegde waarde of winst

9 9 Waardekringloopproces handelsonderneming Inkopen Betalingen Ontvangsten Verkopen Schulden Vorderingen Goederenbeweging Geldbeweging Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten Goederen Geld

10 10 Functies van de leiding  PLANNEN: Doelen  ORGANISEREN: Structuur van mensen, middelen en procedures  DIRIGEREN: Gekwantificeerde taakstellingen  COÖRDINEREN: Afstemming van plannen, procedures en taken  MGT. CONTROL: Bewaking van organisatie, activiteiten en resultaten Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

11 11 Functies van de leiding: plannen  Missie / visie / KSF  KSF => SWOT-analyse ◦ analyse van de eigen mogelijkheden (intern)  sterke punten (strengths)  zwakke punten (weaknesses)  vb. ◦ omgevingsanalyse (extern)  kansen (opportunities)  bedreigingen (threats)  vb. Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

12 12 Functies van de leiding: plannen  Ondernemingsplan/meerjarenplan: inzicht in onder meer ◦ activiteiten vd organisatie (komende 3-5 jaar) ◦ welke kosten, verwachte opbrengsten? ◦ financiering ◦ gebruik van scenario’s Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

13 13 Functies van de leiding: plannen  Niveau’s van plannen ◦ Strategisch: doelstellingen zelf ◦ Tactisch: wijze waarop, middelen waarmee ◦ Operationeel: voorbereiden en regelen van de uitvoering Begroting! Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

14 14 Balanced Scorecard  vertalen bedrijfsstrategie naar uit te voeren activiteiten om doelstellingen te bereiken  waarom? toenemende complexiteit ondernemingsomgeving  overzichtelijk prestatiesysteem van ◦ financiële en niet-financiële prestaties ◦ van de onderneming ◦ voor de 3 belangrijkste belangengroepen (financiers, klanten en werknemers)  individueel ◦ elke onderneming heeft eigen kritieke succesfactoren en meetpunten ◦ sluit aan bij de noden van de onderneming Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

15 15  inzicht in de prestaties en op de relatie tussen 4 essentiële invalshoeken voor de onderneming Balanced Scorecard

16 16 Balanced Scorecard

17 17 Organiseren  Structurering: nood aan arbeidsverdeling  Functie- en taakbeschrijvingen, functieprofiel  Kennismanagement (lerende organisatie)  Delegatie: overdracht van bevoegdheden en verantwoordelijkheden van hoogste leiding naar lagere niveau’s (zie schema) ◦ verantwoording afleggen ◦ coördinatie van de gedelegeerde bevoegdheden ◦ controle van de gedelegeerde bevoegdheden Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

18 18 Organiseren Niveaus in een organisatie (p. 38) Strategisch niveau Managementniveau Operationeel niveau Uitvoerend niveau delegatie verantwoording Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

19 19 Organisatiestructuren (p. 40) structuurschema Functionele indeling: inkoop – verkoop – productie – fin. – HR Indeling volgens product – klant – markt -... Fit tss structuur organisatie en haar omgeving

20 20 Dirigeren en coördineren  procedures  werkinstructie  afstemmen van verantwoordelijkheden Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

21 21 Management-control systeem INSTRUMENTEN  Selectie van personeel  Opleiden van personeel  Organisatiecultuur  Beloningssysteem  Regels en procedures  Interne controle STRATEGISCHE KEUZES  Veel of weinig control?  Baseren op risico-analyse?  Basis van control?  Controle van gedrag of resultaten?  Alleen financiële resultaten? Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten Gehele systeem van beheersingsmaatregelen ten behoeve van management

22 22 Control  Controle  Control  doel: procesbeheersing  Control omvat ◦ Controle (vgl, vastleggen)  doel: melden van fouten ◦ Analyse van afwijkingen ◦ Bijsturing (correctieve maatregelen) Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten Doel Realisatie (SOLL-situatie) (IST-situatie)

23 23 Budgettering (p.52) liquiditeitsbegroting Verkoop- budget Productie- budget Administr. plan ProductenPersoneel Kosten/ uitgaven Kapitaals- uitgaven Grond- stoffen Personeel Kosten/ uitgaven Kapitaals- uitgaven Personeel Kosten/ uitgaven Kapitaals- uitgaven Inkoop- en voorraadbudget Personeels- budget Kosten- budget Kapitaals- uitgaven Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

24 24 Besluitvorming  Soorten beslissingen ◦ Strategisch ◦ Organisatorisch (= tactisch) ◦ Operationeel  Beslissingshiërarchie ◦ (niet) programmeerbare beslissingen ◦ (on)gestructureerde beslissingen Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

25 25 Besluitvormingsproces Probleem- onderkenning en formulering Ontwikkelen alternatieve oplossingen Bepalen consequenties alternatieven Doen van een keuze (beslissen) impuls Beslissings- overdracht Beslissingen zijn het resultaat van besluitvormingsprocessen. Daarna moet de besluitvorming leiden tot veranderingsprocessen. Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten

26 26 Communicatie  Overdracht van gegevens ◦ Extern ◦ Intern  Communicatieprocessen ◦ Formeel ◦ Informeel  Wijze van communicatie Opgaven, 3e druk, behorend bij Grondslagen Administratieve Organisatie A (20e druk) © Wolters-Noordhoff Groningen/Houten


Download ppt "1 prof. E.O.J. Jans m.m.v. Prof. Drs. K. Wezeman Dr. Van Dijk 20 e druk 1 Grondslagen Administratieve Organisatie Deel A algemene beginselen."

Verwante presentaties


Ads door Google