De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AOS docentonderzoek bijeenkomst 5 Onderzoeksplan Het plannen van praktijkonderzoek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AOS docentonderzoek bijeenkomst 5 Onderzoeksplan Het plannen van praktijkonderzoek."— Transcript van de presentatie:

1

2 AOS docentonderzoek bijeenkomst 5 Onderzoeksplan Het plannen van praktijkonderzoek

3 Inhoud bijeenkomst 5 1. Bibliotheekinstructie Tilburg University Vragen en opmerkingen 2. Peer feedback Kritisch doornemen van onderzoeksdoel en -vraag 3. Plannen Vanuit onderzoeksdoel en onderzoeksvragen naar onderzoeksaanpak: Methoden van dataverzameling kiezen Onderzoeksactiviteiten beschrijven Onderzoeksactiviteiten plannen

4 Peer-feedback

5 “Ik ben ook aan het worstelen idd. Waar ik mee zit is dat ik nu een onderzoeksvraag heb, die niet is waar ik destijds mee ben begonnen. Mijn onderzoeksvraag waar ik destijds mee aan het worstelen ben geweest is nog steeds niet ok. Die gaat nl uit van aantrekkelijker maken en dat kun je zo lastig meten…. “Hoe kan ik mijn theorielessen met behulp van digitale middelen aantrekkelijker maken voor de leerlingen?" De vraag is ook veel te breed. zucht.... ik worstel verder.” Het belang van een goede onderzoeksvraag

6 Fasen in onderzoek ProbleemverkenningBijeenkomst 1-2 Formulering onderzoeksvraagBijeenkomst 3-5 OnderzoeksmethodeBijeenkomst 5-8 OnderzoeksplanBijeenkomst 6 Gegevens verzamelen, analyserenBijeenkomst 9-10 Conclusies trekkenBijeenkomst 11 Presentatie, implementatieBijeenkomst 12-13

7 Veelgebruikte onderzoeksmethoden Wanneer kies je (niet) voor deze onderzoeksmethode? Zeg iets over: voordelen, nadelen, aantal respondenten, kosten, mogelijkheden, …. BeschrijvenDefiniërenVerklarenVergelijkenEvalueren Observeren Interviewen Vragenlijst afnemen

8 Koppeling onderzoeksvraag - methode BeschrijvenDefiniërenVerklarenVergelijkenEvalueren ObserverenXXX InterviewenXXXXX Vragenlijst afnemen XXXXX BezoekenXX Tekst- bronnen bestuderen XXXXX

9 Keuze van methoden en activiteiten Draagt de onderzoeksactiviteit bij aan het beantwoorden van de onderzoeksvraag? Is de methode van dataverzameling de meest efficiënte manier om aan de data te komen? Is er triangulatie ingebouwd? (meerdere databronnen en methoden) Per deelvraag: past de methode van dataverzameling bij de deelvraag?

10 Onderzoeksactiviteiten beschrijven: vier vragen Op welke onderzoeks(deel)vraag is de onderzoeksactiviteit gericht? Wat ga je doen? Beschrijving van de activiteit: wat en hoe. (Bijv: interview opstellen, respondenten benaderen, interview afnemen, verslag maken….) Wie heb je daarvoor nodig? (respondenten,..) Wanneer voer je de activiteit uit? Planning maken.

11 Wie Bron: Baarda, B. (2014). Dit is onderzoek!

12 Wanneer Tijdsplanning: laat zien welke activiteiten je in welke volgorde wilt uitvoeren. In de vorm van: een agenda, tijdlijn of stroomschema. Randvoorwaarden: uren, hulpmiddelen, materialen, ruimtes…

13 Voorbeeld: schema voor onderzoeksaanpak DeelvragenOnderzoeksactiviteitPlanning in de tijd: wanneer? 1. Wat wordt verstaan onder zelfstandig leren? definiërend 1a. Wat: tekstbronnen bestuderen: vakliteratuur week 12-13 1b. Wat: interviews Wie: collega’s sectie 1b1. opstellen 1b2. afnemen 1b3. analyseren week 14 week 15-16 week 17-18 2. Welke werkvormen voor zelfstandig leren zijn er; wat zijn ervaringen daarmee? beschrijvend 2a. Wat: tekstbronnen bestuderen: vakliteratuur, onderzoeksliteratuur week 12-13 2b. Wat: interviews Wie: docenten school X 3. In hoeverre is zelfstandig leren al te vinden in schrijfopdrachten? beschrijvend, vergelijkend 3a. Wat: tekstbronnen bestuderen: documenten, schrijfopdrachten. week 14-15 3b. Wat: Interviews Wie: collega’s sectie, leerlingen

14 De onderzoeksaanpak Opbrengst van het plannen is de onderzoeksaanpak: Onderzoeksactiviteiten Tijdsplanning Randvoorwaarden Bij elk onderdeel reflectie: verantwoording van de keuzes.

15 Het onderzoeksplan Inleiding Praktijkprobleem Onderzoeksdoel, onderzoeksvraag en literatuurstudie Onderzoeksaanpak (zie blz. 171-173)

16 Opdracht: keuze en verantwoording van onderzoeksaanpak 1.Analyseer de onderzoeksmethode uit de artikelen. 2.Kies een methode van onderzoek. 3.Beschrijf en plan de onderzoeksactiviteiten.


Download ppt "AOS docentonderzoek bijeenkomst 5 Onderzoeksplan Het plannen van praktijkonderzoek."

Verwante presentaties


Ads door Google