De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hogeschool Rotterdam, Opleiding Vastgoed & Makelaardij drs. ing. M.M.A. Scheepers Collegejaar 2011-2012 college.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hogeschool Rotterdam, Opleiding Vastgoed & Makelaardij drs. ing. M.M.A. Scheepers Collegejaar 2011-2012 college."— Transcript van de presentatie:

1 Hogeschool Rotterdam, Opleiding Vastgoed & Makelaardij drs. ing. M.M.A. Scheepers m.m.a.scheepers@HR.nl www.med.HR.nl/scmma Collegejaar 2011-2012 college 1

2 College 1:  Inleiding  Opzet module V+MMET11R2  Inleiding Methoden & Technieken  Hoofdstuk 1: De functie van onderzoek

3  Dagelijks word je (door de media) geconfronteerd met allerlei onderzoeken…  Tijdens deze HBO studie moet je zelf onderzoek uitvoeren! Daarom gaan wij in deze colleges kijken naar:  Methoden en technieken bij het opzetten, uitvoeren en beoordelen van praktijkgericht onderzoek. Met als doel:  Dat je zelf een onderzoek kunt opzetten  Dat je gegeven onderzoeken/onderzoeksresultaten kunt interpreteren (volledige doelstellingen: zie modulehandleiding)

4 Opzet van deze module(1) (Zie modulehandleiding!) Theorie: Hoofdstuk 1 t/m 7 + hoofdstuk 10 Wat is Onderzoek? Nel Verhoeven 4 e druk, ISBN: 978-90-5931-671-3 Bijbehorende website: www.watisonderzoek.nl

5 Opzet van deze module:(2) Practicum: Casestudy.  Zoek een leuk vastgoedgerelateerd artikel (krant, tijschrift, internet)…  Bedenk welke onderzoeksvraag hierachter zit (of zou kunnen zitten)…  En schrijf een onderzoeksopzet!

6 Opzet van deze module:(3) Afronding van deze module:  Case-study (in groepsverband)  Meerkeuze toets over theorie (individueel ) Zie weekschema in de modulehandleiding!!!  MC-toets is tijdens het college in week 8  Herkansing in week 9, géén tentamen in tentamenweek

7 WeekCollegeCase-study 1 Inleiding Methoden & technieken Hoofdstuk 1 Uitleg case-study, formeren van groepen, onderwerp zoeken 2 Hoofdstuk 2 & 3Goedkeuring onderwerp door docent 3 Hoofdstuk 4& 5Onderdeel A titelblad, inleiding, doelstelling en probleemstelling 4 -Onderdeel B Informatieverzameling 5 Hoofdstuk 6 & 7Onderdeel C Onderzoeksvraag, factoren die je onderzoek kunnen beïnvloeden, conceptueel model, onderzoekstype. 6 Hoofdstuk 7 & 10Onderdeel D Populatie/steekproef, wijze van informatie verzamelen 7 VragenuurtjeOnderdeel E Opstellen vragenlijst 8 ToetsINLEVEREN case-study 9 Herkansing toets 10 Tentamenweek (n.b.: géén tentamen voor deze module!!)

8 Zonder basis, zonder uitgangspunten, kun je een onderzoek vergelijken met een hobbelige zandweg met kuilen, modder en stenen… Zonder goede basis, of uitgangspunten (zoals de doelen, onderzoeksvragen, en methoden ) is een onderzoek onuitvoerbaar! → kader 1.1 blz. 22

9 Kenmerken van een onderzoeker:  Houding Onafhankelijkheid Openheid Verantwoordelijkheid nemen voor resultaten  Kennis Methodologisch Inhoudelijk  Vaardigheid Ervaring Structuur (plan van aanpak, tijdsplanning) Trucs

10 2 “hoofdtypen” onderzoek: Fundamenteel of praktijkgericht onderzoek:  Fundamenteel: Toetsen van een (wetenschappelijke) theorie. Onderzoeksvragen die niet primair gericht zijn op toepassing in de praktijk.  Praktijkgericht: oplossen van een praktijkprobleem Beide vormen zijn gericht op het oplossen van kennisproblemen

11  Kwantitatief onderzoek:  cijfermatige informatie  statistische analyses  onderzoeker neemt afstand  gericht op toetsing van hypothesen  Kwalitatief onderzoek:  niet/nauwelijks cijfermatig  waarde hechten aan de betekenis van antwoorden van respondenten  onderzoek doen ‘in het veld’ Combinatie kwalitatief en kwantitatief: triangulatie

12 Stromingen in onderzoek:  Empirisch/analytisch  Interpretatief  Kritisch-emancipatorisch Kwaliteitscriteria van onderzoek:  Onafhankelijk  Toetsbaar/ weerlegbaar  Openbaar/repliceerbaar

13  Betrouwbaarheid: Mate waarin het onderzoek vrij is van (toevallige) fouten in de opzet en uitvoering  Validiteit: “Meet ik wat ik beoog te meten?” (geen systematische fouten) Interne / externe validiteit: ( → hoofdstuk 6)  Praktische criteria: Efficiënt en bruikbaar

14 Empirische cyclus bij fundamenteel onderzoek: probleem, theorie, onderzoek: Probleem formuleren → theoretisch antwoord zoeken → m.b.v. onderzoek toetsen of theorie werkelijk antwoord geeft op de vraag → conclusies trekken (wel/niet antwoord gevonden de vraag → nieuw onderzoek met nieuwe vragen → etc. etc.

15 Fasen in praktijkonderzoek: 1. Probleemanalyse 2. Onderzoeksontwerp 3. Dataverzameling 4. Data-analyse 5. Rapportage

16 Voor de volgende les:  Theorie: Hoofdstuk 1 doorlezen Opdrachten § 1.8 doorlezen (antwoorden: zie website boek!)  Case study: Groepen formeren (vastgoedgerelateerd) artikel zoeken en laten goedkeuren


Download ppt "Hogeschool Rotterdam, Opleiding Vastgoed & Makelaardij drs. ing. M.M.A. Scheepers Collegejaar 2011-2012 college."

Verwante presentaties


Ads door Google