De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bron: APS. (z.j.) Activiteitenwaaier een onderzoekende leraar. 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bron: APS. (z.j.) Activiteitenwaaier een onderzoekende leraar. 1."— Transcript van de presentatie:

1 Bron: APS. (z.j.) Activiteitenwaaier een onderzoekende leraar. 1

2 Nieuwsgierigheid is natuurlijk onderzoekend gedrag
dat voorkomt bij de mens en vele andere diersoorten. Nieuwsgierigheid is het emotionele aspect van levende wezens dat leidt tot verkenning, onderzoek en leren. (Wikipedia) Immers, nieuwsgierigheid focust de aandacht en motiveert tot het verkennen van de interne of externe omgeving met waardering voor nieuwheid, uitdaging en onzekerheid. Mensen die nieuwsgierig zijn staan meer open voor informatie die hun persoonlijke overtuigingen uitdagen. Ben jij gedreven door nieuwsgierigheid?

3 Inhoud bijeenkomst 1 Praktische zaken Het doen van onderzoek
Oriënteren op eigen onderzoeksonderwerp

4 Afspraken AOS-MB – schoolleiding - docent
Onderwerpen (afstemming, samenwerking) Boek: Praktijkonderzoek in de school (Van der Donk en Van Lanen) Een lesvrije middag Begeleiding vanuit Tilburg University Toegang tot digitale bibliotheek Tilburg University Bibliotheekinstructie op Tilburg University Afspraken in een overeenkomst

5 Aanpak/organisatie/begeleiding
Vaste middag Bijeenkomsten van 14:00 tot 16:00 uur Afwisselend groepsbijeenkomsten en spreekuren Groepsbijeenkomsten: scholing en intervisie Voor het spreekuur maak je een afspraak Van onderzoeksplan tot presentatie in een schooljaar De website van het docentonderzoek binnen de AOS

6 Wat wordt er van je verwacht?
Uitvoering van een onderzoek Bijwonen van en samenwerken in groepsbijeenkomsten Inplannen spreekuren Enkele keren overleg met directie/sectie over onderzoek Deelname aan onderzoek (UTwente & RU Nijmegen) Onderzoeksplan (december 2015) Gegevens verzamelen (januari – april 2016) Presentatie van het onderzoek (juni 2016) Onderzoeksverslag (juni 2016) Artikel in Script!

7 Wat is praktijkonderzoek?
Onderzoek dat wordt uitgevoerd door docenten en studenten (leraren-in-opleiding), waarbij op systematische wijze in interactie met de omgeving antwoorden verkregen worden op vragen die ontstaan in de eigen onderwijspraktijk en gericht zijn op verbetering van deze praktijk. (van der Donk & van Lanen, 2010) Systematische wijze: volgens wetenschappelijke standaarden. Interactie; met de school, het team, de leergemeenschap. In samenwerking. Verschil fundamenteel onderzoek: ontstaat vanuit theorie; doel is theorie-ontwikkeling. Praktijkonderzoek: ontstaat vanuit praktijk; doel is verbetering praktijk/ actie.

8 De onderzoekscyclus Orientatie: breed starten, thema.
Richten: inzoomen: een vraag opstellen. Plannen: onderzoeksactiviteiten plannen. Evt ontwerpen. Verzamelen: van de gegevens (vragen, observeren…..) Analyseren en concluderen: antwoorden op de onderzoeksvraag formuleren. Zie pagina 20 uit handboek.

9 De onderzoekende leraar
Stappen in onderzoek van docenten. Wat zijn uitdagingen per stap?

10 Fasen in onderzoek Probleemverkenning & Verkennend literatuuronderzoek
Bijeenkomst 1-2 Formulering onderzoeksvraag & Verdiepend literatuuronderzoek Bijeenkomst 3-5 Onderzoeksplan bespreken Bijeenkomst 6 (keuze) Onderzoeksmethode Bijeenkomst 7-8 Gegevens verzamelen Bijeenkomst 9 Analyseren en concluderen Bijeenkomst 10-11 Rapporteren en implementeren Bijeenkomst 12 - …

11 Fasen in onderzoek: Handboek
Probleemverkenning & Verkennend literatuuronderzoek Oriënteren (H3) Formulering onderzoeksdoel en vraag & Verdiepend literatuuronderzoek Richten (H4) Onderzoeksplan bespreken Plannen (H5) (keuze) Onderzoeksmethode Plannen (H5), Verzamelen (H6) Gegevens verzamelen Verzamelen (H6) Analyseren en concluderen Analyseren en concluderen (H7), Ontwerpen en innoveren (H8) Rapporteren en implementeren Rapporteren en presenteren (H9)

12 Inhoud onderzoeksverslag
Titelpagina Voorwoord Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding: aanleiding en context Bijeenkomst 1-2 Probleemstelling: Bijeenkomst 3-4 Praktijkprobleem, literatuuronderzoek en onderzoeksvraag Onderzoeksmethode / aanpak Bijeenkomst 5-6 Resultaten Bijeenkomst 9-10 Conclusie(s) Bijeenkomst 11 Discussie / Vooruitblik / Evaluatie Geraadpleegde literatuur Bijlagen Zie handboek pagina 306 Je doet er goed aan meteen bij de start van het onderzoek met het schrijven van het rapport te beginnen. Je kunt meestal per fase al een heel stuk schrijven. Probleemstelling is een onderbouwde problematisering van datgene wat je wilt onderzoeken.

13 Start met nadenken over eigen onderzoek.
Wat wil je onderzoeken? Deze vragen helpen je op weg. Zie Hoofdstuk 2, Oefening 2 Onderzoek welke onderwerpen actueel zijn op jouw school. Praktijkonderzoek kan gericht zijn op: Het eigen onderwijs Het curriculum De school De schoolomgeving De beroepsgroep en opleidingen

14 Bron: APS. (z.j.) Activiteitenwaaier een onderzoekende leraar.

15 Handboek p.81: H2 oefening 5 Zoom in op je eigen schoolomgeving. In het kader van je onderzoek is het goed te weten wat wel en niet mogelijk is binnen je schoolorganisatie. Wat zijn stimulerende en beperkende factoren van jouw school als onderzoeksomgeving?

16 Formuleer: Wensen en verwachtingen over het traject AOS docentonderzoek Wat je hoopt te bereiken dit jaar: opbrengsten / doelen die je nastreeft Wat je hoopt te leren dit jaar: een leerdoel Verwachte valkuilen: Wat ga je lastig vinden? Sterke punten: Wat zal jou goed afgaan? Samenwerking: met wie en hoe? Binnen de eigen school, binnen de PLG?

17 Succesfactoren Duidelijkheid over positie onderzoek op school
Intrinsieke motivatie (thema dat je echt boeit) Tijd en planning (wekelijks ritme) Relevantie, toepasbaarheid Relatie met competentieontwikkeling Positief leerklimaat: gesteund voelen Samenwerking Eigenaarschap: zelf en school Training en begeleiding Snelle resultaten (kleine, deelonderzoeken) Houd een logboek bij (documenteer alles)


Download ppt "Bron: APS. (z.j.) Activiteitenwaaier een onderzoekende leraar. 1."

Verwante presentaties


Ads door Google