De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud bijeenkomst 2 Oriёntatie op je praktijkonderzoek: -Welk praktijkprobleem wil je aanpakken? -het praktijkprobleem verkennen -het praktijkprobleem.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud bijeenkomst 2 Oriёntatie op je praktijkonderzoek: -Welk praktijkprobleem wil je aanpakken? -het praktijkprobleem verkennen -het praktijkprobleem."— Transcript van de presentatie:

1

2 Inhoud bijeenkomst 2 Oriёntatie op je praktijkonderzoek: -Welk praktijkprobleem wil je aanpakken? -het praktijkprobleem verkennen -het praktijkprobleem beschrijven

3 School als onderzoekscontext Niveau praktijkonderzoek: -micro: eigen onderwijs -Lezen: leuk en leerzaam. Een onderzoek naar leesplezier bij Engelse teksten onder leerlingen 6-vwo. -meso: curriculum, de school, schoolomgeving. -Uniforme Rekenoplostechnieken. Een onderzoek naar het schoolbreed invoeren van uniforme rekenoplostechnieken. Ethische aspecten: -Toestemming -Vertrouwelijkheid van de data; -Kritische reflectie op keuzes

4 Typen onderzoek 1 Beschrijvend Hoe is de mate van taakgerichtheid van leerlingen tijdens zelfstandig werken bij wiskunde? Vergelijkend Leidt conceptmapping tot betere leerresultaten bij biologie? Definiërend Wat wordt verstaan onder leerlinggericht onderwijs?

5 Typen onderzoek 2 Evaluerend Wat is het effect van het oefenen van leesstrategieën op leesvaardigheid Frans? Verklarend Vergroot het werken met vakoverstijgende projecten de motivatie van leerlingen? Ontwerp- of ontwikkelingsgericht Ontwikkeling lespakket leesstrategieën. Beoordelingsschaal voor competenties.

6 Maak een begin met het beschrijven van het praktijkprobleem Maak gebruik van de mindmap (gemaakt in bijeenkomst 1) Opdracht: Beschrijf het praktijkprobleem

7 Eisen aan praktijkonderzoek Validiteit: onderzoeken wat je wilt onderzoeken. Zo min mogelijk systematische verstoringen. Betrouwbaarheid: bij herhaling dezelfde resultaten. Zo min mogelijk toevallige verstoringen. Hoe: triangulatie -meerdere bronnen -meerdere methodes -meerdere onderzoekers

8 Begripsafbakening Meet wat je wilt meten! (validiteit) Welke associatie heeft iemand bij een bepaald begrip? ‘Leerplein’ ‘Instructie’ ‘Reflecteren’

9 Verkennen van praktijkprobleem (1) Doel: zicht krijgen op het probleem; aspecten. Technieken: Gericht brainstormen; met gerichte vragen Mindmapping; schematische weergave Conceptmapping; schematische weergave met relaties tussen deelaspecten Freewriting

10 Voorbeeld mindmap (Beek, van E., 2012)

11 Verkennen van praktijkprobleem (2) Literatuurverkenning; inventariserend Perspectiefwisseling; vanuit eigen perspectief en dat van andere betrokkenen. Vooronderstellingen formuleren; van jezelf en anderen Informatie verzamelen in de praktijk; observeren, tekstbronnen bekijken, bevragen.

12 Start met het verkennen van het praktijkprobleem. Kies (samen) twee keer een techniek om het praktijkprobleem te verkennen. Noteer (documenteer) de bevindingen. Maak een plan(ning). Terugredeneren helpt hierbij. Opdracht: Verken het praktijkprobleem

13 Van praktijkprobleem (oriëntatie) naar onderzoeksdoel naar onderzoeksvragen (richten) Beschrijving praktijkprobleem Welke bijdrage ga je leveren aan oplossen (deel van) probleem?= onderzoeksdoel Welke vraag / vragen moet je daarvoor beantwoorden?= onderzoeksvraag Onderzoeksvraag is bepalend voor verdere keuzes.

14 Huiswerk De opbrengsten vastleggen (pagina 106); eerste deel van je onderzoeksplan. A. Inleiding Aanleiding Context Onderzoeksorganisatie Aansluiting in de school B. Het praktijkprobleem Overzicht kernbegrippen en deelaspecten Praktijkprobleem (5xW+H)


Download ppt "Inhoud bijeenkomst 2 Oriёntatie op je praktijkonderzoek: -Welk praktijkprobleem wil je aanpakken? -het praktijkprobleem verkennen -het praktijkprobleem."

Verwante presentaties


Ads door Google