De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat je zelf vindt, weet je beter

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat je zelf vindt, weet je beter"— Transcript van de presentatie:

1 Wat je zelf vindt, weet je beter
Actieonderzoek Wat je zelf vindt, weet je beter

2 Uitgangspunten van actieonderzoek
Ecologische validiteit:fenomeen bestuderen in de context, vanuit verschillende perspectieven en in verschillende situaties Ontwikkeling begrijpen door te veranderen: leraar verandert om te onderzoeken en onderzoekt om te veranderen Kwalitatieve en kwantitatieve data: zorgvuldig en ethisch

3 Kenmerken van actieonderzoek
Uitgevoerd door professionals Professionals reflecteren en veranderen op basis van systematisch verzamelde en geanalyseerde data In dialoog met kritische vrienden binnen en buiten de school Resultaten worden publiek gemaakt en onderworpen aan een kritisch debat ponte,2002

4 Elementen van actieonderzoek
Activiteitenplan :algemeen idee, verkenning, analyse, hypothese, plan, verbeteracties, kijken naar effecten en neveneffecten, nieuwe hypothese………….. Casestudy principes : visie, bewijs, interpretatie en verklaring, dialoog, verbetering, ethiek Proces van onderzoek :logboek vastleggen, beoordelen, plannen Kritische vrienden: verkennen, modelleren, uitwisselen, bemoedigen Altrichter, 1995; Somekh,2006

5 Waarom actieonderzoek?
Kennisontwikkeling Professionalisering Onderwijsverandering Deze 3 elementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden Ax&Ponte, 2008

6 Actieonderzoek in de lerarenopleiding
Leraars zijn geen toepassers maar professionals die beslissingen nemen en keuzes maken gebaseerd op kennis Kennis wordt geconstrueerd in en door professionals Bij veranderingen in onderwijs spelen niet enkel instrumentele maar vooral etisch-pedagogische overwegingen een rol

7 Kwaliteitscriteria actieonderzoek
Actieonderzoek is niet hetzelfde als reflectie; reflectievermogen is wel een voorwaarde om aan actieonderzoek te beginnen Nadruk ligt meer op kennisconstructie Systematiek : data verzameling en analyse Publiceren van resultaten

8 Vandaag : stap 1 Een eerste verkenning naar een algemeen idee
Van een algemeen idee via een verkenning naar een duidelijker omschreven vertrekpunt

9 Naar een goed vertrekpunt
Observeren in verschillende situaties en vanuit verschillende perspectieven Standpunten van verschillende betrokkenen meenemen Een persoonlijke probleemstelling kunnen formuleren

10 Criteria voor een goed vertrekpunt
Haalbaarheid Relevantie voor de praktijk Zinvol om hier kennis over te verwerven Belangrijk voor het persoonlijk leren Impact en ruimte Effecten zijn vast te stellen

11

12 Cycli van actieonderzoek leiden naar meesterschap


Download ppt "Wat je zelf vindt, weet je beter"

Verwante presentaties


Ads door Google