De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actieonderzoek Wat je zelf vindt, weet je beter. Uitgangspunten van actieonderzoek Ecologische validiteit: fenomeen bestuderen in de context, vanuit verschillende.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actieonderzoek Wat je zelf vindt, weet je beter. Uitgangspunten van actieonderzoek Ecologische validiteit: fenomeen bestuderen in de context, vanuit verschillende."— Transcript van de presentatie:

1 Actieonderzoek Wat je zelf vindt, weet je beter

2 Uitgangspunten van actieonderzoek Ecologische validiteit: fenomeen bestuderen in de context, vanuit verschillende perspectieven en in verschillende situaties Ecologische validiteit: fenomeen bestuderen in de context, vanuit verschillende perspectieven en in verschillende situaties Ontwikkeling begrijpen door te veranderen: leraar verandert om te onderzoeken en onderzoekt om te veranderen Ontwikkeling begrijpen door te veranderen: leraar verandert om te onderzoeken en onderzoekt om te veranderen Kwalitatieve en kwantitatieve data: zorgvuldig en ethisch Kwalitatieve en kwantitatieve data: zorgvuldig en ethisch

3 ponte,2002 Kenmerken van actieonderzoek Uitgevoerd door professionals Uitgevoerd door professionals Professionals reflecteren en veranderen op basis van systematisch verzamelde en geanalyseerde data Professionals reflecteren en veranderen op basis van systematisch verzamelde en geanalyseerde data In dialoog met kritische vrienden binnen en buiten de school In dialoog met kritische vrienden binnen en buiten de school Resultaten worden publiek gemaakt en onderworpen aan een kritisch debat Resultaten worden publiek gemaakt en onderworpen aan een kritisch debat

4 Altrichter, 1995; Somekh,2006 Elementen van actieonderzoek Activiteitenplan : algemeen idee, verkenning, analyse, hypothese, plan, verbeteracties, kijken naar effecten en neveneffecten, nieuwe hypothese………….. Casestudy Activiteitenplan : algemeen idee, verkenning, analyse, hypothese, plan, verbeteracties, kijken naar effecten en neveneffecten, nieuwe hypothese………….. Casestudy principes : visie, bewijs, interpretatie en verklaring, dialoog, verbetering, ethiek principes : visie, bewijs, interpretatie en verklaring, dialoog, verbetering, ethiek Proces van onderzoek : logboek vastleggen, beoordelen, plannen Proces van onderzoek : logboek vastleggen, beoordelen, plannen Kritische vrienden: verkennen, modelleren, uitwisselen, bemoedigen Kritische vrienden: verkennen, modelleren, uitwisselen, bemoedigen

5 Ax&Ponte, 2008 Waarom actieonderzoek? Kennisontwikkeling Kennisontwikkeling Professionalisering Professionalisering Onderwijsverandering Onderwijsverandering Deze 3 elementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

6 Actieonderzoek in de lerarenopleiding Leraars zijn geen toepassers maar professionals die beslissingen nemen en keuzes maken gebaseerd op kennis Leraars zijn geen toepassers maar professionals die beslissingen nemen en keuzes maken gebaseerd op kennis Kennis wordt geconstrueerd in en door professionals Kennis wordt geconstrueerd in en door professionals Bij veranderingen in onderwijs spelen niet enkel instrumentele maar vooral etisch- pedagogische overwegingen een rol Bij veranderingen in onderwijs spelen niet enkel instrumentele maar vooral etisch- pedagogische overwegingen een rol

7 Kwaliteitscriteria actieonderzoek Actieonderzoek is niet hetzelfde als reflectie; reflectievermogen is wel een voorwaarde om aan actieonderzoek te beginnen Actieonderzoek is niet hetzelfde als reflectie; reflectievermogen is wel een voorwaarde om aan actieonderzoek te beginnen Nadruk ligt meer op kennisconstructie Nadruk ligt meer op kennisconstructie Systematiek : data verzameling en analyse Systematiek : data verzameling en analyse Publiceren van resultaten Publiceren van resultaten

8 Vandaag : stap 1 Een eerste verkenning naar een algemeen idee Een eerste verkenning naar een algemeen idee Van een algemeen idee via een verkenning naar een duidelijker omschreven vertrekpunt Van een algemeen idee via een verkenning naar een duidelijker omschreven vertrekpunt

9 Naar een goed vertrekpunt Observeren in verschillende situaties en vanuit verschillende perspectieven Observeren in verschillende situaties en vanuit verschillende perspectieven Standpunten van verschillende betrokkenen meenemen Standpunten van verschillende betrokkenen meenemen Een persoonlijke probleemstelling kunnen formuleren Een persoonlijke probleemstelling kunnen formuleren

10 Criteria voor een goed vertrekpunt Haalbaarheid Haalbaarheid Relevantie voor de praktijk Relevantie voor de praktijk Zinvol om hier kennis over te verwerven Zinvol om hier kennis over te verwerven Belangrijk voor het persoonlijk leren Belangrijk voor het persoonlijk leren Impact en ruimte Impact en ruimte Effecten zijn vast te stellen Effecten zijn vast te stellen

11 Observeren en analyse hypothese acties Effecten en neveneffecten hypothese probleemstelling

12 Cycli van actieonderzoek leiden naar meesterschap


Download ppt "Actieonderzoek Wat je zelf vindt, weet je beter. Uitgangspunten van actieonderzoek Ecologische validiteit: fenomeen bestuderen in de context, vanuit verschillende."

Verwante presentaties


Ads door Google