De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

zelfsturend portfolio-onderwijs:

Verwante presentaties


Presentatie over: "zelfsturend portfolio-onderwijs:"— Transcript van de presentatie:

1 zelfsturend portfolio-onderwijs:
& zelfsturend portfolio-onderwijs: competentie ontwikkeling en assessment Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen

2 Bron: MS Office clipart: http://office.microsoft.com/en-us/images/

3 programma: toelichting op het programma opbouw bijeenkomsten
context en content eerste gedachte bepaling werken aan opdracht

4 toelichting op het programma
kenmerken van niveau 3; zelfstandig portfolio-onderwijs Scholar en HAN Competens als digitale leeromgeving uitgangspunt zijn je persoonlijke leerbehoefte en leervragen docentsturing is minimaal zelfsturing is maximaal

5 Wat is het resultaat? kwalificatievereisten: Kwalificatieprofiel (KP)
toetsingsvorm: Proeve van Bekwaamheid (PvB) Reflectie op samenwerking, relaties en leerproces (geen bewijslast, wel rijke ervaring in aanloop richting eigen PvB) Bijeenkomst 5: Essay over CGO zie toetskader Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen

6 opbouw van de bijeenkomsten
opbouw staat niet vast 1 uur verdieping van een onderwerp 1,5 uur begeleiding door docent of intervisie of werken aan opdracht gastsprekers éénmalig feedback op één beroepsproduct Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen

7 OvL Niveau 3 - Paul Jacobs
Tip kies een ‘strategisch’ moment voor feedback (bijv. KP) Volgens de wet van Sinterklaas

8 Gastcollege: een kijkje in de keuken
Bron: MS Office clipart: Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen

9 Intervisie en functie leergroep
knelpunten reflecteren op leerdoelen literatuur uitwisselen producten bespreken tegenlezen enz …. Bron: MS Office images: Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen

10 Wat verwacht ik van jullie?
lerende en onderzoekende houding zelfsturing; inrichten eigen leerproces middels intervisie kennis creëren tegenlezen van producten van leergroep

11 Wat mogen jullie van mij verwachten?
ondersteuning van leerproces initiëren denkproces kritische blik (formeel) uitnodigen gastsprekers

12 sturing versus ondersteuning
docent sturing tijd

13 context individueel op planmatige basis
vanuit eigen praktijkcasus (reële organisatie)

14 content competenties beschrijven (KP) competenties meten (PvB)
competenties beoordelen (PvB) eventueel in een digitale omgeving (blended / E-learning)

15 Essay Kritische beschouwing van een onderwerp met een onderbouwing van relevante, actuele en betrouwbare bronnen en tot stand gekomen door een stevige vergelijking van literatuur. Jouw mening is gebaseerd op bronnen en literatuur en is daardoor overtuigend. zie: Wat is een essay? Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs

16 Welke relatie met leerlijn?
onderzoeksvaardigheden toetsconstructie wat wil je meten? hoe meet je? hoe waardeer je de uitkomst? kernwoorden: transparantie, validiteit & betrouwbaarheid

17 to do list bestudeer handleiding oriënteren en inlezen op onderwerp
maak keuze voor eigen casus! nog meer oriënteren nog meer lezen (zie literatuur tips) Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs nov 2007

18 Intervisiegroep samenstellen
Bron: MS Office images: Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen

19 Eerste gedachtebepaling,..
een PowerPoint met muziek

20 Eerste gedachtebepaling,..
Maak met je intervisiegroep een mindmap over het competentiegericht ontwerpen en ontwikkelen van een opleiding. wat is competentiegerichtheid? welke elementen zijn belangrijk? wat zijn de onderlinge verbanden? wie zijn gesprekspartner / stakeholders?

21 mindmap

22 competentiegericht leren
wat moet de medewerker ‘kennen, kunnen en zijn’ binnen zijn specifieke beroepscontext competentiegericht leren kwalificatieprofiel wanneer is de medewerker startbekwaam? ‘meten & oordelen’ proeve van bekwaamheid waar, wanneer en hoe leert de medewerker om startbekwaam te worden? leertraject Ontwerpen van leerarrangementen niveau Competentiegericht ontwerpen & ontwikkelen & assessen - Paul Jacobs november 2007

23 Wat gaan we nu doen? Stel jezelf de volgende vragen:
maak een keuze voor een casus start met je planning informeer docent wat je gaat doen (afstemmen) zoek input voor je essay Stel jezelf de volgende vragen: wat ga ik aankomende week doen? wat heb ik voor de volgende bijeenkomst afgerond?


Download ppt "zelfsturend portfolio-onderwijs:"

Verwante presentaties


Ads door Google