De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 De Meidoorn 10 e Montessorischool datum onderzoek 31 augustus en 1 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 De Meidoorn 10 e Montessorischool datum onderzoek 31 augustus en 1 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 De Meidoorn 10 e Montessorischool datum onderzoek 31 augustus en 1 september 2015

2 Feedbackgesprek 1.Het beeld van de school. De school komt in aanmerking voor verlenging van het basisarrangement. 2.Toelichting op het beeld en verhelderingsvragen 3.Dialoog: samen vooruitkijken: koppeling van het zelfbeeld van de school aan het beeld van de inspectie wat betekent dit voor de ambities en verdere ontwikkeling van de school? 2

3 Oordelen op de standaarden 3 De MeidoornInspectie Kwaliteitsgebied 1 Onderwijsresultaten 1.1 Resultaten in kernvakkenvoldoende Kwaliteitsgebied 2 Onderwijsproces 2.1 Aanbodvoldoende 2.2 Zicht op ontwikkelingvoldoendegoed 2.3 Didactisch handelenvoldoende 2.4 Ondersteuninggoed Kwaliteitsgebied 3 Schoolklimaat en veiligheid 3.1 Schoolklimaatvoldoendegoed 3.2 Veiligheidvoldoende Kwaliteitsgebied 4 Kwaliteitszorg en ambitie 4.1 Evaluatie en verbeteringvoldoende 4.2 Kwaliteitscultuurvoldoende 4.3 Verantwoording en dialoogvoldoende

4 Onderwijsresultaten : voldoende Voldoende eindresultaten Hoe kan de school zich verder ontwikkelen? Verantwoording van eindresultaten in relatie tot de populatie Hoge ambitie vastleggen middels streefdoelen voor alle vakgebieden 4

5 Aanbod: voldoende Methodisch aanbod voldoende en aanvullend materiaal voor de beter presterende leerlingen Denklab en daarnaast een speciale groep voor leerlingen die sterk zijn in één vakgebied Hoe kan de school zich verder ontwikkelen? Aanbod in de breedte versterken (bijvoorbeeld Engels, WO, techniek) en integratie van vakken Leerlijn sociaal-emotionele ontwikkeling Digitalisering van het onderwijs Reflectie: Wat is er nodig in het aanbod om meer gestalte te geven aan de uitgangspunten van eigentijds Montessori-onderwijs? 5

6 Zicht op ontwikkeling: goed Adequate inzet van informatie afkomstig uit leerlingvolgsysteem, methodetoetsen en observaties Reflectiegesprekken met leerlingen Werkbare groepsoverzichten die met grote regelmaat worden bijgesteld In aanvulling op de groepsoverzichten individuele handelingsplannen Tussenopbrengsten over de hele linie voldoende Hoe kan de school zich verder ontwikkelen? Prioriteit implementatie Zien! Expertise intern begeleider delen met het team (kwetsbaarheid ib- er verkleinen) 6

7 Didactisch handelen : voldoende Positieve houding naar de leerlingen, warm pedagogisch klimaat Rust en taakgerichtheid is zichtbaar in de school School werkt met drie instructieniveaus, waarbij leerlingen eigen verantwoordelijkheid krijgen door in- en uitschrijving lesje Lesjes sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen Rustige en functionele leeromgeving die uitnodigt tot spelen en werken Hoe kan de school zich verder ontwikkelen? Meer variatie in werkvormen tijdens instructie Alertheid voor leerlingen die wegdromen tijdens het zelfstandig werken Aandacht voor vakdidactiek 7

8 Ondersteuning : goed School heeft OPP’s voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften Interventies ingezet op de onderwijsbehoeften, Bijstelling plannend aanbod na evaluatie Deskundigheid in de school (ib-er, gedragsspecialist, hb- specialist) Welbevinden en belang van de leerling staat voorop 8

9 Schoolklimaat: goed en veiligheid : voldoende Positieve sfeer in de school, respectvolle omgang Team straalt verbondenheid uit Leerlingen worden gezien Team is toegankelijk voor ouders Actieve vertrouwenspersonen Aan het begin van het schooljaar veel aandacht voor regels en omgangsvormen Hoe kan de school zich verder ontwikkelen? Schoolregels consequent toepassen ook bij TSO (inclusief informatie-uitwisseling) Meer inbreng leerlingen, b.v. leerlingenraad 9

10 Evaluatie en verbetering : voldoende Nieuwe organisatiestructuur (met bouwcoördinatoren) geeft positieve impuls aan de schoolontwikkeling Cyclische evaluatie met verschillende instrumenten Evaluatie leidt tot verbeterplanning Hoe kan de school zich verder ontwikkelen? Profilering van de school Heldere criteria voor kwaliteitsverbetering gekoppeld aan de profilering 10

11 Kwaliteitscultuur : voldoende Grote bereidheid om samen het onderwijs te verbeteren Voeren van verwachtingsgesprekken Aandacht voor professionele ontwikkeling leraren, specialisten Hoe kan de school zich verder ontwikkelen? Vanuit gezamenlijke visie-ontwikkeling komen tot een gedeelde verantwoordelijkheid om de Meidoorn te laten ‘groeien en bloeien’ Borging door leren met en van elkaar Aandacht voor interne communicatie 11

12 Verantwoording en dialoog : voldoende School informeert ouders via website, schoolgids en nieuwsbrieven Structureel overleg met het bestuur Hoe kan de school zich verder ontwikkelen? Transparantie over schoolontwikkeling naar ouders verhogen. Ouders en MR meer zien als educatief partner, klankbord b.v. op het gebied van ict Zichtbaarheid van directie voor ouders Aandacht voor afstemming met ketenpartners (b.v. TSO) 12

13 Dialoog: samen vooruit kijken Wat zijn zinvolle stappen in de schoolontwikkeling? Wat is daarvoor nodig? 13

14 Vervolg Vragenlijsten voor directie, leerkrachten en interne begeleider. Conceptrapport van bevindingen School/Bestuur reageert op het rapport. Deze reactie wordt als hoofdstuk in het rapport toegevoegd. In de reactie kunt u aangeven: - op welke punten het beeld overeenkomt? - welke punten uit ons beeld u als toevoeging meeneemt? - wat uw voornemens zijn voor verdere verbetering? 14


Download ppt "Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 De Meidoorn 10 e Montessorischool datum onderzoek 31 augustus en 1 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google