De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verpleegkundig redeneren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verpleegkundig redeneren"— Transcript van de presentatie:

1 Verpleegkundig redeneren
Opleiding Verpleegkundige niveau 4

2 Agenda Aanleiding onderwerp Huidig curriculum Uitgangspunten toekomst
Bespreken huidige situatie Toekomstplannen

3 Diagnose !?

4 Film: http://www.youtube.com/watch?v=IZ7qCJ6dwYc

5 Uitgangspunten Het systematisch oplossen van problemen.
Het wordt toegepast bij het vaststellen van beroepsinhoudelijke diagnoses, resultaten en interventies. Multidisciplinair redeneren Competentiegericht opleiden: Beslissen, aandacht en begrip tonen, overtuigen en beïnvloeden, ethisch en integer handelen, op de behoefte van de klant richten, met druk en tegenslag omgaan Evidence based redeneren

6 Opbouw in het curriculum
Leerjaar 1 Leerjaar 2 Leerjaar 3 Leerjaar 4 Fase 1 Fase 2 Fase 3

7 Leerjaar 1 Cursus Verpleegplan 10 weken Gebruik carpenito
Verpleegkundige diagnose : zelfzorg tekort

8 Leerjaar 2 Verpleegkundig redeneren 10 weken
Inleiding verpleegkundig redeneren door middel van casuïstiek (verpleeghuis, psychiatrie, verstandelijk gehandicapten zorg, ziekenhuis interne en chirurgische zorgvrager)

9 Leerjaar 3 Verpleegkundig redeneren door middel van in casussen
10 weken Digitale lesmethode waarin realistische filmpjes te zien zijn. Je ziet een patiënt die opgenomen is met verschijnselen. Aan de hand van vragen, bestuderen van de theorie, verzamelen van gegevens wordt er een verpleegkundige diagnose gesteld en interventies verantwoord

10 Leerjaar 4 Verpleegkundig redeneren 5 weken Scenariotraining
ABCDE methode

11 6 stappen plan De 6 stappen van het verpleegkundig redeneren
Stap 1: Oriëntatie op de situatie Stap 2: Probleemstellingen Stap 3: Aanvullend onderzoek Stap 4: Beleid Stap 5: Verloop Stap 6: Evaluatie

12 Verpleegkundig redeneren
Stap 1 Oriëntatie op de situatie/klinisch beeld (anatomie, pathologie, relevante onderzoeken, relevante behandeling, medicatie , complicaties) Situatie en probleem beschrijven Achtergrond en voorgeschiedenis Beoordeling en inschatting van situatie

13 Verpleegkundig redeneren
Stap 2: probleemstellingen Richtinggevend zijn de volgende vragen: Wat is er aan de hand met het lichaam/lichaamssystemen? Wat is de psychosociale situatie van de patiënt? Wat betekent de situatie voor de activiteiten van het dagelijks leven van de patiënt?

14 Verpleegkundig redeneren
Stap 3: Aanvullend onderzoek Het meedenken over ontbrekende informatie. Het beredeneren op welke wijze deze informatie verkregen kan worden. Richtinggevend zijn de volgende vragen Wat is de noodzaak en wat is de vraagstelling van aanvullend onderzoek? Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van de uitkomsten en de mate van urgentie van de afwijkende onderzoekuitslagen?

15 Verpleegkundig redeneren
Stap 4: beleid Het beredeneren van de aanpak Beredeneer: hoe de patiënt behandeld, bewaakt en begeleid moet worden wat de volgorde van handelen is bv: Wat zijn de prioriteiten? Hoe worden de lichaamsfuncties van de patiënt bewaakt? Welke disciplines moeten er geconsulteerd worden? Hoe wordt de patiënt ingelicht en begeleid?

16 Klinisch redeneren Stap 5: verloop
Het beredeneren van het gewenste en het mogelijk ongewenste verloop van de ziekte en het beleid. Beredeneer: Hoe zie je het klinische verloop? Korte en lange termijn Wat is de mogelijke prognose, welke complicaties kunnen optreden, risico's van de behandeling enz.

17 Klinisch redeneren Stap 6: Nabeschouwing en evaluatie
Ter afsluiting reflecteer je over de gehele situatie, de zorg, en wat je geleerd hebt .

18 Beroepsprofiel 2020 V&V Het continue, cyclische proces van klinisch redeneren omvat: 1. Risico-inschatting 2. Vroege signalering 3. Probleemherkenning 4. Interventie 5. Monitoring 1. Risico-inschatting De verpleegkundige weet op basis van diepgaande kennis welke mensen een verhoogd risico hebben op het ontstaan van bepaalde problemen. Afhankelijk van de risico- inschatting zal de verpleegkundige in veel situaties preventieve maatregelen in gang zetten. 2. Vroegsignalering De verpleegkundige weet dat veel problemen zich aandienen met voortekenen of vroege symptomen, zij kent die en kan daardoor tijdig een probleem signaleren. 3. Probleemherkenning De verpleegkundige richt zich op een groot aantal problemen die zich bij heel verschillende mensen in heel verschillende situaties kunnen voordoen, variërend van problemen met voeding en uitscheiding tot problemen in de sociale context. Zij kent de uitingsvormen van deze problemen en kan ze objectiveren. 4. Interventie De verpleegkundige past een groot scala aan interventies toe. Niet alleen interventies die voortkomen uit haar eigen vaststelling van de problemen van een individu en diens sociale context, maar ook interventies die bijvoorbeeld door huisartsen en medisch V&V specialisten, fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten en andere paramedici of door verpleegkundig specialisten worden voorgeschreven. 5. Monitoring De verpleegkundige monitort de werkzaamheid van de interventies, en volgen het beloop van de ziekte, de aandoening of de behandeling

19 Beroepsprofiel 2020 V&V Continue proces van gegevensverzameling en analyse Fysiologisch, psychologisch, functioneel als sociaal persoonlijke beleving van de patiënt kennis van verschillende vakgebieden Door klinisch redeneren kan de verpleegkundige de beslissingen die zij of hij neemt beargumenteren en daarover communiceren!

20 Theorie - praktijk

21 Te bespreken Hoe is het huidige niveau van de studenten?
Sluit huidige theorie aan bij praktijk? Hoe gaat de praktijk om met verpleegkundig redeneren? Hoe kunnen we voldoen aan het beroepsprofiel? Rekening houdend met beginsituatiestudent/theorie/BPV Vervolgafspraken


Download ppt "Verpleegkundig redeneren"

Verwante presentaties


Ads door Google