De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verpleegkundig redeneren Opleiding Verpleegkundige niveau 4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verpleegkundig redeneren Opleiding Verpleegkundige niveau 4."— Transcript van de presentatie:

1 Verpleegkundig redeneren Opleiding Verpleegkundige niveau 4

2 Agenda  Aanleiding onderwerp  Huidig curriculum  Uitgangspunten toekomst  Bespreken huidige situatie  Toekomstplannen

3 Diagnose !?

4 Film: http://www.youtube.com/wa tch?v=IZ7qCJ6dwYc http://www.youtube.com/wa tch?v=IZ7qCJ6dwYc I

5 Uitgangspunten  Het systematisch oplossen van problemen.  Het wordt toegepast bij het vaststellen van beroepsinhoudelijke diagnoses, resultaten en interventies.  Multidisciplinair redeneren  Competentiegericht opleiden:  Beslissen, aandacht en begrip tonen, overtuigen en beïnvloeden, ethisch en integer handelen, op de behoefte van de klant richten, met druk en tegenslag omgaan  Evidence based redeneren

6 Opbouw in het curriculum  Leerjaar 1  Leerjaar 2  Leerjaar 3  Leerjaar 4  Fase 1  Fase 2  Fase 3

7 Leerjaar 1  Cursus Verpleegplan  10 weken  Gebruik carpenito  Verpleegkundige diagnose : zelfzorg tekort

8 Leerjaar 2  Verpleegkundig redeneren  10 weken  Inleiding verpleegkundig redeneren door middel van casuïstiek (verpleeghuis, psychiatrie, verstandelijk gehandicapten zorg, ziekenhuis interne en chirurgische zorgvrager)

9 Leerjaar 3  Verpleegkundig redeneren door middel van in casussen  10 weken  Digitale lesmethode waarin realistische filmpjes te zien zijn.  Je ziet een patiënt die opgenomen is met verschijnselen. Aan de hand van vragen, bestuderen van de theorie, verzamelen van gegevens wordt er een verpleegkundige diagnose gesteld en interventies verantwoord

10 Leerjaar 4  Verpleegkundig redeneren  5 weken  Scenariotraining  ABCDE methode

11 6 stappen plan  De 6 stappen van het verpleegkundig redeneren  Stap 1: Oriëntatie op de situatie  Stap 2: Probleemstellingen  Stap 3: Aanvullend onderzoek  Stap 4: Beleid  Stap 5: Verloop  Stap 6: Evaluatie

12 Verpleegkundig redeneren Stap 1 Oriëntatie op de situatie/klinisch beeld (anatomie, pathologie, relevante onderzoeken, relevante behandeling, medicatie, complicaties) Situatie en probleem beschrijven Achtergrond en voorgeschiedenis Beoordeling en inschatting van situatie

13 Verpleegkundig redeneren Stap 2: probleemstellingen Richtinggevend zijn de volgende vragen: Wat is er aan de hand met het lichaam/lichaamssystemen? Wat is de psychosociale situatie van de patiënt? Wat betekent de situatie voor de activiteiten van het dagelijks leven van de patiënt?

14 Verpleegkundig redeneren Stap 3: Aanvullend onderzoek Het meedenken over ontbrekende informatie. Het beredeneren op welke wijze deze informatie verkregen kan worden. Richtinggevend zijn de volgende vragen Wat is de noodzaak en wat is de vraagstelling van aanvullend onderzoek? Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van de uitkomsten en de mate van urgentie van de afwijkende onderzoekuitslagen?

15 Verpleegkundig redeneren Stap 4: beleid Het beredeneren van de aanpak Beredeneer: hoe de patiënt behandeld, bewaakt en begeleid moet worden wat de volgorde van handelen is bv: Wat zijn de prioriteiten? Hoe worden de lichaamsfuncties van de patiënt bewaakt? Welke disciplines moeten er geconsulteerd worden? Hoe wordt de patiënt ingelicht en begeleid?

16 Klinisch redeneren Stap 5: verloop Het beredeneren van het gewenste en het mogelijk ongewenste verloop van de ziekte en het beleid. Beredeneer: Hoe zie je het klinische verloop? Korte en lange termijn Wat is de mogelijke prognose, welke complicaties kunnen optreden, risico's van de behandeling enz.

17 Klinisch redeneren Stap 6: Nabeschouwing en evaluatie Ter afsluiting reflecteer je over de gehele situatie, de zorg, en wat je geleerd hebt.

18 Beroepsprofiel 2020 V&V Het continue, cyclische proces van klinisch redeneren omvat:  1. Risico-inschatting  2. Vroege signalering  3. Probleemherkenning  4. Interventie  5. Monitoring

19 Beroepsprofiel 2020 V&V  Continue proces van gegevensverzameling en analyse  Fysiologisch, psychologisch, functioneel als sociaal  persoonlijke beleving van de patiënt  kennis van verschillende vakgebieden  Door klinisch redeneren kan de verpleegkundige de beslissingen die zij of hij neemt beargumenteren en daarover communiceren!

20 Theorie - praktijk

21 Te bespreken  Hoe is het huidige niveau van de studenten?  Sluit huidige theorie aan bij praktijk?  Hoe gaat de praktijk om met verpleegkundig redeneren?  Hoe kunnen we voldoen aan het beroepsprofiel?  Rekening houdend met beginsituatiestudent/theorie/BPV  Vervolgafspraken


Download ppt "Verpleegkundig redeneren Opleiding Verpleegkundige niveau 4."

Verwante presentaties


Ads door Google