De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Yulius Drechtster College Onderwijsaanbod AGL 1 Arbeidstoeleiding Informatieavond ouders.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Yulius Drechtster College Onderwijsaanbod AGL 1 Arbeidstoeleiding Informatieavond ouders."— Transcript van de presentatie:

1 Yulius Drechtster College Onderwijsaanbod AGL 1 Arbeidstoeleiding Informatieavond ouders

2 2 Opbouw in 3 Fasen FASE 3 leerjaar 6 84 % stage16 % theorie FASE 3 leerjaar 5 63 % stage37 % theorie FASE 2 leerjaar 4 50 % praktijk met BIS50 % theorie FASE 2 leerjaar 3 35 % praktijk65 % theorie FASE 1 leerjaar 1 en 2 25 % praktijk75 % theorie

3 De praktijk ●In fase 1 maken de leerlingen kennis met de verschillende sectoren: ●Groen ●Techniek ●Zorg en Welzijn ●In fase 2 maken de leerlingen een keuze voor een sector en volgen daar in les + in het 4 e leerjaar interne stage ●De interne stage is gericht op het oefenen in een werkomgeving met opdrachten en minder sturing (fouten maken mag om ervan te leren) ●In fase 3 wordt geen praktijkles meer verzorgt ●Het leren verschuift naar het leren binnen een echt bedrijf DE STAGE 3

4 De theorie ●In fase 1 wordt gericht gewerkt naar de niveaus: ●Nederlands op weg naar 1 F ●Rekenen op weg naar 1 F ●Engels op weg naar A1 ●In fase 2 wordt het op weg naar 1F/A1 afgerond en gewerkt naar afronding: ●Nederlands 1 F ●Rekenen 1 F ●Engels Starters ●In fase 3 wordt het onderwijs ingericht passend bij het profiel van de leerling ●Ieder beroep heeft een eigen competentie profiel 4

5 Competentie profiel ● Werkprocessen ● 1. Bereidt de werkzaamheden voor en verdeelt deze in stappen ● 2. Voert de werkzaamheden uit ● 3. Evalueert en bespreekt de uitvoering en het resultaat van zijn werkzaamheden ● 4. Rondt de werkzaamheden af ● Competenties ● 1. Aandacht en begrip tonen ● 2. Samenwerken en overleggen ● 3. Vakdeskundigheid toepassen ● 4. Materialen en middelen inzetten ● 5. Plannen en organiseren ● 6. Op de behoefte en verwachtingen van de 'klant' richten ● 7. Instructies en procedures opvolgen ● 8. Omgaan met veranderingen en aanpassen ● 9. Met druk en tegenslag omgaan 5

6 Hoe wordt hieraan gewerkt? ●Doen in WeVa ●Registratie STORL ●VCA cursus ●AKA werkboek ●Competentie boeken ●Voorbeelden liggen op de tafels 6

7 Stage = leren in de praktijk Stage = oefenen in werksituaties Stage = een investering van het bedrijf in een toekomstige medewerker Stage = niet betaald Het komt voor dat een bedrijf een leerling als meerwaarde voor het bedrijf ervaart. Dan kunnen er afspraken worden gemaakt met betrekking tot een beloning. Gericht wordt dan aangestuurd op een investering in de ontwikkeling van de leerling middels branche certificaten: Voorbeelden: - heftruck certificaat - trekkerrijbewijs - autorijbewijs 7

8 Wat verwachten we van ouders ●Actief meedenken wat een passende stageplaats kan zijn ●Heeft u in uw netwerk een bedrijf waar stage kan worden gelopen? ●Weet u bij u in de buurt een goed bedrijf ●Help met gesprekken uw zoon inzicht te krijgen in eigen wensen ●Ondersteunen van de stagegang: ●Op tijd komen ●Op juiste wijze afmelden ●Persoonlijke verzorging en Persoonlijke beschermingsmiddelen ●Dit betreft de verzorging van haar, baard en kleding ●Maar ook de beschikbaarheid van bv veiligheidsschoenen ●Melden van elke twijfel met betrekking tot de voortgang bij mij Via 0652415010 en l.hartog@yulius.nl ben ik altijd bereikbaar!l.hartog@yulius.nl 8

9 Leerjaar 5 CONCEPT ●Maandag en vrijdag lesdagen op school: ●Maandag van 8:30 – 14:30 ●Vrijdag van 8:30 – 12:30 ●Dinsdag – Woensdag en Donderdag stagedagen ●Geen stage? Tot herfstvakantie geen les op Di-Wo-Do ●Woensdag (na herfstvakantie) school, Dinsdag en Donderdag thuis ●Wat kan een leerling doen? ●Nederlands werkboek ●Rekenen werkboek ●Via digitale leeromgeving ●Zelf actief zoeken naar een stageplaats ●Wat doet school? ●Actief zoeken naar stageplaats ●Contact onderhouden met u en leerling omtrent voortgang ●Onderwijstijd: 1000 uur leerplicht ●Geen stage betekent – uren ●Tijdens de stage worden + uren opgebouwd 9

10 Leerjaar 6 CONCEPT ●Woensdag lesdag op school: ●Van 8:30 – 12:30 ●Maandag - Dinsdag – Donderdag - Vrijdag stagedagen ●Geen stage? Tot herfstvakantie geen les ma-di-do-vr ●Maandag en vrijdag (na herfstvakantie) school ●dinsdag – donderdag thuis ●Wat kan een leerling doen? ●Nederlands werkboek ●Rekenen werkboek ●Via digitale leeromgeving ●Zelf actief zoeken naar een stageplaats ●Wat doet school? ●Actief zoeken naar stageplaats ●Contact onderhouden met u en leerling omtrent voortgang ●Onderwijstijd: 1000 uur leerplicht ●Geen stage betekent – uren ●Tijdens de stage worden + uren opgebouwd 10

11 + en - uren 11 ●Totaal moet een leerling 1000 uur volmaken ●De stage omvat 3 dagen van ongeveer 8 uur ●Totaal bij doorgaande stage ongeveer 720 uur (= 30 weken stage) ●De lesdagen omvatten 2 dagen van totaal 9,5 uur ●Totaal 370 uur (39 schoolweken) ●370 + 720 = 1090 uur onderwijstijd ●Dit geeft dus ruimte om de stageplaatsen te vinden ●De administratie wordt door school bijgehouden ●Mocht een leerling + uren opbouwen dan kunnen deze worden opgenomen middels een vakantiekaart (conform de werkwijze in bedrijven = leermiddel!) ●Altijd in overleg met u als ouders!!! ●In leerjaar 6 is de verhouding 160 uur theorie en 840 uur stage ●GERICHT OP HET UITSTROMEN NAAR BETAALD WERK

12 Uw VRAGEN 12


Download ppt "Yulius Drechtster College Onderwijsaanbod AGL 1 Arbeidstoeleiding Informatieavond ouders."

Verwante presentaties


Ads door Google