De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

3e jaar Masterstage 2 manuele therapie 01-12-2012 Corenne Boeve.

Verwante presentaties


Presentatie over: "3e jaar Masterstage 2 manuele therapie 01-12-2012 Corenne Boeve."— Transcript van de presentatie:

1 3e jaar Masterstage 2 manuele therapie 01-12-2012 Corenne Boeve

2 5 lesdagen op de opleiding 8 eigen werkveld-stagedagen 8 kliniek-stagedagen Opbouw

3 Onderwerpen: Manuele therapie in relatie met orthopedie, whiplash, scriptievoortgang, diagnostiek, onderzoek klinisch redeneren en behandelen bij HNP; duizeligheid. voor- en nabereidingsopdrachten Lesdagen

4 Studenten beoordelen elkaar 8 middagen. Door elke student worden 8 patiënten behandeld. Patiënten opdracht eigen werk veld (2 categorieën naar keuze) Eigen werkveldstage

5 Kliniekstage Beoordeling van praktijkvaardigheid en persoonlijke leerdoelen; Leerdoelen en dag evaluatie is maat voor beoordeling. Drie persoonlijke leerdoelen op het gebied van kennis, vaardigheid en attitude; SMART. Mag vanuit MS 1. Vooraf aan de stagebegeleider zenden.

6 Opstellen leerdoelen voorafgaand aan de stage “ Een leerdoel is een beschrijving van gedrag of vaardigheid dat vertoond moet kunnen worden aan het einde van een leertraject ” SMART beschrijven Evalueren binnen de kliniekstage met de studente en begeleider. Stage leerdoelen

7 Cognitieve leerdoelen: Kennis en denkvaardigheid Affectieve leerdoelen: beroepshouding en professionele waarden Vaardigheidsleerdoelen: manueel therapeutische behandelvaardigheid 3 soorten leerdoelen:

8 Welke stappen ga je zetten? Hoe ga je die zetten? In welke tijdstermijn ? Hoe zichtbaar te maken ? Wat is hiervoor nodig ? (materiaal / begeleiding ) Handvaten voor leerdoelen :

9 Beroepsinhoudelijke Leerdoelen kliniekstage Uitvoeren van anamnese en functieonderzoek, hanteren van vragenlijsten (meetinstrumenten) en gewenst gebruik van richtlijnen Functieanalyse van de patiënt uitvoeren, beoordelen en interpreteren Behandelplan opstellen en uitvoeren: werkdiagnose stellen, klinisch redeneren Zelfstandig een behandeling kunnen uitvoeren aan het totale lichaam Evalueren van het behandeleffect, bijsturen van behandelplan, kritisch op het eigen handelen Mondelinge en schriftelijke informatievoorziening (overdracht, evaluatie, verzoek) naar derden verzorgen. (huisartsen, collega’s, patiënten) Het verwerven van kennis inzicht en vaardigheid bij klinisch redeneren en het uitvoeren van anamnese en onderzoek bij patiënten met duizeligheid, lage rugklachten.

10 Kliniekstage Zie bijlage 1 voor het beoordelingsformulier kliniekstage.

11 De stageperiode is voldaan wanneer de volgende onderdelen met ‘voldoende’ beoordeeld zijn: Beoordeling kliniekstage (bijlage 1); Evaluatie van persoonlijke leerdoelen en leertraject in stage (bijlage 1) ; Patiënten opdracht eigen werkveld (Bijlage 2 en 3 ); Deelname en inzet, volbrengen opdrachten lesdagen (Bijlage 4 ). Toetsing van de stage:

12 Er is een patiënt en dan …… 1. Oriënteren op de situatie 2. Beoordelen van parameters 3. Beredeneren van de zorgbehoefte 4. Beredeneren van de interventies 5. Beredeneren aanvullende info 6. Evalueren en bijstellen Klinisch redeneren :

13 Klinisch redeneren PPT Joost Pijnenburg ; CWK PPT Huco Leopold; cervicale wervelkolom / brachialgie / cervicale radiculaire syndromen PPT Lumbale deelmassa

14 Meetinstrumenten PSK Quebeq VAS/NRS NDI DASH

15 Testen ULTT Abduction relieve sign Spurling test Laseque Schobert Straight leg raising


Download ppt "3e jaar Masterstage 2 manuele therapie 01-12-2012 Corenne Boeve."

Verwante presentaties


Ads door Google