De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een leven lang leren Informatie voor classicale vergaderingen over de Permanente Educatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een leven lang leren Informatie voor classicale vergaderingen over de Permanente Educatie."— Transcript van de presentatie:

1 Een leven lang leren Informatie voor classicale vergaderingen over de Permanente Educatie

2 Waarom is er permanente educatie? Van predikanten en kerkelijk werkers wordt verwacht dat zij (GS april 2010) het voortouw nemen en geestelijk leiding geven aan de opbouw van de gemeente hun verantwoordelijkheid nemen voor de kerk als geheel Permanente educatie draagt bij aan bedieningsvreugde en werkplezier kerk is blijvend vindplaats van geloof, hoop en liefde

3 Doel van de permanente educatie 1.Vak bijhouden: ‐Beroepskennis, vaardigheden, houding 2.Eigen spiritualiteit voeden: ‐Persoonlijk (omgaan met verschillende rollen) ‐Professioneel (bronnen geloofwaardig beschikbaar kunnen stellen) ‐Geloof (eigen geloofsontwikkeling) 3.Aansluiten bij situatie en behoefte van gemeente

4 Hoe is de permanente educatie opgebouwd? A. Mentoraat en Primaire nascholing B. Voortgezette nascholing Aangestuurd aanbod Open erkend aanbod Vrij studieverlof, alleen voor predikanten

5 Scholingsplan als basis Uitgaand van competentiegericht leren  Waar is de predikant/kerkelijk werker goed in en wat willen zij van daaruit verder ontwikkelen  Wat willen zij nieuw ontwikkelen

6 Competenties Zie accreditatiekader  Professionele competenties  Persoonlijke en spirituele competenties  Domeincompetenties

7 De procedure in het kort ‐Predikanten en kerkelijk werkers nemen het initiatief ‐Zij stellen scholingsplan op en bespreken dat met (een delegatie van) de kerkenraad ‐Kerkenraad geeft feedback ‐Eventuele wijzigingen ‐Plan ter goedkeuring naar BM classicale vergadering

8 BM classicale vergadering Globale toetsing of de generale regeling goed is toegepast: plan gebaseerd op competenties? leervragen en ontwikkelpunten geformuleerd? relatie met de eigen praktijk zichtbaar (ambt/bediening) ? relatie met de eigen context zichtbaar (gemeente)? heeft overleg met de kerkenraad plaatsgevonden? heldere afspraken met de kerkenraad over de realisatie? globale studieactiviteiten geformuleerd?

9 Waar liggen de grenzen? -Het is een persoonlijk ontwikkelingsplan -Geen oordeel over de keuzes -Geen oordeel over het plaatselijk beleid

10 Advies over aanpak -Meedenken met de indiener -Verbeterpunten aangeven -Indien onder de maat, nieuwe indiening noodzakelijk -Soms toekomstplannen indiener zichtbaar = kwetsbare informatie -Ondersteuning door RACV’s mogelijk -Beslissingstermijn zo kort mogelijk i.v.m. aanmeldingstermijnen

11 Welke kerkelijk werkers wel/niet? Alleen kerkelijk werkers: -ingeschreven in het register -in de bediening of ambt gesteld -meer dan 1/3 werktijd -contract van minimaal 1 jaar -langer dan 5 jaar aan het werk

12 Vragen over de permanente educatie? 1.www.pkn.nl/pe 2.Servicedesk voor algemene vragen -(030) 880 1880 -servicedesk@pkn.nl 3.Prot. Centrum voor Toerusting en Educatie voor specifieke vragen -(030) 880 1560 -toerustingeneducatie@pkn.nl


Download ppt "Een leven lang leren Informatie voor classicale vergaderingen over de Permanente Educatie."

Verwante presentaties


Ads door Google