De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdopbouwwerk 2.0 Een schets van de ontwikkelde praktijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdopbouwwerk 2.0 Een schets van de ontwikkelde praktijk"— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdopbouwwerk 2.0 Een schets van de ontwikkelde praktijk
Bart Neirynck, Robert Crivit Antwerpen, 14 mei 2013

2 Lokale jeugdbeleidsplanning 2011-2013 als opstap
Advies bij de opmaak van lokale jeugdbeleidsplannen  Extra stimulans in Oost-Vlaanderen Gericht op “blinde vlekken” en trekkingsgerechtigde gemeentes Onderzoek en beleidsadvies En wie voert dat advies dan uit…

3 Jeugdopbouwwerk 2.0:Learning by doing
Methodiek kreeg vorm op het terrein Handelingskader, Jeugdopbouwwerk is “goed” jeugdwelzijnswerk Solidaire opstelling met de doelgroep is essentieel Via vindplaatsgericht emancipatorisch jeugdwerk, netwerkopbouw en beleidsadvisering zoeken en bieden jeugdopbouwwerkers antwoorden op de noden en behoeften van maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in relatie met hun (ruimere) omgeving.

4 De lokale context als vertrekpunt
Elke lokale situatie is anders Gedifferentieerde vragen van lokale besturen Overlastbestrijding? Participatie verhogen? Toeleiding naar het bestaande aanbod? Probleem met hangjongeren? Nieuwe doelgroepen bereiken?

5 Starten met onderzoek Noden en behoeften van de doelgroep
Verzamelen van beschikbare cijfergegevens Onderzoek van bestaande beleidsdocumenten Bevraging van sleutelfiguren en de jongeren zelf

6 Zien, oordelen en handelen…
DOELGROEP AANBOD RELATIE OMGEVING observatie en onderzoek Wie Welke kwetsingen Waar Situatie Welk aanbod? (sport, jeugd, …) Participatie Openbare ruimte Instituties, voorziening Welke contacten Is er overlast, uitval,… Brugfiguren? analyse en reflectie Kansen Bedreigingen Noden Behoeften Toegankelijkheid Drempels (indicatoren) Mogelijke inspanningen Mogelijke samenwerking Wie zijn de partners Participatie en emancipatie doelen en acties Inzetten ankerfiguur Veilige havens (ontmoeting) Informele ontmoeting, publieke ruimte Acties drempelverlaging en toegankelijkheid Specifiek aanbod koplopersvorming Geïntegreerd jeugdwelzijnsbeleid Inzetten brugfiguren, participatie Samenwerkings-verbanden

7 Jeugdopbouwwerk in de praktijk, een drieluik
Gestart in 2010 in Aalst Momenteel 8 jeugdopbouwwerkers in 7 gemeenten Een grote diversiteit, maar ook paralellen 1. Vindplaatsgericht en emancipatorisch jeugdwerk 2. Netwerkopbouw 3. Beleidsadvisering

8 Vindplaatsgericht, emancipatorisch jeugdwerk
Via presentie en opbouwen van vertrouwen contacten leggen Organiseren van een laagdrempelig vrijetijdsaanbod Basishulpverlening en warme doorverwijzing Opstarten van kerngroepen (eigenaarschap) Vormen van koplopers Verzamelen van signalen en “werkmateriaal” In de praktijk, Bredene en Zelzate spanningsveld

9 Netwerkopbouw Offensieve contact name met intermediairen
Transversaal werken (jeugd, sport, cultuur, maar ook OCMW, VDAB, politie) Inbreken in de agenda van anderen met de agenda van de jongeren Activeren van actoren in het netwerk Organisatie van een jeugdwelzijnsoverleg Aansluitend en ondersteunen van bestaand overleg In de praktijk: Aalst en Bredene spanningsveld

10 Beleidsadvisering Signalen bundelen  signaalnota’s Concrete acties
Goede contacten met het beleid en de administratie Politiek overleg (informeel en formeel) In de praktijk: Zelzate en Bredene

11 Uitdagingen en knelpunten 1
Individueel werk versus groepsgerichte benadering Vindplaatgericht jeugdwerk versus beleidsmatig structureel werk Politisering doelgroep versus verwachtingen van het beleid

12 Uitdagingen en knelpunten 2
Organiseren van een laagdrempelig vrijetijdsaanbod versus “eigenaar zijn van het emancipatieproces Inbreken in de agenda van andere actoren en zoeken naar medestanders Aandachtspunten bij aanwerving, ondersteuning en kadervorming

13 Sterktes jeugdopbouwwerk 2.0
De kracht van “presentie” Jeugdopbouwwerkers bereiken kinderen en jongeren die anderen niet bereiken Ze werken in de leefwereld van hun doelgroep met een open agenda

14 Sterktes jeugdopbouwwerk 2.0
Combinatie van lokale inbedding en landelijke aansturing Mogelijkheid om dichtbij te werken Alles in een breder kader plaatsen Legitimatie van de opdracht door werken met signalen van de doelgroep Zorgt voor een mandaat Start om activerend te werken


Download ppt "Jeugdopbouwwerk 2.0 Een schets van de ontwikkelde praktijk"

Verwante presentaties


Ads door Google