De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een leven lang leren Informatie voor predikanten en kerkelijk werkers over de Permanente Educatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een leven lang leren Informatie voor predikanten en kerkelijk werkers over de Permanente Educatie."— Transcript van de presentatie:

1 Een leven lang leren Informatie voor predikanten en kerkelijk werkers over de Permanente Educatie

2 Inhoud presentatie -Waarom? -Voor wie? -Structuur -Aanbod -Register -Kosten en vergoedingen -Overgangsregeling -Commissie PE -Vragen?

3 Waarom is er permanente educatie Van predikanten en kerkelijk werkers wordt verwacht dat zij (GS april 2010) • het voortouw nemen en geestelijk leiding geven aan de opbouw van de gemeente • hun verantwoordelijkheid nemen voor de kerk als geheel Permanente educatie draagt bij aan • bedieningsvreugde en werkplezier • kerk is blijvend vindplaats van geloof, hoop en liefde

4 Voor wie is de permanente educatie • Gemeentepredikanten • Kerkelijk werkers in de bediening van een gemeente • 12 uur of meer per week • Aanstelling voor 1 jaar of meer

5 Doel van de permanente educatie 1.Vak bijhouden: ‐Beroepskennis, vaardigheden, houding 2.Eigen spiritualiteit voeden: ‐Persoonlijk (omgaan met verschillende rollen) ‐Professioneel (bronnen geloofwaardig beschikbaar kunnen stellen) ‐Geloof (eigen geloofsontwikkeling) 3.Aansluiten bij situatie en behoefte van gemeente

6 Scholingsplan als basis (1) Uitgaand van competentiegericht leren  Waar ben ik goed in en wil ik van daaruit verder ontwikkelen  Wat wil ik nieuw ontwikkelen

7 Scholingsplan als basis (2)  Formuleren van leervragen en groeibehoeften  Relatie met context van de gemeente  Studieactiviteiten bepalen  Plan voor vijf jaar  Format beschikbaar

8 Scholingsplan als basis (3)  Predikant/kerkelijk werker stelt het plan op (straks korte workshop hierover)  Bespreking met kerkenraad (straks korte workshop hierover)  Eventueel wijzigingen  Indienen ter toetsing bij breed moderamen van de classis  Toerustingsaanbod PCTE voor pred./kerk. werker

9 Hoe is de permanente educatie opgebouwd? A. Mentoraat B. Primaire nascholing  Op Hydepark  Voor kerkelijk werkers start september 2013 C.Voortgezette nascholing  Aangestuurd aanbod  Open erkend aanbod  Vrij studieverlof, alleen voor predikanten

10 1. Aangestuurd aanbod • Predikanten uit aanbod PThU: minimaal twee vakgebieden  Bijbelse theologie (PEAB)  Systematische theologie (PEAS)  Praktische theologie (PEAP) • Kerkelijk werkers uit aanbod vier hogescholen  InHolland, CHE, NHL en Windesheim

11 2. Open erkend aanbod A. Vooraf aanvragen tenzij al erkend • Cursus, opleiding, studiedag, studiereis, conferentie, retraite, intervisie B. Zonder aanvraag vooraf • Literatuurpakket • Supervisie • Les geven binnen vakgebied • Cursus ontwikkelen binnen vakgebied • Publiceren • Participatie in vakinhoudelijke commissies

12 2. Open erkend aanbod  Werkgemeenschap kan studiedag of conferentie organiseren  open inschrijving!  Idem intervisie  aanvragen!  In ontwikkeling: teamvormingsactiviteiten

13 3. Vrij studieverlof • 1 maand (65 – 170 uur) • Alleen predikanten • Thema passend in scholingsplan

14 Specialisaties  In plaats van aanbod en vrij studieverlof  Eenmalig  Klinisch Pastorale Vorming  Contextueel Pastoraat  PAO PThU Geestelijke begeleiding  Promotiestudie voor predikanten  Universitaire theologiestudie kerkelijk werkers

15 Studiepunten 1 studiepunt is 28 uur studiebelasting % werktijdUit aangestuurd aanbodUit open erkend aanbod Vrij studieverlof (alleen predikanten) Totaal puntenurenpuntenuren 90-1006,51826,0168170520 75- 896,01685,0140152460 60-745,01404,5126124390 50-594,01123,598100310 40-493,0843,08482250 33-392,5702,57065205

16 extranet.pkn.nl (zonder www)

17

18 Kosten en vergoedingen Kosten: • Aangestuurd aanbod op kosten van de kerk m.u.v. reiskosten • Open erkend aanbod en voor predikanten de maand vrij studieverlof op kosten deelnemer Vergoedingen: • Predikant maandelijkse werktijdonafhankelijke toelage voor vakliteratuur en PE (verhoogd naar 822,- p.j.) • Kerkelijk werker regeling studiefaciliteiten in arbeidsvoorwaardenregeling (richtbedrag 350,- p.j.) Vergoeding bij specialisatie (tot 1.700,- in totaal)

19 Overgangsregeling In 2012 recht op studieverlof oude stijl? • Naast PE twee maanden studieverlof, 50% kostenvergoeding tot 1.060,-. In 2013 recht op studieverlof oude stijl? • Naast PE een maand studieverlof, 50% kostenvergoeding tot 530,-.

20 De commissie PE • Vertegenwoordigers uit de beroepsverenigingen • Vertegenwoordigers uit de kerk • Ondersteunt de uitvoering van de regeling • Beoordeelt aanbod • Registreert studiepunten • Adviseert over beroepbaarheid na onderbreking • Evalueert de regeling

21 Niet de punten maar de professionaliteit  Integratie van kennis, vaardigheden en houding  Integratie van verschillende disciplines  Ook andere studieactiviteiten naast PE, net als altijd  Actief bezig zijn met het onderhouden van • Je eigen professionaliteit • Je eigen geloofsweg

22 Vragen over de permanente educatie? 1.www.pkn.nl/pcte/pe 2.Servicedesk voor algemene vragen en melden foutieve gegevens in Extranet -(030) 880 1880 -servicedesk@pkn.nl 3.Prot. Centrum voor Toerusting en Educatie voor specifieke vragen -(030) 880 1560 -toerustingeneducatie@pkn.nl

23


Download ppt "Een leven lang leren Informatie voor predikanten en kerkelijk werkers over de Permanente Educatie."

Verwante presentaties


Ads door Google