De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar één kerkelijk centrum: stand van zaken Er is nog géén besluit genomen! Alle keuzes zijn nog mogelijk! 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar één kerkelijk centrum: stand van zaken Er is nog géén besluit genomen! Alle keuzes zijn nog mogelijk! 1."— Transcript van de presentatie:

1 Naar één kerkelijk centrum: stand van zaken Er is nog géén besluit genomen! Alle keuzes zijn nog mogelijk! 1

2 Naar één kerkelijk centrum: stand van zaken Uitgangspunt is het in bezit hebben van één gebouw in 2016 Vier werkgroepen ingesteld. Werkgroepen rapporteren aan de Kerkrentmeesters. De Kerkenraad neemt de uiteindelijke beslissing. De gemeente wordt steeds geïnformeerd en gehoord!! 2

3 Naar één kerkelijk centrum: stand van zaken Werkgroepen voor: Beleid, Juridische en Organisatorische Aspecten, Gebouwen, Financiën. Werkgroepen werken ieder op hun eigen terrein, maar komen maandelijks voor onderling overleg en uitwisseling van informatie bij elkaar. 3

4 Naar één kerkelijk centrum: stand van zaken Bij het gehele proces veel advies en begeleiding door dhr. A. Wolswinkel, gemeenteadviseur Regionaal Steunpunt van de PKN. 4

5 Naar één kerkelijk centrum: stand van zaken Op dit ogenblik zijn er eindrapporten van de werkgroepen Beleid, Juridische en Organisatorische Aspecten en Gebouwen. Rapport van de werkgroep Beleid, met onder andere een Programma van Eisen, is gepresenteerd op de vorige gemeenteavond. Rapporten van de werkgroepen Juridische en Organisatorische Aspecten en Gebouwen worden vanavond gepresenteerd. 5

6 Naar één kerkelijk centrum: stand van zaken Hoe is de gemeente betrokken bij het proces? Informatie, geven én vragen, op gemeenteavonden, Publikaties in Op Weg, Publikaties op de website, Vraag om reacties in een aparte brief bij Op Weg, Voortdurend openstaan voor opmerkingen van gemeenteleden. 6

7 Naar één kerkelijk centrum: stand van zaken Wat is er gebeurd met alles wat er door gemeenteleden is aangedragen? Alles is naar de Kerkrentmeesters en de werkgroepen gegaan: de opmerkingen van de vorige gemeenteavond, de reacties op de brief bij Op Weg en die na afloop van de kerkdiensten. Deze hebben hier zoveel als mogelijk rekening mee gehouden. 7

8 Naar één kerkelijk centrum: stand van zaken Dan nu de presentaties van de werkgroepen Juridische en Organisatorische Aspecten en Gebouwen. De werkgroepen hebben allemaal een deelopdracht. Dat kan betekenen dat conclusies soms strijdig zijn met die van andere werkgroepen. De Kerkrentmeesters zullen, op basis van onder andere de vier rapporten, een voorstel aan de Kerkenraad moeten opstellen. 8

9 Naar één kerkelijk centrum: stand van zaken Er is nog géén besluit genomen! Alle keuzes zijn nog mogelijk! 9


Download ppt "Naar één kerkelijk centrum: stand van zaken Er is nog géén besluit genomen! Alle keuzes zijn nog mogelijk! 1."

Verwante presentaties


Ads door Google