De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Associate degree in Nederland : kwaliteitszorg en beoordeling programma’s Rik Belmans 8 november 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Associate degree in Nederland : kwaliteitszorg en beoordeling programma’s Rik Belmans 8 november 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Associate degree in Nederland : kwaliteitszorg en beoordeling programma’s Rik Belmans 8 november 2007

2 Opbouw presentatie -De beoordeling van Ad-aanvragen tijdens de pilots -De beoordeling van Ad-programma’s na de pilots Opmerking: Situatie in Vlaanderen is anders!

3 Beoordelingsprocedure (pilots) -Toetsing op kwaliteit door NVAO -Advies door Commissie Associate degree - Beslissing door Staatssecretaris OCW

4 Protocol toetsing door NVAO Onderwerpen Toetsingskader nieuwe opleidingen: -programma -doelstellingen van opleiding -inzet van personeel -voorzieningen -interne kwaliteitszorg -resultaten

5 Beoordeling Doelstellingen -Domeinspecifieke eisen: -inhoudelijk overleg (beroepsprofiel) -representatieve vertegenwoordiging beroepenveld -Actueel -Niveau -Verschil met bachelor (Dublin-descriptoren) -Professionele gerichtheid -Ad: niet louter functiegericht

6 Beoordeling Programma -Relatie met bachelorprogramma: -Ad: minimum 120 ECTS -Ad is meer dan louter ‘knip’ -Ad: eigenstandige samenhang -Mogelijkheid tot doorstromen naar bachelor

7 Resultaten AanvragenPositiefNegatiefN.O. 177114224 2A191351 2B6535264

8 Vaststellingen beoordelingspanel (ronde 1) -Aanvragen vaak ‘te vroeg’. -Vaak geen overtuigende onderbouwing van arbeidsmarktrelevantie. -Raadpleging regionale beroepenveld veelal marginaal. -Veel opleidingen: gericht op werkenden (deeltijd) -Soms waren opleidingen niet herkenbaar als onderdeel van bachelor. -Meest overtuigend: ‘smalle’ opleidingen. -Minst overtuigend: ‘brede’ opleidingen.

9 Vaststellingen beoordelingspanel (ronde 2) -Aanvraagdossiers beter. -Aanvragen met negatief advies: overleg werkveld blijft zwak. -Aanvragen met positief advies: -vaak meerdere wegen van afstemming met werkveld. -resultaten van overleg betrokken bij ontwikkeling programma. - Soms tegenstrijdigheid tussen wettelijke vooropleidingseisen en gerichtheid op specifieke doelgroepen.

10 Toekomst ? (1) -Lopende Ad-programma’s -Geen aparte accreditatie -Binnen accreditatie van bachelor: -Beoordeling van Ad-programma (vgl. vestigingsplaats of afstudeerrichting) -Specifieke uitwerking accreditatiekader i.f.v. Ad’s

11 Toekomst ? (2) -Nieuwe Ad-programma’s (na pilotperiode en na besluit definitieve invoering Ad’s) -Toets nieuw Ad-programma -Afzonderlijk toetsingskader


Download ppt "Associate degree in Nederland : kwaliteitszorg en beoordeling programma’s Rik Belmans 8 november 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google