De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dorien `t Hart HarDo@hr.nl Groepsdynamica Dorien `t Hart HarDo@hr.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dorien `t Hart HarDo@hr.nl Groepsdynamica Dorien `t Hart HarDo@hr.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Dorien `t Hart HarDo@hr.nl
Groepsdynamica Dorien `t Hart

2 Vandaag Inhoud van deze module Inleiding in de groepsdynamica
Leerdoelen Opzet lessen Toetsing & beoordeling Overige afspraken Inleiding in de groepsdynamica Verwerkingsopdrachten Voor volgende week…

3 Leerdoelen van deze module
Studenten kunnen groepsdynamische processen herkennen als het gaat om groepsvorming en groepsontwikkeling, effectieve samenwerking, besluitvorming en conflicthantering, groepsnormen, (situationeel) leiderschap, teamontwikkeling en het begeleiden van therapeutische groepen. Studenten kunnen aan de hand van een casus (film) eenvoudige groepsdynamische processen beschrijven. Studenten zijn in staat om groepsdynamische processen binnen een casussituatie te herkennen en te beschrijven.

4 Inhoud van deze module / opzet lessen
Inleiding in de groepsdynamica Groepsvorming en groepsontwikkeling Effectieve samenwerking Communicatie binnen de groep Leiderschap en leiderschapsstijlen Besluitvorming en conflicthantering Teamontwikkeling Deze processen herkennen, beschrijven en analyseren.

5 Organisatie van de module
HC en WC van 3 X 50 minuten = 2 ECTS Literatuur: Boek: Groepsdynamica, theorie en vaardigheden. Auteur: Johnson en Johnson Film: Coach Carter Natschool

6 Toetsing Take home toets Presentatie filmfragment
Analyse opdrachten op de film Coach Carter Analyse opdrachten theorie De toets komt in week 4 op natschool te staan Presentatie filmfragment

7 Groepsdynamica deze klas
In kleine groepjes bespreken, mini toetsvorm; wat vond je van de klas, hoe ging de eerste groepsvorming, wat maakt jullie een groep, waren jullie de leukste klas, wie zijn de leiders in de klas, wie neemt het voortouw, wie is nog op de achtergrond.

8 Groepsdynamica in de sph
Voorbeelden van groepsdynamica in de sph. Hoe ga je om met pesten, hoe zorg je dat de cliënten elkaar juist helpen, hoe voorkom je / ga je om met weerstand  Wat kun je zelf nog verzinnen.

9 Wat is groepsdynamica? Groepsdynamica: Studie van gedrag van mensen in kleine groepen. Niveau’s waarop je naar groepen kunt kijken: micro, meso, macro Micro: persoon binnen een groep, rol binnen de groep (wie ben ik in een groep) Meso: interactie tussen de verschillende groepsleden Macro: context van de groep, referentiekader, waarin is een groep ontstaan – achterliggende gedachte

10 Wanneer ben je een (kleine) groep?
Meer dan 2 individuen Direct contact met elkaar onderhouden Zijn zich bewust dat ze bij elkaar horen Gemeenschappelijke doelen Wederzijdse afhankelijkheid Is dit plaatje een groep? Kan allebei: Het ligt er aan of zij samen een groep vormen of dat het een groep mensen is die bij elkaar loopt. Voldoen ze aan bovenstaande eisen, dan is het een groep  waar we groepsdynamisch naar kunnen kijken.

11 Groepsdynamica: Het belang van de context
Belang van groepen: essentieel belang in het dagelijkse leven. Elke groep vindt plaats in een bepaalde context. Dit is van belang voor de groepsdynamica. zie ook §1.4 De context speelt een rol in de wijze waarop de groep zich vormt. Je zit als persoon in verschillende groepen, maar de positie in de groep is per groep afhankelijk. Daar spelen een aantal factoren een rol (reden van de groep, groepsleden, doel van de groep, groepscohesie etc).

12 Opdracht: eigen systemen
In welke groepen zit jij in het dagelijkse leven? Op welke wijze verschillen deze groepen van elkaar? En welke overeenkomsten zijn er binnen de groepen? Bespreek in tweetallen: Welke invloed heeft de context op jouw gedrag? Gedraag jij je in alle groepen hetzelfde?? Wat is de reden voor jou gedrag binnen de groep? Benoem 2 positieve en 2 negatieve aspecten van een groep. Ervaringen binnen een groep. Wat heb je meegemaakt? Hoe kan je een groep gebruiken? Werksituaties? Positief: Leren door middel van een groep (ook van elkaar leren in de klas!!), groep weet meer dan 1, meer kwaliteiten, inzichten geven, succes Negatief: Sociale druk binnen een groep, negatieve beïnvloeding, conflicten en strijd tussen groepsleden, minder resultaat.

13 Ontstaan groepsdynamica
Het is een jonge wetenschap (20ste eeuw) Sociaal wetenschappelijke disciplines: zit tussen de psychologie en sociologie in. Kurt Lewin is een van de grondleggers Gestalt theorie: kijken naar de relaties tussen de delen en het geheel. Bijvoorbeeld als je een foto bekijkt.

14 Groepsstructuur I Basisstructuur binnen een groep (voor alle kenmerken zie blz. 12) Verschillende rollen binnen een groep Rolconflict Status – statusverschillen tussen de rollen

15 Groepsstructuur II Normen Formele groepsnormen Informele groepsnormen
Gemeenschappelijke opvattingen Doel: gedrag groepsleden reguleren ontstaan uit interacties tussen de groepsleden Formele groepsnormen Informele groepsnormen Referentiegroep Groepsdruk Formele norm: Afgesproken normen. Informele normen: Ze zijn niet afgesproken maar zijn wel aanwezig. Voorbeeld in een klas is: Klappen als een presentatie is afgelopen, elkaar helpen, vinger opsteken etc. referentiegroep: groepen zoals nerds, gotic, kakkers, emo, en bijvoorbeeld bendes Filmpje groepsdruk om de normen te illustreren

16 Filmfragment Koppel de theorie aan het fragment, wat herken je:
Is het een groep? Waarom wel/niet? Belang van de groep / context van de groep Groepsstructuur: Rollen Status Formele en informele normen Van del tot dame is het fragment, wat herken je?

17 Oefening Vorm zelf, binnen 5 minuten, groepjes van 4 a 5 studenten voor de presentaties. De eerste groepjes mogen hun onderwerp kiezen. 1,2,3 GO! Bespreek na wat er gebeurt.

18 Voor volgende week… Tot volgende week!!!
Voor de literatuur van volgende week: zie SHL Tot volgende week!!!


Download ppt "Dorien `t Hart HarDo@hr.nl Groepsdynamica Dorien `t Hart HarDo@hr.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google