De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dorien `t Hart med.hro.nl/hardo Groepsdynamica Lesweek 6 – Les 5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dorien `t Hart med.hro.nl/hardo Groepsdynamica Lesweek 6 – Les 5."— Transcript van de presentatie:

1 Dorien `t Hart HarDo@hr.nl med.hro.nl/hardo Groepsdynamica Lesweek 6 – Les 5

2 Vandaag Filmopdracht (en ) Leiderschapsstijlen Situationeel leiderschap Filmfragment: Das experiment

3 Wat is leiderschap? “Anderen zodanig beïnvloeden dat zij effectiever werken aan het realiseren van hun gemeenschappelijke doelen en betere werkrelaties in stand houden.”  Belangrijkste categorieën: de groepstaak en het in stand houden van de groep.  Leiderschap betekent het beïnvloeden van groepsleden Wat zijn volgens jou belangrijke leiders? Welke kwaliteiten hebben zij?

4 Stel…. jij gaat met weg, hoe wil je dat ze jou als leidinggevenden herinneren? film

5 Leiderschapsstijlen 3 belangrijke leiderschapsstijlen: – autocratische leiders – democratische leiders – laisser-faire leiders Onderzoek Lewin – Welke type leider(s) roept meer agressieve acties vanuit de groep op? – Welke type leider(s) roept vijandigheid binnen de groep op? – Welk type leider wordt als sympathiekst beschouwd? Wat is het nadeel van deze indeling m.b.t. leiderschapsstijlen?

6 Opdracht Horizon (Jeugdzorg instelling) gaat hun locatie verbouwen. Jullie mogen een ontwerp aanleveren voor de buitenspeelplaats. Alles mag, geld speelt geen rol!! Maak een plattegrond van de buitenspeelplaats! Enige voorwaarden zijn: – Er zijn speelmogelijkheden voor kinderen tussen de 6-18 jaar – Het gaat om een afgesloten gebied – Het moet veilig zijn voor de kinderen – Als het regent moeten de kinderen ook naar buiten kunnen

7 Nabespreken opdracht Welke leiderschapsstijl werkt het prettigst? Welke leiderschapsstijl was het effectiefst? Hoe ga je zelf om met de gehanteerde stijl? Welk effect heeft de stijl op jou?

8 Beïnvloedingstheorie Beïnvloedingstheorie gaat er vanuit dat een wederkerige relatie bestaat tussen de leider en groepsleden, waarbij beiden iets van elkaar ontvangen. Interdependentie tussen leider en groepsleden Bekwame leiders proberen de groepsleden tot goede samenwerking te bewegen om zodoende de groepsdoelen te bereiken. – Hoe doen leiders dit?

9 Situationeel Leiderschapsstijlen Hersey en Blanchard 2 gedragspatronen van de leiders: o Taak gericht: Groepstaak / eenzijdige communicatie o Relatie gericht: Sociaal-emotioneel / tweezijdige communicatie Opdragende stijl: sterk taakgericht, weinig relatiegericht Propagerende stijl: sterk taakgericht, sterk relatiegericht Participerende stijl: weinig taakgericht, sterk relatiegericht Delegerende stijl: weinig taakgericht, weinig relatiegericht

10 Hersey en Blanchard: Participerende stijl - Lage T, Hoge R - goede onderlinge verhoudingen - acceptatie zoals mensen zijn - Persoonlijke ontwikkeling - ruime competentie groepsleden Propagerende stijl - Hoge T, Hoge R - groepsleden motiveren - gezamenlijke aanpak - behalen van doelstelling - matige competentie groepsleden Delegerende stijl - Lage T, Lage R - delegeert verantwoordelijkheid - op afstand (afstandelijk) - vertrouwen in de groep - veel autonomie vanuit leider - hoge competentie groepsleden Opdragende stijl - Hoge T, Lage R - neiging anderen te domineren - instructies, eisen - vastberaden - taak komt op eerste plaats - Lage competentie groepsleden

11 Rol teamleider Situationeel leiderschap: 1. Organisatie kenmerken: jong en kleine organisatie of grote gevestigde organisatie 2. Taakkenmerken: autonomie en rolduidelijkheid 3. Teamkenmerken: fase 4. Persoonskenmerken

12

13 Casus: nieuwe medewerkers eerste werkdag, heel enthousiast!

14 Casus: medewerker weet precies hoe het werkt en is gedreven.

15 Een werkgroep heeft onder uw leiding hard gewerkt aan het opstellen van een ondernemingsplan. Een van de leden van uw werkgroep is de laatste vijf bijeenkomsten steeds te laat gekomen zonder zich daarvoor te verontschuldigen. Bovendien heeft hij een grote achterstand in zijn werk: het opstellen van een afdelingsplan. Het is noodzakelijk dat hij dit plan binnen drie dagen aan de werkgroep aanbiedt. A. U Vertelt hem precies wat u van hem verwacht en u volgt zijn vorderingen op de voet. B. U Onderzoekt met hem de oorzaken voor zijn vertraging en u moedigt hem aan om zijn werk op tijd af te maken. C. U legt uit waarom en wanneer het plan gereed moet zijn en formuleert samen een aanpak die tot een door u gewenst resultaat leidt. D. U neemt aan dat hij het afdelingsplan wel op tijd aan de werkgroep zal aanbieden.

16 Welke stijl heeft jouw leidinggevende? Voorbeeld

17 Opdracht Beschrijf bij elke leiderschapsstijl een situatie waarin jij voor deze stijl zou kiezen. Beargumenteer, vanuit de theorie, daarbij waarom jij hiervoor kiest.

18 Fragment: das experimentdas experiment Welke factoren maken dat deze situatie veranderd? Welke veranderingen zie je bij beide partijen ?

19 Volgende week Weerwolven!


Download ppt "Dorien `t Hart med.hro.nl/hardo Groepsdynamica Lesweek 6 – Les 5."

Verwante presentaties


Ads door Google