De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basistraining groepsmaatschappelijk werk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basistraining groepsmaatschappelijk werk"— Transcript van de presentatie:

1 Basistraining groepsmaatschappelijk werk
Van intuïtief doen naar bewust methodisch handelen! 10 oktober 2013

2 Programma 13.00 Welkom + terugblik afgelopen 2 weken
Communicatieniveaus in groepen Pauze Oefenen met interventies afgestemd op communicatieniveaus Afsluiting

3 Processen in groepen Model Integrale Procesbegeleiding van Groepen
(IPG) zoekt een samenhang tussen: Groepsontwikkeling (fases) Niveaus Leiderschap De context van de groep

4 Leiderschapsstijl Context Groepsontwikkeling Niveaus

5 Fases in groepen: Voorfase Oriëntatiefase Machtsfase Affectiefase
Autonome groep Afsluitingsfase

6 Inhoudsniveau Procedureniveau
Interactieniveau Bestaansniveau Contextniveau

7 Niveaus in groepen: 1. Inhoudsniveau = WAT 2. Procedureniveau = HOE
3. Interactieniveau = Tussen de deelnemers 4. Bestaansniveau = Binnenwereld deelnemers 5. Contextniveau = Invloed omgeving

8 Communicatieniveaus Inhoudsniveau Taakgericht
Procedureniveau Taakgericht Interactieniveau Procesgericht Bestaansniveau Procesgericht Contextniveau Procesgericht

9 Taak Resultaat Onderwerp van gesprek Werk dat gedaan moet worden
Niveau 1 Wat - Inhoud Taak Resultaat Onderwerp van gesprek Werk dat gedaan moet worden

10 Niveau 1 - Interventies Luisteren en samenvatten Thematiseren
Informatie geven Groepsleden aanspreken op positieve kwaliteiten Doel verhelderen Groep op het resultaat gericht houden 10

11 Niveau 2 Hoe – Procedure Werkwijze Didactische werkvormen
Volgorde van werken Op welke manier? Agenda Regels en afspraken Uitleg Werkvormen kiezen

12 Niveau 2 - Interventies Agenda bieden
Regels voor participatie e.d (omgangsregels aangeven) Grenzen stellen Verantwoordelijkheid nemen en houden Inbrengen van werkvormen Onzichtbare interventies 12

13 Niveau 3 - Interactieniveau
- Groepsklimaat - Verdeling van invloed in de groep - Leiderschap, macht, gezag - Groepsnormen - Conformiteit - Subgroepsvorming - Groepsontwikkeling - De onderlinge relaties

14 Niveau 3 - Interventies Rollen en posities in de groep ter sprake brengen Zorgen voor evaluatiemomenten Herkenning vragen Zorg delen Meta-communicatie Kritiek bespreekbaar maken Groepsklimaat benoemen 14

15 Niveau 4 Bestaansrecht Je mag er zijn
Inclusie: erkenning dat je er bent Controle: erkenning voor wat je kunt Affectie: erkenning van wie je bent Erkenning van de schaduwkant

16 Niveau 4 - Interventies Doorvragen naar individuele ervaring
Bevorderen van openheid Zelfonthulling Erkenning geven Functionele stiltes de tijd geven Een niet-veroordelende houding Onderlinge feedback stimuleren Confronteren 16

17 Niveau 5 - Context Invloed buitenwereld Opvoeding/socialisatie
Man-vrouw patronen Stigma Organisatiecultuur

18 Niveau 5 - Interventies Stigma’s benoemen
Maatschappelijke dimensie verhelderen Vragen die leiden tot bewustwording Verhelderen van socialisatie en levensgeschiedenis Context in het vizier brengen Verbinden met de buitenwereld Transfer bevorderen 18


Download ppt "Basistraining groepsmaatschappelijk werk"

Verwante presentaties


Ads door Google