De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beeld zegt meer dan duizend woorden….

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beeld zegt meer dan duizend woorden…."— Transcript van de presentatie:

1 Beeld zegt meer dan duizend woorden….
Starten met voorstellen en metafoor: Beeld zegt meer dan duizend woorden… Vraag: welke ervaringen hebben jullie met het werken met beelden (filmen). Wat vind je van deze uitspraak? Waarom zegt het je wel/ niet iets? (10 minuten) Workshop t.b.v. RIZO Achterhoek 11 maart 2014

2 Beeld zegt meer dan duizend woorden?
Wat zie je? |wat zegt het beeld zonder woorden? Wat zouden woorden zeggen, zonder beeld. Je vormt je een beeld in je hoofd. Wat doet beeld “ effect van beeld” ? (5 min)

3 Kijkrichting oefening observeren
Tel hoe vaak, de mensen die in het wit zijn, de bal overgooien. Observatie Opdracht : Tel hoe vaak de mensen die in het wit zijn de bal overgooien!! 16 is het juiste antwoord. 7 min

4 Workshop doelen Indruk wat je met filmbeelden kunt doen binnen je werkgebied. ( Het effect van beelden) Ervaren van het nut en de noodzaak van gebruik/ inzet van Video interactie begeleiding (video feedback) Je weet wat VIB is en kent de globale mogelijkheden. 2 min

5 Beelden spreken Oefening
Kaarten neerleggen: pak er maar 1 uit die je aanspreekt. Objectieve weergave: wat zie je en wat roept het beeld bij je op? Waarom kies je voor dit beeld en waarom spreekt het je aan? Kijkrichting: bepaald door mijn vraag: Wat spreekt je aan. Middelen: associatie kaarten ( vertellen wat je ziet (objectief) Wat roept het beeld bij je op? 15 min

6 Video Interactie Begeleiding
Methode die zicht geeft in communicatiegedrag (omgang) tussen mensen onderling in alledaagse (werk) situaties. Doel: inzicht verkrijgen in en verbeteren/ optimaliseren van, de communicatie Effect van de communicatie Uitgaan van basiscommunicatie principes Ontstaan rond 1980 binnen de hulpverlening Video Home Training VHT, The Nanny, Video Feedback, intervisie, Video Coaching etc. Analyse van de beelden VHT= gericht op ontwikkeling in gezinnen, contact ouder- kind VIB = gericht op ontwikkeling van de professional. Geslaagde communicatie vergroten, uitbouwen. Laagdrempelige methode gericht op het vergroten van de zelfreflectie Kijken naar wat goed gaat Voorbeeld DVD Fragment 1 tot blokken Daan VIB als deskundigheidbevorderingsinstrument VIB aan laten sluiten op je visie. Visie ontwikkelen door VIB of VIB versterkt en geeft handen en voeten aan je visie (bijv. Client centraal) Bijv. EIM de cliënt door middel van VIB volgen; kijken hoe dit gebeurd en o[ op welke wijze volgt de begeleider de cliënt . Wie neemt het initiatief?? 15min

7 Basiscommunicatie Cluster 1: basis van de interactie
attent zijn (toewenden, aankijken, vriendelijke intonatie, vriendelijke gezichtsexpressie, vriendelijke houding, gebaren) Afstemmen ( Meedoen, ja-knikken, benoemen van jezelf (gedachten, gevoelens handelen en intenties), benoemen van de ander, ja-zeggen, aanraken, ontvangstbevestiging geven en vragen Basiscommunicatie heeft betrekking op de manier waarop mensen geslaagd contact kunnen vormgeven. Centraal in de basiscommunicatie staande principes die aan een geslaagd contact ten grondslag liggen. Interacties zijn manieren van contact en uitwisseling tussen mensen onderling. (5 min) Attent zijn= aandacht voor elkaar. Men maakt kenbaar aandacht te hebben voor elkaar Communicatie initiatieven: zijn gericht op de interactie met de ander. Is uitnodigend, geeft een open sfeer, Afstemmen: vormt de basis of het begin van een goede communicatie. Elkaar begrijpen, contact uitbouwen. Afstemmen is aanlsuiten op hetgeen de ander aanreikt.

8 Basiscommunicatie Cluster 2:Uitwisseling in de kring
Kring vormen: in de kring betrekken, rondkijken, ontvangstbevestiging geven Beurten maken: beurt geven, gelijke beurtverdeling, beurten doorgeven Coöperatie: samen handelen, elkaar helpen, fysiek ondersteunen. (5 min)

9 Basiscommunicatie Cluster 3: Overleg
Meningsvorming: mening geven: aannemen, uitwisselen onderzoeken Inhoudelijkheid: onderwerpen aanreiken, uitwerken en uitdiepen Besluitvorming afspraken over: voorstellen, overeenkomen en bijstellen. (5 min)

10 Basiscomunicatie Cluster 4: Conflicthantering
Tegenstelling benoemen: intenties onderzoeken Contact herstellen: terugvoeren naar clusters 1,2,3 Onderhandelen: Standpunten vaststellen en regelingen overeenkomen (5 min)

11 Voorbeeld: observeren cluster 1
DVD: Fragment Geert-Daan blokken bouwen. Filmpje blokken bouwen (extra’s) Kijken naar Cluster 1. Eventueel nog andere twee fragmenten. 20 min

12 Gedrag bespreekbaar maken
Oefening: gesprek voeren in tweetallen+ 1 observator. Ronde 1: Deelnemer 1 vertelt iets over zichzelf, deelnemer 2 luistert niet. Na een paar min. De rollen wisselen. De observator blijft in zijn rol. Ronde 2: Deelnemer 1 vertelt iets, deelnemer 2 reageert slechts non-verbaal. Weer de rollen wisselen. Observator blijft in zijn rol Ronde 3: Beide deelnemers vertellen elkaar iets. De deelnemers mogen nu zowel verbaal als non-verbaal reageren. Observator blijft in zijn rol Centraal nabespreken INDIEN TIJD OVER!!! Oefening duurt 20 min met nabespreken. Vooraf op bord schrijven waar de observatoren op letten!!! Opdracht kort inleiden Subgroepjes maken (3 personen) Observatoren letten op: Op welke manier er niet geluisterd wordt Hoe reageert de verteller hierop (concreet gedrag benoemen; dus wat je ziet) OP welke manier zag je actief non-verbaal contact in ronde 3: knikken ,toewenden, oogcontact, ontspannen open houding, voldoende stiltes, niet te snel en niet te veel vragen etc. Vragen voor de gesprekspartners: Hoe voelde je je toen de ander niet luisterde? Wat deed je? Wat doe je in het dagelijkse leven als dit gebeurt?

13 Ervaringen uit de praktijk
Toepassing Deskundigheidsbevordering (voorbeeld EIM) Voorbeeld SIZA: zie werkmap; gekoppeld aan nieuw team en opzet methodiek Door filmen van situatie moeder en kind werd duidelijk dat moeder het kind nog klein houdt. Gaat niet mee in de ontwikkelingsfasen van het kind. Begeleider kon hierover vragen aan moeder stellen en haar bewust maken dat het kind toe is aan de volgende stap van moeder…. In school: terugkijken van lessituaties. Collega’s ervaren het als leerzaam en toegankelijk. Ook al is het spannend, ruimte aan geven. Geen oordeel, maar juist aansluiten bij vraag van de collega. Leerkracht van mijn zoon, neemt initiatief om te vragen of ik een keer kom filmen (kijken naar eigen interactie) Inzicht Werkdoelen Sterke kanten methodiek: gaat uit van wat goed gaat: dat versterken. Kijken naar wat niet goed gaat, doen we allemaal al heel snel, leggen er een vergrootglas op. 15 min

14 Evaluatie Doelen Waarvan ben je je bewust geworden door deze workshop?
Zie je mogelijkheden voor gebruik van VIB in jouw werkgebied? Wat neem je hiervan mee? 10.30u starten met evaluatie!! 10.40u uiterlijk eindigen

15 Afsluiting Verzoek om naar volgende workshop te gaan of in het lokaal te blijven. Prettige en leerzame dag toewensen.


Download ppt "Beeld zegt meer dan duizend woorden…."

Verwante presentaties


Ads door Google