De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Sociologie PA – B1. Doel college kennismaking met en inzicht geven in: de geschiedenis van de Sociologie gezichtspunten en sociologische begrippen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Sociologie PA – B1. Doel college kennismaking met en inzicht geven in: de geschiedenis van de Sociologie gezichtspunten en sociologische begrippen."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Sociologie PA – B1

2 Doel college kennismaking met en inzicht geven in: de geschiedenis van de Sociologie gezichtspunten en sociologische begrippen hanteren van sociologische begrippen in mondelinge en schriftelijke opdrachten.

3 Overzicht hoofdstuk 1 Betekenis van het begrip Sociologie Belang Sociologie Selectiviteit – referentiekader – definitie van de situatie

4 Hoofdstuk 1: wat verstaan we onder sociologie? Sociologische begrippen hoofdstuk 1: Sociologie Sociaal handelen Sociale situatie Referentiekader Zakelijke werkelijkheid Beleefde werkelijkheid Jargon Begrip – term – definitie

5 Definitie Sociologie

6 Sociologie: De wetenschap die het samenleven van mensen binnen grotere en kleinere verbanden bestudeert.

7 De samenleving: een speelveld??

8 Speelveld en samenleving vergeleken SpeelveldSamenleving SpelersHandelende mensen TeamsGroeperingen Regels, vastgelegd in reglementenWaarden en normen, wetten Scheidsrechter bestraftMensen onderling Elke speler 1 positie & meerdere rollenMensen: meerdere posities & rollen Spelers maken zich nuttigFuncties

9 Sociologie: Wetenschap Systematiek Samenleven : Sociaal handelen Verbanden op 3 niveaus:  Micro  Meso  Macro

10 Waarom Sociologie voor PA? Sociale aspecten van het samenleven Sociologisch kijken naar de samenleving/ sociologische zienswijze ontwikkelen

11 Waarneming

12 Belang Sociologie Sociologie is kritisch d.w.z.: Relativeren door te relateren

13 Selectieve waarneming, referentiekader en definitie van de situatie Door hun omgang met anderen: kennis (beeldvorming) verklaringen beoordeling

14 Referentiekader: ?

15 Referentiekader Definitie: Het geheel van kennis, verklaringen en oordelen over de (sociale) omgeving. Referentiekader (enerzijds) afhankelijk van 1: sociale situatie.

16 Sociale situatie bestaat uit: De omstandigheden waaronder mensen verkeren De groepen, netwerken waartoe zij behoren Het milieu waaruit zij afkomstig zijn Het werk dat zij dagelijks verrichten M.a.w. de (directe) ervaringen

17 Referentiekader ook afhankelijk van: 2. opvoeding ] & 3. onderwijs ] =indirect, uit ervaringen van onze voorgangers Agv sociale situatie ……. Selectiviteit --- definitie van de situatie

18

19 Diverse vormen van selectiviteit Selective exposure Selective perception Selective retention VERDER: Selectiviteit in gespreksonderwerp

20 Waarop is selectie gebaseerd? beperkte en specifieke ervaringen Emoties Persoonlijke voorkeuren (uit eerdere ervaringen) Antipathieën Andere positieve of negatieve gevoelens. Mensen zien dus dingen niet alleen zoals de dingen zijn, maar ook zoals zijzelf zijn!!!

21 Vandaar onderscheid in: ZAKELIJKE (objectief) werkelijkheid EN BELEEFDE (subjectief) werkelijkheid

22 Beinvloeding menselijk gedrag Ervaringen & leerprocessen in contacten Referentie kader Selectieve waarneming Definitie situatie gedrag

23 Vragen Man uit binnenlanden van Maleisie naar Singapore. Enige dat hem opviel was man met handkar. Met welk sociologisch begrip kun je de man’s reactie vatten? Bij grote betogingen schatten organisatoren het aantal deelnemers meestal veel hoger in dan de politie die de orde handhaaft. Sociologische verklaring? Waarom is iemand die ‘er zelf bij is geweest’ niet vanzelfsprekend een betrouwbare getuige

24 Vragen (2) In wat voor soort situaties zijn mensen zich (vooral) bewust van hun eigen referentiekader Kan referentiekader veranderen? Relatie referentiekader - definitie van de situatie Geef voorbeeld van op selectieve waarneming gebaseerde definitie van de situatie die tot ongewenste of ergere resultaten leidt


Download ppt "Algemene Sociologie PA – B1. Doel college kennismaking met en inzicht geven in: de geschiedenis van de Sociologie gezichtspunten en sociologische begrippen."

Verwante presentaties


Ads door Google