De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het jaar van de waarheid!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het jaar van de waarheid!"— Transcript van de presentatie:

1 Het jaar van de waarheid!

2 Agenda Mini-quiz Wat was al bekend?
Amendementen als gevolg van Tweede Kamerbehandeling Grip op de herziening: implementatievraagstukken Wat kun je komende tijd verwachten en welke rol speelt regie daarin?

3 Stelling 1: De keuzedeelverplichting is bij wet vastgesteld per soort opleiding, scholen mogen daar niet van afwijken. Waar (groen) Niet waar (rood)

4 Stelling 2: Scholen mogen ook niet-gekoppelde keuzedelen in het aanbod bij een opleiding opnemen.
Waar (groen) Niet waar (rood)

5 Stelling 3: Studenten kunnen tijdens hun opleiding keuzedelen volgen die tijdens de inschrijving bij de opleiding niet beschikbaar waren. Waar (groen) Niet waar (rood)

6 Wat was al bekend? Keuzedelen zijn gekoppeld aan kwalificaties
Student moet wat te kiezen hebben Configuraties helpen bij organiseerbaarheid Mogelijkheid tot uitvoer van keuzedelen in de BPV, bij ieder erkend leerbedrijf Hoogte resultaat keuzedeel telt niet mee voor slaag/zak beslissing Keuzedeelverplichting vastgesteld per soort opleiding

7 Wijzigingen na behandeling Tweede Kamer
Mogelijkheid voor scholen tot afwijken van deel van keuzedeelverplichting met vormende vakken Mogelijkheid voor studenten om ook een verzoek in te dienen voor het volgen van niet-gekoppelde keuzedelen Invoering van keuzedelen als onderdeel van de slaag-zakbeslissing (cohort )

8 Grip op de herziening: implementatievraagstukken
1. Aanbod voor keuzedelen bepalen 2. Kiezen voor keuzedelen 3. Uitvoeren van keuzedelen

9 1. Aanbod bepalen

10 Aanbod keuzedelen actueel houden

11 Voorbereiden op uitvoering keuzedelen

12 Keuze voor losse keuzedelen vs. configuraties

13 Werken met configuraties
Configuraties zijn een keuzedeel of combinatie van keuzedelen waarmee aan de keuzedeelverplichting wordt voldaan Configuraties bestaan uit gekoppelde keuzedelen Werken met configuraties betekent dat er voor de student 1 keuzemoment is Op het keuzemoment ten minste keuze uit 2 configuraties bijv. ABC of ABD Configuraties met uitgestelde keuzes, AB? en AB?, wordt ontraden Rekening houden met impact verzoeken niet-gekoppelde keuzedelen

14 Omvang studielast keuzedeelverplichting
Kwalificatie Soort opleiding Keuzedeelverplichting Niveau 1 Entreeopleiding 240 klokuren Niveau 2 Basisberoepsopleiding 480 klokuren Niveau 3 Vakopleiding 720 klokuren Niveau 4 Middenkaderopleiding 3 jr Middenkaderopleiding > 3 jr 960 klokuren Specialistenopleiding De keuzedeelverplichting moet gevuld worden met één of meerdere keuzedelen

15 Gemotiveerd afwijken van de keuzedeelverplichting
Scholen mogen per opleiding (= crebo) gemotiveerd afwijken van de keuzedeelverplichting met een onderdeel van 240 sbu Invulling met persoonlijke, culturele of levensbeschouwelijke vorming Vereiste: onderwijs van voldoende kwaliteit en géén overlap met kwalificatie BOT telt mee voor onderwijstijd, BPV niet Entree- en specialistenopleidingen zijn uitgezonderd

16 Gemotiveerd afwijken van de keuzedeelverplichting

17 2. Kiezen voor keuzedelen

18 Keuzemomenten bepalen

19 Kiezen voor niet-gekoppelde keuzedelen

20 Niet-gekoppelde keuzedelen bij doorstroom, een kans!

21 3. Uitvoeren van keuzedelen

22 Voorbereiding op BPV in het kader van keuzedelen

23 Afspraken maken over omgang met vrijstelling
De examencommissie heeft het mandaat om te beslissen een vrijstelling te verlenen of niet. Die kan er dus voor kiezen dat een behaald keuzedeel niet tot een vrijstelling leidt, of dat een niet behaald keuzedeel wel tot een vrijstelling leidt.

24 Rekening houden met keuzedelen als onderdeel van slaag-zakbeslissing

25 Voorstel voor compensatie keuzedelen wordt voorgelegd aan Tweede Kamer

26 Wat kun je komende tijd verwachten en welke rol speelt regie daarin?

27 Monitoring inzet keuzedelen
Vanaf 2016 gaat een monitoringtraject vanuit regie van start Geeft inzicht in de werking van keuzedelen vanaf 1 augustus 2016 en daarna Belicht zowel de ontwikkelkant van het register als het gebruik in de praktijk Speciale aandacht voor slaag-zak, vorming en niet-gekoppelde keuzedelen In de eerste helft van 2016 vindt de voorbereiding plaats, eerste daadwerkelijke meeting voorzien voor oktober 2016

28 Impactanalyse Aanpassingen na behandeling Tweede Kamer aanleiding om impact analyse te starten Analyse richt zich op de uitvoering; aanbieden van keuzedelen, kiezen van keuzedelen, uitvoeren van keuzedelen, examinering en verantwoording Wet- en regelgeving is kader stellend Analyse wordt onder verantwoordelijkheid van regie voorbereid en uitgevoerd samen met het veld Resultaat: inzicht (wat gaat goed, wat kan beter), verbetervoorstellen en implementatiescenario’s

29 Communicatie vanuit regie
Herzieningmbo.nl, alle feiten op een rij + handige publicaties Geregeld nieuwe best practices beschikbaar Maandelijkse verzending van de nieuwsbrief met het laatste herzieningsnieuws Zichtbaarheid op diverse bijeenkomsten Communicatiemateriaal voor studenten om scholen te faciliteren

30 Werkateliers en terugkomdagen
Meer info: en Een keuzedeel kan inhoudelijk worden gewijzigd kleine wijziging: code verandert niet, wijziging wordt in verantwoordingsinformatie opgenomen grote wijziging: oude keuzedeel wordt beëindigd, nieuw keuzedeel met nieuwe code en nieuwe koppelingen Koppelingen tussen keuzedelen en kwalificaties hebben eigen versiebeheer iedere koppeling kent een startdatum als de koppeling wordt verwijderd, wordt een einddatum toegekend de laatste einddatum van de laatste koppeling is tevens het einde van het keuzedeel In kwalificatiesmbo.nl is terug te zoeken welke koppelingen wanneer actief waren/ zijn

31 Informeren leerbedrijven
Presentatie beschikbaar voor het informeren van leerbedrijven over de herziening Te downloaden op en

32


Download ppt "Het jaar van de waarheid!"

Verwante presentaties


Ads door Google