De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schoolmodellen LOB Frans van Hoek, 20 juni 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schoolmodellen LOB Frans van Hoek, 20 juni 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Schoolmodellen LOB Frans van Hoek, 20 juni 2014

2 Schoolmodellen Gevolgen van eigen acties, maar ook waarom die eigen acties. Nadat ik met een groep van LPC collega’s in 2009 de LOB-scan samenstelde voor de VO-raad, kwam de vraag later naar ontwikkelingsmodellen. Modeldenkeen vanuit eigen ervaring. Ink- DENKEN in samenwerking met Wil Bom van CINOP. Niet persé als onwikkelingsmodel in de zin van 1,2, 3 en 3 is de winnaar. In onderzoekstermen: ordinale modellen: meer in termen van ‘van links naar rechts’ etc. Semi en semi- ieder en eigen semi professionals hebben ieder een eigen rol en taak, gerelateerd aan het concept over onderwijs en samenhangende organisatie in de school. Modellen zijn Afbeeldingen vande werkelijkheid zwart-wit gesteld, om onderscheid te kunnen maken In de praktijk nooit 100% een of ander: lopen door elkaar: onder- vs bovenbouw, onderwijsrichtingen Wat kunt u er mee? Interpreteren van de uitkomsten van de LOB-scan op alle pijlers en onderdelen Vaststellen van de huidige situatie plus de kracht, waarde en ontwikkelmogelijkheden Richting geven aan realistische LOB-verbetering/vernieuwing en het daarbij passend professionaliseringstraject In hoofdlijn te herkennen als: Instrumenten om gesprek aan te gaan over waar je nu staat met LOB en waar je heen wil met LOB. Zorg voor aansluiting met de rest van het onderwijs!

3 LOB & Schoolontwikkeling Model 1-vakkenschool
het voorbereiden van de leerlingen op het maken van keuzes tijdens hun opleiding en voor daarna. op vastgestelde keuzemomenten: informatie over de mogelijkheden: geïnformeerd kiezen. curatief : als zich problemen voordoen. een zelfstandig en losstaand deskundigheidsgebied binnen de school. LOB is de decaan Taak decaan richting mentor: op de hoogte brengen, informeren Taken schoolleiding formeel eindverantwoordelijk  gedelegeerd naar decaan

4 LOB & Schoolontwikkeling Model 2-activerende school
het voorbereiden van de leerlingen op het maken van keuzes tijdens hun opleiding en voor daarna. leren kiezen als vaardigheid; zelfconcept verheldering, horizonverruiming curatief én preventief mentoraat, vakoverstijgend, projecten, simulaties  decaan en mentor zijn uitvoerders Taak decaan richting mentoren: Enthousiasmeren, draagvlak Instrueren en ondersteunen, overleggen over wat en hoe gedaan moet worden, evalueren, monitoren Taken schoolleiding formeel eindverantwoordelijk maar heeft ook taken in coördineren, structureren en faciliteren.

5 LOB & Schoolontwikkeling Model 3 – flexibele school
Kenmerken LOB: het ontwikkelen van loopbaancompetenties opdat jongeren verantwoordelijkheid kunnen nemen voor eigen leer- en loopbaanproces preventief én optimaliserend een proces van continue betekenisverlening; geïntegreerd in curriculum docenten en mentoren voeren LOB uit gefaciliteerd door de decaan Taak decaan richting mentoren: reflecteren, intervisie, training verzorgen Taken schoolleiding formeel eindverantwoordelijk maar neemt ook initiatief, stimuleert en inspireert.

6 In welk model zit jullie school nu……
Ga met je collega’s in gesprek om te bepalen volgens welk model jullie LOB nu uitvoeren. Waarin komt dat positief tot uiting richting leerling/student; bedenk één kort en krachtig voorbeeld om plenair te delen! Korte plenaire uitwisseling waarbij we stil staan bij de concretisering van de schoolmodellen in onze scholen.

7 Hoe willen jullie verder als school….
Ga met je collega’s in gesprek om te bepalen welk model/onderdelen binnen het huidige model jullie stip op de horizon vormt wat betreft LOB. Wat zou er dan anders uit gaan zien op het gebied van LOB in jullie school richting leerling/student? Wat heeft jullie school nog nodig om dat te realiseren? Korte plenaire uitwisseling waarbij we stil staan bij onze LOB-stippen op de horizon en benodigdheden om daar te komen!

8 Een fijne en zonnige zomer!
Meer informatie is te vinden op Vragen mail:


Download ppt "Schoolmodellen LOB Frans van Hoek, 20 juni 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google