De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Moreel Beraad in het Sociaal Domein De transformatie van de sociale rechtsstaat als moreel leerproces van het lokaal bestuur Peggy Burke en Ruud H.C. Meij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Moreel Beraad in het Sociaal Domein De transformatie van de sociale rechtsstaat als moreel leerproces van het lokaal bestuur Peggy Burke en Ruud H.C. Meij."— Transcript van de presentatie:

1 Moreel Beraad in het Sociaal Domein De transformatie van de sociale rechtsstaat als moreel leerproces van het lokaal bestuur Peggy Burke en Ruud H.C. Meij

2 Transities in het sociaal domein Transities  De Jeugdwet  De WMO 2015  De Participatiewet Transities  De Jeugdwet  De WMO 2015  De Participatiewet Kansen 1  Economy of scope  Doelmatige uitvoering Kansen 1  Economy of scope  Doelmatige uitvoering Risico’s  Schaal nadelen  Verschillen in kwaliteit en niveau van voorzieningen Risico’s  Schaal nadelen  Verschillen in kwaliteit en niveau van voorzieningen 1 Sociaal Cultureel Planbureau, Decentralisaties in het sociaal domein, 2013

3 De hervorming van de sociale rechtstaat Van…  Compensatiebeginsel  Recht op zorg  Zorgende overheid  Denken in producten Van…  Compensatiebeginsel  Recht op zorg  Zorgende overheid  Denken in producten Naar…  Eigen kracht  Buurtkracht  Zelfredzaamheid  Minder afhankelijk van overheid Naar…  Eigen kracht  Buurtkracht  Zelfredzaamheid  Minder afhankelijk van overheid Kern…  De andere overheid  Nieuw sociaal contract  De lerende overheid  Ongetemde problemen Kern…  De andere overheid  Nieuw sociaal contract  De lerende overheid  Ongetemde problemen

4 Morele dilemma’s en ongetemde problemen… Onzekerheid ten aanzien van doelen Hoog Laag Ongetemde problemen Getemde problemen Onzekerheid ten aanzien van methoden Hoog Vragen om:  Lerend organiseren  Organiserend leren  Moreel leren Vragen om:  Lerend organiseren  Organiserend leren  Moreel leren

5 Morele dilemma’s in het sociaal domein  Welke morele dilemma’s, vragen over (de transities in) het sociaal domein houden u bezig?  De Jeugdwet ………… …………  WMO 2015 ………… …………  De Participatieswet ………… …………

6 Er staat wat op het spel John Rawls 1 “Rechtvaardigheid is de eerste deugd van sociale instituties, zoals waarheid dat is van denksystemen. Een theorie, hoe elegant en bondig ook, moet worden verworpen of herzien als ze onwaar is; evenzo moeten wetten en instituties, hoe efficiënt en goed geregeld ze ook zijn, worden hervormd of afgeschaft als ze onrechtvaardig zijn. … Als eerste deugden van menselijke activiteiten zijn waarheid en rechtvaardigheid onvoorwaardelijk.” John Rawls 1 “Rechtvaardigheid is de eerste deugd van sociale instituties, zoals waarheid dat is van denksystemen. Een theorie, hoe elegant en bondig ook, moet worden verworpen of herzien als ze onwaar is; evenzo moeten wetten en instituties, hoe efficiënt en goed geregeld ze ook zijn, worden hervormd of afgeschaft als ze onrechtvaardig zijn. … Als eerste deugden van menselijke activiteiten zijn waarheid en rechtvaardigheid onvoorwaardelijk.” John Rawls, Een theorie van rechtvaardigheid, 1971

7 Moreel beraad in het sociaal domein  Handelen: Een handeling is moreel juist als hij voldoende rekening houdt met de rechten, belangen en wensen van alle betrokkenen.  Organisatie: Een organisatie is integer als hij recht doet aan de mensen en organisaties met wie en voor wie hij werkt.  Inrichting: Om dat te bewerkstelligen richt de organisatie een werkend moreel leerproces en een zorgvuldige handhavingspraktijk in.  Handelen: Een handeling is moreel juist als hij voldoende rekening houdt met de rechten, belangen en wensen van alle betrokkenen.  Organisatie: Een organisatie is integer als hij recht doet aan de mensen en organisaties met wie en voor wie hij werkt.  Inrichting: Om dat te bewerkstelligen richt de organisatie een werkend moreel leerproces en een zorgvuldige handhavingspraktijk in. John Rawls, Een theorie van rechtvaardigheid, 1971

8 Moreel leren in het sociaal domein  Moreel beraad  Versterkt de morele oordeelskracht in het sociaal domein  Integere organisaties  … de basis voor integere organisaties in het sociaal domein  Rechtvaardige instituties  … het fundament voor de rechtvaardigheid van het sociaal domein

9 Van moreel beraad naar lokaal beleid Moreel Oordelen Moreel Beraad Morele Kennis Moresprududentie Moreel Handvest Beleid Voor het Sociaal Domein

10 De rol van het lokale bestuur  Monitoren  Zorg dat er een moreel leerproces in het sociaal domein plaats vindt  Kennis ontwikkelen  Verzamel en bewerk de uitkomsten van het morele leerproces  Beleid maken  Gebruik de morele kennis voor het vormen van beleid moreel domein

11 Wat kunt u doen? Deskundigheid Zorg intern voor opleiding in morele deskundigheid van ambtenaren betrokken bij het sociaal domein. Stimuleer betrokken organisaties tot opleiding morele deskundigheid voor medewerkers werkzaam in het sociaal domein. Maak deskundigheid moreel beraad/moreel leerproces tot criterium bij aanbesteding. Sluit contracten af met externe deskundigen ter ondersteuning van het morele leerproces in het sociale domein. Agendering, onderzoek en voorbereiding Geef ambtena(a)ren de taak om het moreel leerproces in het sociaal domein te onderzoeken en te monitoren. Onderzoek of moreel beraad in het sociale domein (sociale wijkteams, sociale dienst etc.) aanwezig is. Begin met gesprekken en planning voor de invoering van moreel beraad in het sociaal domein. Verzamel de belangrijkste en gewichtigste morele kwesties in het sociale domein die nu reeds bekend zijn. Onderzoek of burgers betrokken zijn bij morele vragen in het sociaal domein. Stel een ‘morele agenda’ op. Organisatie Organiseer het moreel beraad sociaal domein in de eigen organisatie. Neem moreel beraad sociaal domein op in prestatie afspraken en maak het onderdeel van functionerings-, contract en evaluatie-gesprekken. Richt een adviesbureau (aandachtfunctionaris) in dat kan ondersteunen bij moreel beraad en zware morele vraagstukken. Richt een moresprudentiesysteem in, en verzamel casuïstiek. Begin te werken aan een moreel handvest voor het sociale domein. Beleidsvorming Zorg voor een periodieke verslaglegging van de resultaten van het moreel beraad c.q. morele beraden. Neem een hoofdstuk ‘Belangrijke morele vraagstukken’ op in de beleidscyclus sociaal domein en draag zorg voor publieke verantwoording over morele ontwikkeling in het sociaal domein aan de raad en voor burgers. Maar een lijst van morele gevaren samenhangend met de transities in het sociaal domein. Stel een ondergrens vast ten aanzien van rechten van burgers in het sociaal domein en laat deze vaststellen door de raad.

12 Het plan en de planning Agendering, voorbereiding Resultaat Reeds aanwezig kennis over moreel beraad in het sociale domein is bekend. Met stakeholders bestaan afspraken over de invoering van een moreel leerproces in het sociaal domein. Resultaat Reeds aanwezig kennis over moreel beraad in het sociale domein is bekend. Met stakeholders bestaan afspraken over de invoering van een moreel leerproces in het sociaal domein. Deskundigheid Resultaat Alle betrokken (interne en externe) medewerkers beschikken over voldoende morele deskundigheid. Deskundigheid moreel beraad maakt deel uit van de aanbesteding. Er zijn contracten met externe deskundigen afgesloten ter ondersteuning van het morele leerproces. Resultaat Alle betrokken (interne en externe) medewerkers beschikken over voldoende morele deskundigheid. Deskundigheid moreel beraad maakt deel uit van de aanbesteding. Er zijn contracten met externe deskundigen afgesloten ter ondersteuning van het morele leerproces. Organisatie Resultaat Het moreel beraad sociaal domein vindt geregeld in de eigen organisatie plaats. Het moreel beraad maakt deel uit van functionerings-, contract en evaluatiegesprekken. Er is een adviesbureau of functionaris die moreel beraad ondersteunt. Er is een werkend moresprudentiesysteem. Resultaat Het moreel beraad sociaal domein vindt geregeld in de eigen organisatie plaats. Het moreel beraad maakt deel uit van functionerings-, contract en evaluatiegesprekken. Er is een adviesbureau of functionaris die moreel beraad ondersteunt. Er is een werkend moresprudentiesysteem. Beleidsvorming Resultaat Er wordt periodiek verslag gedaan van het moreel leerproces sociaal domein. Het morele leerproces maakt deel uit van de beleidscyclus en publieke verantwoording. Er is een shortlist van morele gevaren in het sociale domein. De 0-grens ten aanzien van het sociale domein is door de raad vastgesteld. Resultaat Er wordt periodiek verslag gedaan van het moreel leerproces sociaal domein. Het morele leerproces maakt deel uit van de beleidscyclus en publieke verantwoording. Er is een shortlist van morele gevaren in het sociale domein. De 0-grens ten aanzien van het sociale domein is door de raad vastgesteld. Gefaseerde ontwikkeling van het morele leerproces in het sociale domein


Download ppt "Moreel Beraad in het Sociaal Domein De transformatie van de sociale rechtsstaat als moreel leerproces van het lokaal bestuur Peggy Burke en Ruud H.C. Meij."

Verwante presentaties


Ads door Google