De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kwaliteitszorg binnen SPH SPHOBE01RV. Wat is kwaliteitszorg? In de commerciële bedrijvigheid: de klant is koning – Reactie op flessentrekkerij, oplichting,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kwaliteitszorg binnen SPH SPHOBE01RV. Wat is kwaliteitszorg? In de commerciële bedrijvigheid: de klant is koning – Reactie op flessentrekkerij, oplichting,"— Transcript van de presentatie:

1 Kwaliteitszorg binnen SPH SPHOBE01RV

2 Wat is kwaliteitszorg? In de commerciële bedrijvigheid: de klant is koning – Reactie op flessentrekkerij, oplichting, wanprestatie – Reactie op behoefte van de markt op permanente kwaliteit van een betrouwbare leverancier tegen een concurrerende prijs. – De ombudsman: exota – knallende frisdrankflessen

3 Profitsector loopt voor! Consumentenbewustzijn in de profitsector vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw: consumentenbond, de ombudsman, kassa, radar etc. http://www.youtube.com/watch?v=mW77KoIzv_Q

4 Non-profit volgt Vanaf jaren tachtig ook toename van mondigheid binnen de zorg- en hulpverlening Ouders, cliënten zelf, Ouderraden, cliëntraden, patiëntenorganisaties,

5 Industriële standaard ISO9001/2008 ISO certificering International Standardization Organisation Bedrijven moeten kwaliteitsbeleid op papier zetten. Uitgangspunt is klanttevredenheid ISO-organisatie certificeert bedrijven: ISO9001/2008 gecertificeerd

6 In het SPH-domein HKZ: o.a.: algemeen maatschappelijk werk, ambulancezorg, bureaus jeugdzorg, dialysecentra, eerstelijnspsychologen, bevolkingsonderzoek borstkanker, geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, medisch specialistisch revalidatiezorg, MEE, openbare apotheken, gezondheidscentra, centra jeugd en gezin, tandartsen, thuiszorg, verzorgingshuizen, zorgboerderijen, gemeenten, kinderopvang, fysiotherapie, Maatschappelijke opvang, verpleeghuizen,

7 HKZ: Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector HKZ-certificatie heeft betrekking op kwaliteitsmanagementsystemen in instellingen voor zorg en welzijn. Daarmee voldoet de instelling aan de internationale standaard voor kwaliteitsmanagementssystemen: ISO 9001: 2001

8 ISO sec is niet toereikend HKZ heeft eigen, aanvullende normen ontwikkeld: het HKZ harmonisatiemodel. 9 normrubrieken (op het gebied van kwaliteitsmanagement)

9 9 rubrieken 1 t/m 3: het primaire proces, waarbij het perspectief van de cliënt voorop staat. Intake/indicatie, uitvoering en evaluatie/nazorg 4 t/m 6: beleid en organisatie, personeel, onderzoek en ontwikkeling 7 t/m 9: fysieke omgeving en materiaal; diensten door derden; documenten

10 Hoe werkt het Alle activiteiten van de organisatie worden samenhangend beschreven aan de hand van de 9 normrubrieken. Afspraken over verantwoordelijkheden, bevoegdheden en toetsingsmethoden worden vastgelegd en er wordt bepaald welke verbeteringen moeten worden doorgevoerd.

11 Auditing: controleren van een organisatie Financiële audit: jaarrekening, subsidieaanvraag, Proces audit (efficiency) Organisatie audit (effectiviteit)

12 Intern en extern Bij HKZ veel interne audits (zelfevaluatie) Aan de hand van de rubrieken van de HKZ beschrijft de organisatie zelf het gehele proces Externe audit: een accountant die de jaarrekening controleert, een onafhankelijk panel dat medewerkers bevraagt op het proces en de resultaten

13 Betekenis van certificering. In 2005 zo’n 500 instellingen gecertificeerd. In 2010 zo’n 2.500 instellingen (Gecertificeerd of bezig met) Subsidiegevers, zorgverzekeraars eisen vaak HKZ-certificaat Maar wat schiet de cliënt er mee op?

14 Het probleem De PDCA methodiek: Plan – Do – Check -Act

15 toets


Download ppt "Kwaliteitszorg binnen SPH SPHOBE01RV. Wat is kwaliteitszorg? In de commerciële bedrijvigheid: de klant is koning – Reactie op flessentrekkerij, oplichting,"

Verwante presentaties


Ads door Google