De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het is weer zover, we gaan weer schaatsen in Enschede! Vrijdag 7 februari Aanwezig: 18:15 Vertrek: 18:45 Opgave via antwoordstrook of

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het is weer zover, we gaan weer schaatsen in Enschede! Vrijdag 7 februari Aanwezig: 18:15 Vertrek: 18:45 Opgave via antwoordstrook of"— Transcript van de presentatie:

1 Het is weer zover, we gaan weer schaatsen in Enschede! Vrijdag 7 februari Aanwezig: 18:15 Vertrek: 18:45 Opgave via antwoordstrook of schaatsenmorgenlicht@gmail.comschaatsenmorgenlicht@gmail.com voor meer info: Facebookpagina Soosmorgenlicht of kerkblad

2

3

4 Unieke voetbal / evangelisatie reis tijdens het WK in Brazilië! In 2014 is er weer een projectreis! ervaar en ontdek wat voor de gewone toerist verborgen blijft en maak kennis met de lokale kerkjeugd. Bezoek projecten die vanuit Nederland ondersteund worden en ga concreet aan de slag tijdens de WK sferen met de jeugd van de kerk in Brazilië!

5 www.deverrenaasten.nl/reizen

6 Geef je vandaag nog op! Tijdsperiode: 16 Juni tot 2 juli (terug in NL) Verblijf: gastgezinnen IPB in Port Alegre Duur reis; +/- 14 dagen Deelnemers: 10 jongeren tussen de 16 en 30 jaar programma: 20% ontspanning, 30% reflectie en 50% werk/evangelisatie in samenwerking met de lokale kerk. Highlight: Wedstrijd NL-Australië in Port Alegre Kosten: €2000-€2500 euro

7 Heb jij je spullen al gepakt? Geef je vandaag nog op. we boeken in februari! www.deverrenaasten.nl /reizen

8

9 Het bestuur van dit Koningskind afdeling Hardenberg / Ommen wil u van harte uitnodigen voor een informatie avond. Deze willen we houden op D.V. 13 februari 2014, aanvang 20.00 uur, in “Het Morgenlicht” Gramsbergerweg 59 in Hardenberg.

10 Spreker voor deze avond is Willem Potkamp (sectormanager binnen stichting Sprank) hij zal deze avond spreken over de WMO + ZZP (zorgzwaarte pakketten) van mensen met een beperking en wat daarin gaat veranderen. Maar ook wat de overheid daarin van de burgers verwacht. Wij begroeten u graag op D.V. donderdag 13 februari aanstaande.

11 In deze dienst zal Ds. R. Tigelaar voorgaan. Na de zegen zingen we Gezang 14 Schriftlezing: Schriftlezing: Psalm 8 Romeinen 1: 16-25 Tekst: Zondag 36

12  Mededelingen  Moment van stilte  Votum / Zegengroet  Gezang 14  Wet  Psalm 37: 2, 16  Gebed  Lezen: Psalm 8  Lezen: Romeinen 1: 16 - 25  Psalm 96: 1, 2, 4  Lezen: Zondag 36  Preek  Gezang 161  Gebed  Collecte  Gezang 165  Zegen

13

14  Mededelingen  Moment van stilte  Votum / Zegengroet  Gezang 14  Wet  Psalm 37: 2, 16  Gebed  Lezen: Psalm 8  Lezen: Romeinen 1: 16 - 25  Psalm 96: 1, 2, 4  Lezen: Zondag 36  Preek  Gezang 161  Gebed  Collecte  Gezang 165  Zegen

15 1. De grote mensen durven niet, heel Israel is bang, voor Goliath, de grote reus, die sterk is en heel lang. 2. Daar staat hij midden in het dal, hij lacht hen uit en spot: Waar blijft de man die vechten zal, en waar is jullie God?

16 3. Maar David met zijn herdersstok gaat helemaal alleen de berg af naar die grote reus en doodt hem met zijn steen. 4. Reus Goliath, reus Goliath, 't is uit met jouw geweld, want David heeft op God vertrouwd, en David is een held.

17  Mededelingen  Moment van stilte  Votum / Zegengroet  Gezang 14  Wet  Psalm 37: 2, 16  Gebed  Lezen: Psalm 8  Lezen: Romeinen 1: 16 - 25  Psalm 96: 1, 2, 4  Lezen: Zondag 36  Preek  Gezang 161  Gebed  Collecte  Gezang 165  Zegen

18 2 Blijf aan de HEER uw wegen toevertrouwen, verheug u in uw God, bewoon het land, wees Hem getrouw, Hij zal uw toekomst bouwen. Doe steeds wat goed is, want zijn trouw houdt stand! Al wat uw hart begeert, zult u aanschouwen, Hij zorgt voor u en leidt u door zijn hand.

19 16 De HERE helpt wie Hem eerbiedig vrezen, zij worden in de nood door Hem gered. De HERE zal hen tot beschermer wezen, geen goddeloze vangt hen in zijn net. Hun wonden worden door Gods heil genezen en Hij is hun een schuilplaats in 't gebed.

20  Mededelingen  Moment van stilte  Votum / Zegengroet  Gezang 14  Wet  Psalm 37: 2, 16  Gebed  Lezen: Psalm 8  Lezen: Romeinen 1: 16 - 25  Psalm 96: 1, 2, 4  Lezen: Zondag 36  Preek  Gezang 161  Gebed  Collecte  Gezang 165  Zegen

21  Mededelingen  Moment van stilte  Votum / Zegengroet  Gezang 14  Wet  Psalm 37: 2, 16  Gebed  Lezen: Psalm 8  Lezen: Romeinen 1: 16 - 25  Psalm 96: 1, 2, 4  Lezen: Zondag 36  Preek  Gezang 161  Gebed  Collecte  Gezang 165  Zegen

22  Mededelingen  Moment van stilte  Votum / Zegengroet  Gezang 14  Wet  Psalm 37: 2, 16  Gebed  Lezen: Psalm 8  Lezen: Romeinen 1: 16 - 25  Psalm 96: 1, 2, 4  Lezen: Zondag 36  Preek  Gezang 161  Gebed  Collecte  Gezang 165  Zegen

23 1 Zingt een nieuw lied voor God de HERE. Zing, aarde, zing zijn naam ter ere. Zingt voor de HEER met diep ontzag, boodschapt zijn heil van dag tot dag, opdat elk volk die lofzang lere.

24 2 Leer ieder volk zijn glorie prijzen, leer al de naties eer bewijzen aan Hem die wonderen volbracht. Groot is de HEER, geducht in kracht. Laat dan voor Hem uw lofzang rijzen.

25 4 Geeft aan de HERE, gij geslachten, geeft sterkte, heerlijkheid en krachten, geeft Hem de glorie van zijn naam Komt in zijn huis met offers saam. Geeft eer de HERE, alle machten.

26  Mededelingen  Moment van stilte  Votum / Zegengroet  Gezang 14  Wet  Psalm 37: 2, 16  Gebed  Lezen: Psalm 8  Lezen: Romeinen 1: 16 - 25  Psalm 96: 1, 2, 4  Lezen: Zondag 36  Preek  Gezang 161  Gebed  Collecte  Gezang 165  Zegen

27 Zondag 36 Na de preek: Gezang 161

28 De naam van God Hoe heet Hij? Hoe staat Hij bekend? Het kennen van Gods naam Lezen, luisteren en kijken Onleesbaar Psalm 8: af te lezen Romeinen 1: 21-25, onleesbaar geworden door de zonde In Christus weer te lezen Gods naam gebruiken!

29  Preek  Gezang 161  Gebed  Collecte  Gezang 165  Zegen

30 1 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

31 2 'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk; tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

32 3 Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer; zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd en in uw vergeving leef ik nu.

33 4 Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht, U die via duizend wegen ons hier samen bracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods rijk.

34  Preek  Gezang 161  Gebed  Collecte  Gezang 165  Zegen

35  Vandaag  1 e ??  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e ??  2 e Rente en aflossing  Gezang 165

36 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U, glorie voor Uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend licht, morgenster, niemand is als U. Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest die in ons woont, prijst de Koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid.

37

38

39 Tot vanmiddag om ?? Met Ds. ??? In het Morgenlicht


Download ppt "Het is weer zover, we gaan weer schaatsen in Enschede! Vrijdag 7 februari Aanwezig: 18:15 Vertrek: 18:45 Opgave via antwoordstrook of"

Verwante presentaties


Ads door Google