De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontvangen & publicerenaanleverenbewerkenvezamelenregistreren 1 ZORG VERZEKERAAR LOKET ODB Gegevens Makelaar GfK TOEZICHT HOUDER Onderzoekers/ professionals.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontvangen & publicerenaanleverenbewerkenvezamelenregistreren 1 ZORG VERZEKERAAR LOKET ODB Gegevens Makelaar GfK TOEZICHT HOUDER Onderzoekers/ professionals."— Transcript van de presentatie:

1 ontvangen & publicerenaanleverenbewerkenvezamelenregistreren 1 ZORG VERZEKERAAR LOKET ODB Gegevens Makelaar GfK TOEZICHT HOUDER Onderzoekers/ professionals Kiesbeter/ Keuzesite Meetbureau Gfk Datastroom (nummer) Accordering van gegevens door zorgaanbieder Processchema gegevensaanlevering 1 2 2 3 4

2 Processchema gegevensaanlevering Medisch Specialistische Revalidatie Benoem hieronder per datastroom de partijen en indien bekend de afspraken over doorlevering en planning NB Niet alle datastromen zijn voor elke set aanwezig, vul alleen de gegevens in die relevant zijn. 1Aanlevering gegevens vanuit zorgaanbieders aan gegevensmakelaar Welke organisatie is gegevensmakelaar en wie is/zijn opdrachtgever? GfK is de gegevensmakelaar en Revalidatie Nederland is zijn opdrachtgever................................ Hoe vindt de aanlevering plaats? (handmatig of automatisch) en zijn daarover afspraken vastgelegd met de gegevensmakelaar? Aanlevering vanuit de zorgaanbieder aan de gegevensmakelaar vindt handmatig plaats. Daarover zijn afspraken gemaakt tussen zorgaanbieder aan de gegevensmakelaar..................................................................................... Hebben alle zorgaanbieders toegang tot de portal van de gegevensmakelaar? Zijn daarover afspraken vastgelegd? In beginsel ondersteunt RN de gegevensverzameling en aanlevering onder ZBC’s en niet bij RN aangesloten ziekenhuizen niet. Het staat ZBC’s en niet bij RN aangesloten ziekenhuizen vrij om afspraken over verzameling en doorlevering van gegevens te maken.

3 Processchema gegevensaanlevering Medisch Specialistische Revalidatie 3Aanlevering patiënt-vragenlijsten Welke organisatie(s) worden ingeschakeld bij het verzamelen en bewerken van de gegevens? Zijn daarover afspraken vastgelegd?. GfK................ Zijn er afspraken vastgelegd over het aanleveren van de gegevens aan de gegevensmakelaar? Er is een dataprotocol aanwezig. Tussen opdrachtgever Revalidatie Nederland en GfK zijn hierover afspraken gemaakt.................................................................................... 4Doorlevering gegevens vanuit gegevensmakelaar naar zorgverzekeraars Zijn hierover afspraken vastgelegd?...Zorgverzekeraars betrekken de gegevens vanuit de openbare database via zorginzicht.nl. Indien daar ondersteuning bij is gewenst is dat mogelijk..................................................................... 5Doorlevering gegevens vanuit gegevensmakelaar naar Zorginstituut Zijn hierover afspraken vastgelegd? (denk ook aan de herinneringsperiode) Zijn de aanleverspecificaties bekend bij de gegevensmakelaar?.. In de indicatorenverzameling Inzicht in Revalidatie 2015 is vermeld over welke meetperiode gegevens worden verzameld. GfK, Zorginstituut en RN hebben voor en na de aanleveringsperiode overleg voor afstemming en evaluatie....... 6Accorderen door zorgaanbieder voor doorlevering gegevens Waar is dit belegd en voor alle zorgaanbieders duidelijk en toegankelijk?.. In overleg met opdrachtgever Revalidatie Nederland is de techniek en uivoering van accordatie belegd bij de gegevensmakelaar GfK....................................


Download ppt "Ontvangen & publicerenaanleverenbewerkenvezamelenregistreren 1 ZORG VERZEKERAAR LOKET ODB Gegevens Makelaar GfK TOEZICHT HOUDER Onderzoekers/ professionals."

Verwante presentaties


Ads door Google