De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vorming E-zorgplan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vorming E-zorgplan."— Transcript van de presentatie:

1 Vorming E-zorgplan

2 E-zorgplan: aanloggen
Webapplicatie toegang via Aanloggen via e-id (e-id quick install of token Eerste aanmelding (account aanmaken) Registratie van professionele gegevens Beveiligde communicatie tool

3 E-zorgplan: Onderdelen
Patiënt (administratieve gegevens + verklaring) Zorg- en hulpverleners( zorgbemiddelaar +zorgteam) MDO (aanvrager+overlegorganisator+ zorgteam) Evaluatie (schaal+ verslag+ IADL/ADL) Planning (geplande zorg + taakafspraken) Medicatie Media en informatie (brievenbus+ bijlage+ bereikbaarheid) Handelingen

4 Multidisciplinair Overleg (regulier/psychiatrische patiënt)
Complexe thuiszorgsituaties Afstemmen van de zorg Verschillende disciplines Rond de tafel gesprek Gemaakte afspraken weergeven in E-zorgplan/begeleidingsplan

5 Regulier overleg Voorwaarden Sel Goal voor MDO Akkoord van patiënt Erkende overlegorganisator Minstens 3 verschillende disciplines/organisatie 1ste lijn Effectief fysisch aanwezig E-zorgplan (onderdelen aanvullen)

6 Overleg psychiatrische patiënt MDO PSY
Voorwaarden MDO PSY Erkende overlegorganisator Patiënt moet behoren tot de doelgroep Minstens 3 verschillende disciplines/organisaties (actor GGZ/ 1 actor eerste lijn) Effectief fysisch aanwezig Begeleidingsplan (ZB)

7 Rollen MDO Aanvrager: iedereen betrokken bij de zorg van de patiënt. (aanvraag via standaard aanvraagformulier) Overlegorganisator: Praktische organisatie van het overleg en verslag Zorgbemiddelaar: opmaak e-zorgplan/ begeleidingsplan

8 Zorgbemiddelaar Wordt aangeduid, door de gebruiker/met akkoord van de gebruiker, op het MDO. De zorgbemiddelaar is altijd één van de betrokken zorgverleners Geniet het vertrouwen van de patiënt/cliënt. Bemiddelt bij de verschillende zorgpartners met het oog op de optimale afstemming van de zorg op de noden en verwachtingen van de gebruiker. Gaat na of het resultaat van het overleg passend is voor het gestelde probleem. Stelt het zorgenplan op (www.e-zorgplan.be) Verzamelt de handtekeningen op het vergoedingsdocument, bijlage 64 en verklaring van de huisarts en verstuurt deze naar Sel/GDT Goal vzw, M.C.H., M Theresiastraat 63a, 3000 Leuven. (Een papieren zorgplan moet eveneens opgestuurd worden). Volgt de patiënt/cliënt situatie op en evalueert

9 Toegang via website www.e-zorgplan.be
Aanloggen Token: Een token is een digitale of elektronische handtekening. Concreet is het een papieren kaartje waarop 24 persoonlijke codes gedrukt staan. Indien u toegang wilt krijgen tot bepaalde beveiligde online diensten van de overheid, zal u verzocht worden om één van de 24 codes van uw persoonlijke token in te vullen Elektronische identiteitskaart

10


Download ppt "Vorming E-zorgplan."

Verwante presentaties


Ads door Google