De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KSZ-BCSS Frank ROBBEN – Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Veralgemeend gebruik van de elektronische identiteitskaart in de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KSZ-BCSS Frank ROBBEN – Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Veralgemeend gebruik van de elektronische identiteitskaart in de."— Transcript van de presentatie:

1 KSZ-BCSS Frank ROBBEN – Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Veralgemeend gebruik van de elektronische identiteitskaart in de sociale zekerheid

2 KSZ-BCSS EID: basis voor elektronisch gebruikersbeheer, maar nog aan te vullen EID: elektronische identificatie en authentisering van de identiteit van de natuurlijke personen die zijn ingeschreven in de bevolkings- registers en elektronische handtekening van die personen aanvullingen nodig voor een volledig, geïntegreerd gebruikersbeheer, in het bijzonder in de sociale sector – te beheren in gegevensbanken (authentieke bronnen) –authentisering van de hoedanigheid (vb. ambtenaar-professional van de sociale sector, geneesheer, notaris) waarin een natuurlijke persoon zich authentiseert en ondertekent –vertegenwoordigingsrelatie tussen de rechtspersoon of natuurlijke persoon waarop een elektronische transactie betrekking heeft en de persoon die deze transactie uitvoert –machtigingen tot het gebruik van de toepassingen en transacties behoefte aan een oplossing voor de identificatie en de authentisering van de identiteit van de personen die niet in de bevolkingsregisters ingeschreven zijn

3 KSZ-BCSS EID en portaal van de sociale zekerheid de EID kan als elektronisch identificatie- en authentiseringsmiddel van de identiteit worden gebruikt voor alle end-user-toepassingen die op het portaal van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be) beschikbaar zijn; de functie van elektronische handtekening zal vanaf begin 2006 kunnen worden gebruiktwww.socialsecurity.be doelgroepen van het portaal van de sociale zekerheid –werkgevers (30 transacties: Dimona, kwartaalaangifte, aangiften van de sociale risico’s, …) –professionals van de sociale sector (vb. voor de gemeenten: Communit-e in de sector van de personen met een handicap, e-Creabis met het oog op de toekenning van een KSZ-nummer aan de vreemdelingen die niet ingeschreven zijn in de vreemdelingenregisters) –sociaal verzekerden (zie volgende slide) de toepassingen worden in categorieën onderverdeeld in functie van het vereiste beveiligingsniveau –alle toepassingen kunnen worden gebruikt op basis van de EID –sommige toepassingen kunnen ook (tijdelijk) worden gebruikt op basis van een user-id, paswoord en eventueel een burger-token of een ambtenaren-token

4 KSZ-BCSS Transacties voor de sociaal verzekerden reeds beschikbaar –E-GOFSO : raadpleging van de stand van zaken van het individuele dossier bij het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen de instellingen van sociale zekerheid ontwikkelen op dit ogenblik bijkomende transacties voor de sociaal verzekerden, toegankelijk op basis van hun EID, o.a. –aanvraag tot raming van een pensioen –raadpleging van de jaarlijkse vakantierekening door de werknemers uit het arbeidersstelsel –aanvraag tot loopbaanonderbreking –meer algemeen: raadpleging door de sociaal verzekerde van de hem betreffende gegevens in de gegevensbanken van de instellingen van sociale zekerheid –raadpleging van de loggings inzake gegevensuitwisselingen m.b.t. een sociaal verzekerde via het netwerk van de sociale zekerheid

5 KSZ-BCSS SIS-kaart en EID: voorziene evolutie geleidelijke vervanging van de functies van de SIS-kaart eenmaal de volgende voorwaarden zijn vervuld –functie van elektronische identificatie: algemene uitreiking van de EID –functie van bewijs van de verzekerbaarheid in de sector van de gezondheidszorg beveiligde on-line toegang van de zorgverstrekkers tot de verzekerbaarheidsgegevens van hun patiënten beschikbaar bij de ziekenfondsen, met gebruik van de EID als middel voor de identificatie van de patiënt elektronische identificatie en authentisering van de zorgverstrekkers behoud van de SIS-kaart of van een gelijkwaardige oplossing voor de sociaal verzekerden die niet over een EID beschikken (sociaal verzekerden die niet in België verblijven, kinderen jonger dan 12 jaar, …) update van de leesapparatuur van de SIS-kaart opdat ze de EID kan lezen

6 KSZ-BCSS Meer info portaal van de sociale zekerheid www.socialsecurity.be website van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid www.ksz.fgov.be persoonlijke site van de spreker www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben


Download ppt "KSZ-BCSS Frank ROBBEN – Administrateur-generaal Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Veralgemeend gebruik van de elektronische identiteitskaart in de."

Verwante presentaties


Ads door Google