De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Van registratie naar informatie Regiobijeenkomsten oktober 2009 Tunahan Kuzu.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Van registratie naar informatie Regiobijeenkomsten oktober 2009 Tunahan Kuzu."— Transcript van de presentatie:

1  Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Van registratie naar informatie Regiobijeenkomsten oktober 2009 Tunahan Kuzu

2 PricewaterhouseCoopers oktober 2009 Agenda De ZiZo-portal Organisatiestructuur en gebruikersbeheer Het proces nader belicht

3 PricewaterhouseCoopers oktober 2009 De ZiZo-portal is… … de webapplicatie die is ontwikkeld om het proces rondom het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg te stroomlijnen; … de webapplicatie die gelaagd is gebouwd; afhankelijk van de rol kunnen vragenlijsten ingevuld, bevestigd, geautoriseerd of geaccordeerd worden. Systeem is beveiligd volgens de webrichtlijnen van de overheid. Zorgaanbieder blijft eigenaar van de gegevens en daarmee ook verantwoordelijk voor het niet in handen laten komen van wachtwoorden bij onbevoegden.

4 PricewaterhouseCoopers oktober 2009 Organisatiestructuur Spelregel Een IE bevat minstens 45 cliënten en maximaal 150 cliënten Concern Coördinerende Laag 1 Coördinerende Laag 2 Informatie Eenheid 1A Informatie Eenheid 1B Informatie Eenheid 2A Informatie Eenheid 2A

5 PricewaterhouseCoopers oktober 2009 Tip: 5-stappenplan voor het bepalen van organisatiestructuur Stap 1Zoek overeenkomsten in locaties of groepen cliënten (regio, product, RvE) Stap 2Benoem ‘voorgenomen eenheden’ en let daarbij op: - zijn deze herkenbaar voor informatievragers? En voor uw? - sluiten deze aan bij ‘natuurlijke, fysieke, locaties’? Stap 3Koppel cliënten aan de ‘voorgenomen eenheid’ - de client als informatiebron -- houdt rekening met exclusie criteria Stap 4Beoordeel of de eenheid voldoet aan spelregel < 45 cliënten: vlag statistisch onbetrouwbaar of terug naar stap 1 > 150 cliënten: steekproef of terug naar stap 1 Stap 5Registreer Informatie-eenheden in de ZiZo-portal

6 PricewaterhouseCoopers oktober 2009 Steekproef Sorteer alle cliënten op alfabetische volgorde Bereken S (S= aantal cliënten IE / 45) Rond af naar beneden Selecteer cliënt S uit de lijst Voorbeeld Een IE bevat 300 cliënten S= 300 / 45 = 6 Selecteer cliënt 6, 12, 18, 24 etc.

7 PricewaterhouseCoopers oktober 2009 Gebruikersbeheer Eindverantwoordelijke Geeft akkoord voor publicatie Concernbeheerder Maakt organisatiestructuur aan in portal Beheert gebruikersgroepen coördinatoren en zorgmedewerkers Coördinator Koppelt cliënten aan IE’s Draagt zorg voor het bevestigen van vragenlijsten Voert, indien gewenst, schoningsvoorstellen door Autoriseert na casemix voor prestatieoverzicht en spiegelrapportage Zorgmedewerker Vult vragenlijsten in

8 PricewaterhouseCoopers oktober 2009 Het proces nader belicht 0. Prefase 1. Meten en verzamelen 2. Aanleveren3. Verwerken 4. Autoriseren5. Accorderen6. Doorleveren7. Publiceren

9 PricewaterhouseCoopers oktober 2009 April tot en met oktober 2009 Voorbereidingen instrumentarium Informatiebijeenkomsten voor concernbeheerders Instructie over doorvoeren organisatiestructuur in de portal Instructie over gebruikersbeheer Regiobijeenkomsten Gebruiksklaar maken van ZiZo-portal 2 november: aftrap portal met staatssecretaris en uitreiking documenten instructie vragenlijsten en instructie gebruik portal 0. Prefase

10 PricewaterhouseCoopers oktober 2009 Vanaf november 2009 Doorvoeren organisatiestructuur in de portal en aanmaken gebruikers Daarna kunnen coördinatoren cliënten registreren en zorgmedewerkers vragenlijsten invullen Ieder concern krijgt een testaccount Zorginhoudelijke indicatoren tot 1 maart 2010 CE-index VG vanaf januari 2010 en ZG, LG na maart 2010 1. Meten en verzamelen 2. Aanleveren

11 PricewaterhouseCoopers oktober 2009 Maart en april 2010 Externe partij doet schoningsvoorstellen voor zorgaanbieders Coördinator voert, indien gewenst, schoningsvoorstellen door Externe partij standaardiseert gegevens en berekent indicatoren aan de hand van rekenregels om landelijk vergelijkbare informatie te genereren Coördinator autoriseert prestatieoverzicht Uitkomsten bestaan uit indicatorwaarden per IE Zorgaanbieder krijgt daarna spiegelrapportage t.b.v. verbeteracties, interne sturing en externe verantwoording t.b.v. maatschappelijk verslag voor het Jaardocument 3. Verwerken 4. Autoriseren

12 PricewaterhouseCoopers oktober 2009 Mei 2010 Accorderen t.b.v. DigiMV (Jaardocument) Accorderen t.b.v. KiesBeter Zichtbare Zorg draagt na uw toestemming zorg voor doorlevering aan CIBG en RIVM 1 juni 2010 Informatie wordt gepubliceerd in het Jaardocument en Kiesbeter op het niveau van: IE voor Jaardocument Locatie voor KiesBeter 5. Accorderen 6. Doorleveren 7. Publiceren


Download ppt " Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg Van registratie naar informatie Regiobijeenkomsten oktober 2009 Tunahan Kuzu."

Verwante presentaties


Ads door Google