De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ervaringen cliënten cruciaal voor verantwoorde zorg Marielle Rompa, 24 april, Rotterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ervaringen cliënten cruciaal voor verantwoorde zorg Marielle Rompa, 24 april, Rotterdam."— Transcript van de presentatie:

1 Ervaringen cliënten cruciaal voor verantwoorde zorg Marielle Rompa, 24 april, Rotterdam

2 2 Waar gaat het om komende jaren Van aanbodsturing naar vraagsturing Verantwoorde zorg, van kwaliteit van zorg -> kwaliteit van leven Actieve cliënt en familie, regie en zelfbeschikking Vraag naar nieuwe vormen van zorg en ondersteuning, kleinschaligheid Ondernemerschap om beter in te spelen op vraag cliënt en veranderingen in beleid en (cliëntvolgende) financiering

3 3 Bij ondernemerschap: opvatting en ervaring cliënt cruciaal Om zorg en ondersteuning te kunnen bieden die aansluit bij vraag en voorkeur van de cliënt Periodiek bespreking met cliënt en familie: zorg / leefplan Goede dagelijkse communicatie cliënt – verzorgenden, “JA-CULTUUR”! Samenwerking met cliëntenraad Systematische meting cliëntervaring

4 4 Meting van ervaringen cliënt met CQ index Sector V & VT heeft CQ index tot standaard verkozen Eenheid van taal en eenheid van instrument Van tevredenheid cliënt naar ervaring cliënt levert meer informatie voor verbetering Aansluiting op normen voor verantwoorde zorg Onderdeel van toetsingskader verantwoorde zorg, samen met registraties op zorginhoudelijke onderwerpen

5 5 Toetsingskader verantwoorde zorg Ieder jaar registraties op zorginhoudelijke onderwerpen, bv decubitus, medicatie, ondervoeding Iedere 2 jaar cliëntenraadpleging met CQ Index door onafhankelijke geaccrediteerde bureaus Uitkomsten in de vorm van prestatie indicatoren in publieke domein

6 6 Functie van het toetsingskader en CQ Index Governance, interne sturing, benchmark Gerichte kwaliteitsverbetering, ism cliëntenraad Gesprekken binnen teams en afdelingen Verantwoording via jaardocument Consumenteninformatie, kwaliteitskaart op Kiesbeter.nl

7 7 Waar zijn we nu CQ Index gereed en uitgetest bij 120 zorgorganisaties Ervaringen met instrument positief! Implementatie gestart, informatie in jaardocument over 2007 Gesprekken met ZN en zorgkantoren over benutten uitkomsten bij zorgcontractering Kwaliteitskaarten van 250 V&V en groot deel thuiszorg op www.kiesbeter.nlwww.kiesbeter.nl Nieuwe versie kwaliteitskaart met CQ informatie in de zomer gereed, Utrechtse zorgorganisaties eerst.

8 8 Centrum Klantervaring Zorg Protocollering en toezicht op uitvoering cliëntenraadpleging Accreditatie van bureaus voor uniforme uitvoering Doorontwikkelen van cq index


Download ppt "Ervaringen cliënten cruciaal voor verantwoorde zorg Marielle Rompa, 24 april, Rotterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google