De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prestatie-Indicatoren GGZ en VZ

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prestatie-Indicatoren GGZ en VZ"— Transcript van de presentatie:

1 Prestatie-Indicatoren GGZ en VZ
Maureen Olsman Zorginkoper Curatieve GGZ Regio Midden- en West-Brabant en Zeeland Zorgverzekeraar UVIT NedKAD januari 2008

2 Zorgverzekeraar UVIT (Univé; VGZ; IZA; Trias)
4,1 miljoen verzekerden 4500 medewerkers 8 zorginkopers curatieve GGZ 7 zorgkantoorregio’s (care GGZ)

3 Zorginkoper Curatieve GGZ
Contracteren van zorg ten behoeve van onze verzekerden. Voldoende zorg Goede kwaliteit Doelmatig (prijs/ prestatie) Bereikbaar

4 (en hebben geen interesse in kwaliteit).
Stelling 1: De zorgverzekeraars willen alleen maar de goedkoopste zorg contracteren (en hebben geen interesse in kwaliteit). 1: mee eens 2: beetje mee eens 3: niet mee eens 4: weet niet

5 Stelling 2: De zorgverzekeraars moeten zich wél met de kwaliteit van zorg bemoeien. 1: mee eens 2: beetje mee eens 3: niet mee eens 4: weet niet

6 Ik verwacht van mijn zorgverzekeraar
Stelling 3: Ik verwacht van mijn zorgverzekeraar dat hij kennis heeft over de zorgaanbieder (ziekenhuis/ verpleeghuis/ psychiater) waar de beste zorg wordt geleverd. 1: mee eens 2: beetje mee eens 3: niet mee eens 4: weet niet

7 Kwaliteit van de GGZ en VZ
In 2005 afgesproken via Prestatie Indicatoren Landelijke partijen: IGZ GGZ NL ZN NVvP NVP NIP FVGGZ LP GGZ VWS Een prestatie-indicator is een ‘meetlat’ waarmee een indicatie van de kwaliteit van de zorg kan worden verkregen. Rapportage in JMV Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording

8 Wie doet wat met welke informatie?
Doel Openheid en transparantie van de kwaliteit in de GGZ en VZ, met één beperkte set vergelijkbare en bruikbare indicatoren. Wie doet wat met welke informatie? Zorgaanbieders extern verantwoording & interne sturing IGZ: 1ste fase gelaagd en gefaseerd toezicht Clienten: keuze behandeling instelling Zorgverzekeraars: inkoopbeleid

9 Basisset PI GGZ bestaat uit 28 Indicatoren
Uitgangspunten van deze basisset: In ontwikkeling (maar niet meer dan 28) Tbv externe verantwoording én interne verbetering Gespecificeerd naar diagnosegroep Geen minimum norm (maar toewerken naar best practice) Waar mogelijk uitkomstindicatoren hanteren Uniform meten (consensus over meetinstrument) Vanuit perspectief cliënt én hulpverlener Bestaande registratiesystemen Balans tussen zeggingskracht en haalbaarheid

10 Verslagjaar 2006: 17 indicatoren invulbaar
Bijvoorbeeld I Effectiviteit van zorg 1.2 Verandering van ernst problematiek 1.7 Drop-out II Veiligheid 2.3 Onveiligheid door ontbreken van informatie III Cliëntgerichtheid 3.1 Wachttijd tot start behandeling 3.3 Informed consent

11 Invulgegevens uit: GGZ Thermometer ( op termijn de CQ index)
Eigen registratiesystemen DBC registratie

12 Oogst in 2007 (verslagjaar 2006)
78 van de 103 lid-instellingen GGZNL in JMV Evaluatiestudie door Tranzo over 64 instellingen 12 van de 17 PI’s door >50% ingevuld Inventarisatie problemen invullen: Vraag niet van toepassing op instelling Onbetrouwbaarheid gegevens Definities onduidelijk Niet in registratiesysteem of er niet uit te halen Uitsplitsing naar diagnosegroepen nog lastig Zorgaanbieders positief over ontwikkeling PI’s

13 Voortgang PI’s 2007/2008 Verplichte aanlevering JMV over verslagjaar 2007 voor alle instellingen WTZi PI’s GGZ is een van de sectorspecifieke bijlagen

14 Voortgang PI’s 2007/2008 (II) 2de herziene versie Basisset PI’s GGZ januari 2008: Duidelijke werkinstructie ingebouwd in DigiMV Definities aangescherpt Diagnosegroepen volgens DBC systematiek 2 indicatoren erbij, 1 eraf voor invulling over 2007 7 indicatoren verder ontwikkeld (tbv invulling over 2008) Subset PI’s voor de Forensische zorg; 6 bestaande en 4 specifiek

15 Voortgang PI’s 2008 e.v. Doorontwikkeling PI’s forensische psychiatrie
Ontwikkeling PI’s vrijgevestigden Doorontwikkeling basisset 07/08

16 I Effectiviteit van zorg 1.7 Percentage drop-out
Het percentage cliënten dat hun behandeling/begeleiding eenzijdig en/of tegen het advies van de behandelaar beëindigd heeft gedurende het registratiejaar 1. < 5% 2. 10% 3. 15% 4. >20%

17 III Cliëntgerichtheid 3.3 Informed consent
Percentage cliënten dat informed consent ervaart Vraag 6 GGZ Thermometer: “heeft u ingestemd met uw behandel- of begeleidingsplan?” 1. < 60% 2. 70% 3. 80% 4. > 90%

18 Hoe gebruiken de zorgverzekeraars de PI’s?
UVIT/CZ Inkoopbeleid 2008 curatieve GGZ: Garantiebudget 100% klinische productie 85% ambulante productie 9 % kwaliteitseisen, waarvan 3% obv PI’s

19 Kwaliteitseisen inkoopbeleid GGZ UVIT 2008
Kwaliteitssysteem en gecertificeerd Aantal gerapporteerde PI’s Klanttevredenheids-meting op eigen website Wachtlijstgegevens & toepassing zorgprotocollen

20 Toekomstig gebruik PI’s door UVIT (2009 e.v.)
Benchmarken Voorkeursleveranciers Differentiatie in tarieven Informatie naar onze verzekerden

21 Is er een relatie tussen PI’s en de richtlijnen?
1.9 Hanteren behandelrichtlijnen De mate waarin de multi- of monodisciplinaire richtlijnen de basis vormen van het professioneel handelen van de hulpverleners is een indicator voor de kwaliteit van de geleverde behandeling of begeleiding Structuurindicator met geen zeggingskracht Niet in één uitkomstindicator zichtbaar te maken Voorlopig vervallen Aandachtspunten voor kwaliteit per DBC-productgroep opgenomen in de In- en Verkoopgids DBC GGZ gebaseerd op de richtlijnen

22 Voorgoed genezen Ik besloot met de trein naar Tiel te gaan,
alwaar ene Jomanda genezingen verrichtte. En ziet: op de heenweg zat ik nog, maar, oh wonder, op de terugweg kon ik staan.


Download ppt "Prestatie-Indicatoren GGZ en VZ"

Verwante presentaties


Ads door Google