De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Revalidatie Prestatie-indicatoren 4 juli 2008. 1.Rapport Prestatie-indicatoren 2007 2.Basisset Prestatie-indicatoren 2008 3.Zorgbrede transparantie van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Revalidatie Prestatie-indicatoren 4 juli 2008. 1.Rapport Prestatie-indicatoren 2007 2.Basisset Prestatie-indicatoren 2008 3.Zorgbrede transparantie van."— Transcript van de presentatie:

1 Revalidatie Prestatie-indicatoren 4 juli 2008

2 1.Rapport Prestatie-indicatoren 2007 2.Basisset Prestatie-indicatoren 2008 3.Zorgbrede transparantie van kwaliteit Agenda

3 Rapport Prestatie-indicatoren 2007

4 Weinig grote verbeteringen zichtbaar Bij algemene en academische ziekenhuizen: prestatie- indicatoren meer kwaliteitsverhogend. Mogelijke oorzaken: Minder vrijblijvend door betrokkenheid andere partijen Meer externe druk door externe publicatie van resultaten en rangordes op kiesbeter.nl en independer.nl Naast formele besluitvorming over rapport daarom nadere toelichting op een aantal opvallende resultaten. Inleiding

5 Niet ‘Op de vingers tikken’ Wel Voorbereid zijn op de nabije toekomst: hoge prioriteit voor transparantie van kwaliteit Conclusies van IGZ over vergelijkbare indicatoren ziekenhuizen daarom meegenomen in toelichting Inleiding

6 Drie centra hebben nog steeds geen reglement basismedische zorg Dit ondanks de afspraak in de ALV van december 2004 en herinnering aan deze afspraak in de ALV van december 2007 Basismedische zorg

7 16 centra hebben volledig beleid 8 centra hebben nog geen volledig beleid Beleid infectiepreventie Tabel 2.2 Overzicht van de deelgebieden van infectiepreventie beleid (n=24) Deelgebied Aantal centra 200520062007 MRSA2022 20 PEP protocol1618 Hepatitis B21 20 Kruisinfectiesnb17 15

8 De registratie van complicaties bij schouderinjecties is toegenomen van 3 naar 8 centra De IGZ doet bij ziekenhuizen nader onderzoek als een ziekenhuis geen gegevens over complicatieregistraties heeft Complicaties bij schouderinjecties

9 5 centra (t.o.v. 7 in 2006) registeren decubitusincidentie bij dwarslaesie- patiënten. Hiervan zijn er drie hoge dwarslaesiecentra (HDC). 12 centra hebben geen registratie voor decubitusincidentie. De IGZ doet nader onderzoek bij alg. en acad. ziekenhuizen waar decubitusincidentie met een totale heupvervanging afwezig is (geen registratie), gelijk aan 0 of hoger dan 5,9 procent. Decubitusincidentie Centrum 10,00% Geen HDC Centrum 20,00% Geen HDC Centrum 3 0,00% HDC Centrum 4 2,13% HDC Centrum 5 8,33% HDC Gemiddeld 3,37%

10 19 centra hebben projecten uitgevoerd die leiden tot resultaatmeting. Dat is evenveel als in 2006. Inmiddels ook enkele centra die aangeven niet meer projectmatig maar systematische metingen te doen. 13 centra doen aan systematische registratie van effecten op het gebied van ‘zelfstandigheid’ (12 in 2006). Effectiviteit 20062007 PEDI-NL313 USER35

11 Alle centra doen wachttijdenregistratie Wachttijden polikliniek en kliniek zijn gelijk gebleven Wachttijd voor het eerste onderzoek is langer geworden Treeknorm eerste onderzoek: max 4 weken Grote spreiding: tussen 10% en 100% van de patiënten valt binnen norm (vgl. in 2006 tussen 29% en 100%). Wachttijden

12 40% van de centra geeft aan de wachttijden per diagnosegroep op internet te publiceren. Nader onderzoek op websites van de centra: 0% van de centra publiceert op diagnosegroepniveau. Wel vaak onderscheid kinderen en volwassenen, niet onderscheid naar diagnose, zoals gevraagd. Mogelijke oorzaak: vraagstelling is in 2006 veranderd van algemene publicatie naar diagnosespecifieke publicatie. Publicatie wachttijden

13 BelangrijkSystematisch overleg Geen systematisch overleg CVA-NAH22184 Kinderen221210 Amputatie22814 Pijnpatiënten21318 NMA15114 Dwarslaesie1394 Hartpatiënten1019 Longpatiënten725 Reumapatiënten46 Parkinson431 Overleg patiëntenorganisaties Grote verschillen tussen het voeren van systematisch overleg en het belang van de doelgroep

14 Aantal doelgroepenAantal centra 01 15 28 36 41 50 61 72 Eén centrum laat een consequent beeld zien in belang van patiëntengroep en voeren van systematisch overleg met betreffende patiëntenorganisatie. Aantal doelgroepen waarvoor geen systematisch overleg is, terwijl deze wel als belangrijk wordt gezien Overleg patiëntenorganisaties

15 Medewerkers van driekwart van de centra publiceren in meer of mindere mate in wetenschappelijke bladen. –1-10 publicaties: 9 centra –>10 publicaties: 15 centra De aantallen publicaties per centrum zijn nog niet volledig betrouwbaar. Soms afhankelijk van de constructie met een UMC of publicatie wel of niet op naam van centrummedewerker kan worden geschreven. Commissie Prestatie-indicatoren gaat hier verder over nadenken. Wetenschappelijke publicaties

16 Na goedkeuring van het rapport vindt publicatie plaats van: resultaten op sectorniveau op website RN deel van de resultaten op instellingsniveau op www.kiesbeter.nl www.kiesbeter.nl rangorde op basis van de resultaten op instellingsniveau op www.independer.nlwww.independer.nl rangorde wordt gerealiseerd door toepassing van model van Mediquest (in samenwerking met Erasmus Universiteit ontwikkeld) Er heeft nog overleg plaats met DigiMV over publicatie op instellingsniveau op www.digimv.nlwww.digimv.nl Publicatie

17 Basisset Prestatie-indicatoren 2007

18 CQ-index najaar 2008 beschikbaar in pilotvorm Doelgroepen: ouders van kinderen en volwassenen kliniek, polikliniek en mogelijk ook consulten Voorstel: pilot CQ-index in plaats van Revalidatie Patiëntenraadpleging toepassen Belangrijkste ontwikkelingen

19 Toepassing resultaatmeting met behulp van klinimetrische instrumenten op systematische wijze (ipv op projectbasis) Voor PEDI-NL is zojuist een gestandaardiseerde werkwijze PEDI-NL beschikbaar gekomen Belangrijkste ontwikkelingen

20 Vanaf september : technische tussenoplossing voor toepassing PEDI-NL Oplossing is voorloper van het EPD, waarin PEDI-NL ook wordt opgenomen Na de zomer: regionale voorlichtingsbijeenkomsten om implementatie van gestandaardiseerde werkwijze toe te lichten en te ondersteunen Werkgroep PEDI-NL blijft beschikbaar bij verwerking en analyse van data Belangrijkste ontwikkelingen

21 Zorgbrede transparantie van kwaliteit

22 Transparantie van kwaliteit staat op prioriteit 1 bij Minister van VWS Bureau Zorgbrede Transparantie van Kwaliteit bij IGZ ondergebracht om sectoren te ondersteunen RN en LSR in overleg met Bureau om een breed gedragen set te ontwikkelen waarmee ieder zijn eigen rol beter kan uitoefenen: –Managementinformatie (instellingen) –Keuzeondersteunende informatie (patiënten) –Informatie t.b.v. toezicht (IGZ) –Informatie t.b.v. inkoop (ZN) –Beleidsinformatie (VWS) Transparantie van kwaliteit

23 Samenvatting Basisset 2008 laatste set van alleen RN en VRA Toewerken naar breder gedragen set met externe partijen Grote aandacht van externe partijen voor uitkomstmeting Belang implementatie PEDI-NL en USER groot CQ-index wordt belangrijk instrument voor onderdeel tevredenheid Publicatie van resultaten en rangordes op kiesbeter.nl en independer.nl van steeds groter belang Dit alles draagt bij aan transparantie en keuzeondersteunende informatie voor de patiënt!

24 Einde


Download ppt "Revalidatie Prestatie-indicatoren 4 juli 2008. 1.Rapport Prestatie-indicatoren 2007 2.Basisset Prestatie-indicatoren 2008 3.Zorgbrede transparantie van."

Verwante presentaties


Ads door Google