De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Het kind en het badwater’ Kansen en risico’s Mijnke Janssen Kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter Lid van de taskforce van de NVvP (Nederlandse Vereniging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Het kind en het badwater’ Kansen en risico’s Mijnke Janssen Kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter Lid van de taskforce van de NVvP (Nederlandse Vereniging."— Transcript van de presentatie:

1 ‘Het kind en het badwater’ Kansen en risico’s Mijnke Janssen Kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter Lid van de taskforce van de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie)

2 Wat speelt er allemaal? Wat speelt er allemaal bij de GGZ in Nederland op dit moment? Bezuinigingen, o.a. invoering eigen bijdrage Overheveling jeugdzorg en jeugd-ggz, naar gemeenten

3 Wat betekent de overheveling? Vanuit kinder- en jeugdpsychiatrie bezien: Gespecialiseerde (psychiatrische) zorg voor kinderen (tot 18 jaar) wordt vanuit de financiering via de zorgverzekeringswet (Zvw) overgebracht naar de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Gemeenten voeren de Wmo uit en zijn daarmee straks verantwoordelijk voor de gespecialiseerde (psychiatrische) zorg aan kinderen in hun eigen gemeente. (vastgelegd in het regeerakkoord 2010)

4 Wat vinden wij belangrijk? Kind staat centraal Ieder kind heeft recht op (goede) medische zorg Bereikbaarheid, beschikbaarheid en professionaliteit dichtbij het kind Proactieve gecoördineerde zorg voor jeugd Ontwikkelingen en innovatie in de zorg moeten geborgd blijven Inspraak en participatie van kinderen, jongeren en ouders

5 Kansen van overheveling Alle zorg voor het kind dichtbij huis Verbeterde doorstroom van kinderen van de jeugdzorg naar de kinder- en jeugdpsychiatrie Verbeterde afspraken rond consultatie van kinder- en jeugdpsychiaters aan de Jeugdhulpverlening

6 Wat staat ons te doen Anders werken! Innoverend organiseren Ambulantiseren Digitaliseren Limiteren - op patiënt- en organisatieniveau - Participeren

7 Risico’s bij overheveling deel I Recht op zorg is niet geborgd binnen de WMO Wet- en regelgeving vraagt aanpassingen: BOPZ, vrije artsenkeuze, Medisch tuchtrecht, Inspectie, klachtrecht, beroepsgeheim Kwaliteit / professionaliteit: hoe zorgen we dat het werken in de overgehevelde kinder- en jeugdpsychiatrie aantrekkelijk blijft?

8 Risico’s bij overheveling deel II Tweedeling tussen kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassenenpsychiatrie: onwenselijk voor onderwijs, opleiding, onderzoek en levenslooppsychiatrie Tweedeling tussen psychiatrie en somatiek: herkansing voor stigmatisering

9 Risico’s bij overheveling deel III Nadruk op welzijns- en opvoedproblematiek vergroot risico op te laat inschakelen van kinder- en jeugdpsychiatrische expertise Gaat verwijzing nu anders verlopen? NB: nu het grootste deel van verwijzing via huisarts en minderheid door BJZ

10 Risico’s bij overheveling deel IV Financieel: wie beheert en beheerst zorgtoewijzing. Gaan er grote verschillen per gemeente ontstaan? Hoe verloopt de bekostiging: regionaal, bovenregionaal? Risico van opschaling en “zijschaling” (via somatiek)

11 Wat kunnen we doen? Mee denken en mee praten! Ons zichtbaar maken! Uit de ivoren toren komen!

12 Hoe doen we dat? Pro-actieve instelling naar VWS en de politieke partijen Afstemming met patiënt, ouder- en betrokkenenverenigingen Overleg met GGZ-Nederland Andere medisch specialistenverenigingen alert maken We zien grote risico’s bij overheveling, maar willen juist daarom een bijdrage leveren om de zorg voor het kind én de kwaliteit van ons vak zo goed mogelijk te borgen.

13 Hoe denkt u hierover? Hebt u suggesties en ideeën? Op welke manier vindt u dat de NVvP een bijdrage kan leveren voor u als patiënt(vertegenwoordiger)?


Download ppt "‘Het kind en het badwater’ Kansen en risico’s Mijnke Janssen Kinder- en jeugdpsychiater bij Karakter Lid van de taskforce van de NVvP (Nederlandse Vereniging."

Verwante presentaties


Ads door Google