De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding In deze e-learning vertellen wij u wat de crisisbeheersing in Kennemerland inhoudt Dat doen we aan de hand van de volgende drie centrale vragen:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding In deze e-learning vertellen wij u wat de crisisbeheersing in Kennemerland inhoudt Dat doen we aan de hand van de volgende drie centrale vragen:"— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding In deze e-learning vertellen wij u wat de crisisbeheersing in Kennemerland inhoudt Dat doen we aan de hand van de volgende drie centrale vragen:  Wat is een veiligheidsregio?  Wat is een ramp of crisis?  Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? De informatie is gebaseerd op de juridische kaders (Wet en Besluit veiligheidsregio’s), de Bestuurlijke Netwerkkaarten en de uitwerking daarvan in het Crisisplan van de Veiligheidsregio Kennemerland Het doornemen van deze e-learning duurt ca. 30 minuten, afhankelijk van uw leessnelheid Na het lezen van de tekst kunt u met een druk op Vervolg naar de volgende gaanVervolg Bovenaan de bladzijde vindt u het menu met de thema’s Links van de bladzijde vindt u de onderdelen per thema Vervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie Home -> Inleiding Wat is een veiligheidsregio? Wat is een ramp of crisis? Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Links HomeLinksContact

2 Wat is een veiligheidsregio? Nederland is verdeeld in 25 regio’s. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten die behoren tot een regio treffen een gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de aanduiding: veiligheidsregio De veiligheidsregio Kennemerland bestaat uit de volgende 10 gemeenten:  Uitgeest  Heemskerk  Beverwijk  Velsen  Haarlemmerliede & Spaarnwoude  Haarlem  Bloemendaal  Zandvoort  Heemstede  Haarlemmermeer TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie Wat is een veiligheidsregio? Bestuur Taken en bevoegdheden Beleidsplan VR Kennemerland Brandweer GGD Meldkamer Directie en Veiligheidsteam Veiligheidsbureau HomeLinksContact

3 Bestuur Het bestuur van de veiligheidsregio bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten. Eén daarvan, meestal de burgemeester van de centrumgemeente, wordt benoemd tot voorzitter. Er worden ook één of meer plaatsvervangers benoemd. Voor de veiligheidsregio Kennemerland zijn dit de burgemeester van: 1.Haarlem 2.Haarlemmermeer 3.Velsen 4.Beverwijk 5.Heemskerk TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Wat is een veiligheidsregio? Bestuur Taken en bevoegdheden Beleidsplan VR Kennemerland Brandweer GGD Meldkamer Directie en Veiligheidsteam Veiligheidsbureau

4 Taken en bevoegdheden Het bestuur van de veiligheidsregio heeft de volgende taken en bevoegdheden:  het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises  het adviseren van het bevoegd gezag over risico’s van branden, rampen en crises  het adviseren van het college van burgemeester en wethouders over de brandweerzorg  het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing  het instellen en in stand houden van een brandweer  het instellen en in stand houden van een GHOR  het voorzien in de meldkamerfunctie  het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel  het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de bovengenoemde taken TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Wat is een veiligheidsregio? Bestuur Taken en bevoegdheden Beleidsplan VR Kennemerland Brandweer GGD Meldkamer Directie en Veiligheidsteam Veiligheidsbureau

5 Beleidsplan In het beleidsplan is het beleid vastgelegd ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio. Het beleidsplan omvat in ieder geval:  een beschrijving van de beoogde operationele prestaties van de diensten en organisaties van de veiligheidsregio, en van de politie, alsmede van de gemeenten in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing  een uitwerking, met inachtneming van de omstandigheden in de betrokken veiligheidsregio, van door de minister van Veiligheid & Justitie vastgestelde landelijke doelstellingen  een informatieparagraaf waarin een beschrijving wordt gegeven van de informatievoorziening binnen en tussen de hierboven genoemde diensten en organisaties  een oefenbeleidsplan  een beschrijving van de niet-wettelijke adviesfunctie  de voor de brandweer geldende opkomsttijden en een beschrijving van de aanwezigheid van brandweerposten in de gemeenten alsmede de overige voorzieningen en maatregelen, noodzakelijk voor de brandweer om daaraan te voldoen TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Wat is een veiligheidsregio? Bestuur Taken en bevoegdheden Beleidsplan VR Kennemerland Brandweer GGD Meldkamer Directie en Veiligheidsteam Veiligheidsbureau

6 Veiligheidsregio Kennemerland We kennen in Kennemerland eigenlijk 2 veiligheidsregio’s:  de genoemde gemeenschappelijke regeling met het bestuur en de taken  de organisatie die door het bestuur is belast met uitvoering van die taken De organisatie Veiligheidsregio Kennemerland bestaat uit:  Brandweer Kennemerland  GGD Kennemerland  Veiligheidsbureau Kennemerland  Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland  Facilitair bedrijf TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Wat is een veiligheidsregio? Bestuur Taken en bevoegdheden Beleidsplan VR Kennemerland Brandweer GGD Meldkamer Directie en Veiligheidsteam Veiligheidsbureau

7 Brandweer Kennemerland De Brandweer Kennemerland heeft als taken:  Pro-actie en preventie: voorkomen van brand, zware ongevallen en rampen  Preparatie en nazorg: voorbereiden van de brandweerzorg  Repressie: uitvoeren van de brandweerzorg Voor dit laatste zijn er 4 beroeps- en 13 vrijwillige posten waarvan een aantal overdag door kantoorpersoneel wordt bemenst. Er wordt ook samengewerkt met omliggende regio’s, zowel voor reguliere inzet in de “grensgebieden” als voor grootschalige en bijzondere inzetten op Schiphol en de havens langs het Noordzeekanaal TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Wat is een veiligheidsregio? Bestuur Taken en bevoegdheden Beleidsplan VR Kennemerland Brandweer GGD Meldkamer Directie en Veiligheidsteam Veiligheidsbureau

8 GGD Kennemerland De GGD Kennemerland heeft als taken:  Preventie  Advies & Crisis  Jeugdgezondheidszorg  Ambulancezorg Er zijn in de regio Kennemerland 3 (particuliere) ambulancediensten:  Het Witte Kruis voor het noordelijke deel (IJmond)  De GGD Kennemerland voor Haarlem en omgeving  Ambulance Amsterdam voor de Haarlemmermeer Deze diensten werken samen in de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Kennemerland TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Wat is een veiligheidsregio? Bestuur Taken en bevoegdheden Beleidsplan VR Kennemerland Brandweer GGD Meldkamer Directie en Veiligheidsteam Veiligheidsbureau

9 Meldkamer Het Meld-, Informatie- en Coördinatiecentrum Kennemerland (MICK) bestaat uit:  Meldkamer brandweer  Meldkamer ambulance  Meldkamer politie Naast het aannemen van meldingen van burgers en bedrijven, verzorgt de meldkamer het alarmeren van de reguliere eenheden en de crisisorganisatie en het begeleiden van opkomst en de inzet daarvan NB: medio 2017 worden de meldkamers van de veiligheidsregio’s, politie en Koninklijke Marechaussee overgenomen in één landelijke meldkamerorganisatie met tien locaties. In Haarlem, waar nu ook het huidige MICK is gevestigd, komt de nieuwe meldkamer voor:  Veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland  Politie Noord-Holland  Koninklijke Marechaussee Schiphol TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Wat is een veiligheidsregio? Bestuur Taken en bevoegdheden Beleidsplan VR Kennemerland Brandweer GGD Meldkamer Directie en Veiligheidsteam Veiligheidsbureau

10 Directie De organisatie van de VRK wordt aangestuurd door een directie, onder verantwoordelijkheid van het bestuur:  Commandant brandweer, tevens algemeen directeur  Directeur GGD  Directeur facilitaire zaken Veiligheidsteam Voor afstemming van de organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing is een veiligheidsteam gevormd:  Commandant brandweer, tevens algemeen directeur VRK  Directeur GGD  Lid eenheidsleiding Politie Noord-Holland  Districtscommandant Schiphol van de Koninklijke Marechaussee  Coördinerend gemeentesecretaris TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Wat is een veiligheidsregio? Bestuur Taken en bevoegdheden Beleidsplan VR Kennemerland Brandweer GGD Meldkamer Directie en Veiligheidsteam Veiligheidsbureau

11 De organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing wordt voorbereid en ondersteund door het Veiligheidsbureau Kennemerland, door:  Beheer van het risicoprofiel en het beleidsplan  Beheer van de plannen en procedures voor de multidisciplinaire crisisteams  Opleiding, trainen en oefenen van de multidisciplinaire crisisteams  Beheer multidisciplinaire functies (zoals informatiemanagers en Operationeel Leiders) en voorzieningen (zoals het Landelijk Crisis Management Systeem en het Regionaal Crisis Centrum)  Evalueren van inzetten bij oefeningen en incidenten van de crisisteams  Regionale en multidisciplinaire coördinatie op advisering en ondersteuning bij evenementen TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Wat is een veiligheidsregio? Bestuur Taken en bevoegdheden Beleidsplan VR Kennemerland Brandweer GGD Meldkamer Directie en Veiligheidsteam Veiligheidsbureau

12 Wat is een ramp of crisis? Een ramp is een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij:  het leven en de gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden bedreigd, en  waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken Rampenbestrijding is het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio treft met het oog op een ramp, het voorkomen van een ramp en het beperken van de gevolgen van een ramp TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Wat is een ramp of crisis? Voorbeelden Risicoprofiel Risicobedrijven Vitale bedrijven

13 Wat is een ramp of crisis? Een crisis is een situatie waarin een vitaal belang van de samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast Crisisbeheersing is het geheel van maatregelen en voorzieningen, met inbegrip van de voorbereiding daarop, dat het gemeentebestuur of het bestuur van een veiligheidsregio in een crisis treft ter handhaving van de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen en voorzieningen die op basis van een bij of krachtens enige andere wet toegekende bevoegdheid ter zake van een crisis worden getroffen TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Wat is een ramp of crisis? Voorbeelden Risicoprofiel Risicobedrijven Vitale bedrijven

14 Voorbeelden Voorbeelden van (dreigende) rampen in Nederland, sinds de Tweede Wereldoorlog zijn:  1 februari 1953 - Watersnood in Zeeland, delen van Zuid-Holland en Noord-Brabant, 1836 doden, waarvan 865 in Zeeland, 677 in Zuid-Holland, 247 in Noord-Brabant en 6 in Noord-Holland (Texel). ca. 100.000 mensen verliezen hun huis en bezittingen  8 januari 1962 - Treinramp bij Harmelen, 93 doden  9 mei 1977 - Brand Hotel Polen, Amsterdam, 33 doden  4 oktober 1992 - Bijlmerramp. Een vrachtvliegtuig vliegt in twee flats in de wijk Bijlmermeer in Amsterdam, 43 doden en 26 gewonden  30 januari 1995 - Evacuatie van het Rivierenland, ca. 250.000 mensen worden geëvacueerd vanwege de dreiging van dijkdoorbraken  15 juli 1996 - Herculesramp, Vliegbasis Eindhoven, 34 doden TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Wat is een ramp of crisis? Voorbeelden Risicoprofiel Risicobedrijven Vitale bedrijven

15 Voorbeelden Voorbeelden van (dreigende) rampen in Nederland, sinds de Tweede Wereldoorlog zijn:  25 september 1996 - Dakotaramp, Waddenzee bij Den Helder, 32 doden  28 februari 1999 - Legionellaramp Westfriese Flora, Bovenkarspel, 32 doden  13 mei 2000 - Explosie in vuurwerkopslagplaats van S.E. Fireworks, Enschede, 23 doden en ca. 950 gewonden. Grote verwoestingen in en rond de wijk Roombeek  1 januari 2001 - Cafébrand Volendam tijdens oud en nieuw, 14 doden en 180 gewonden  26 augustus 2003 - Kadebreuk bij Wilnis, ca 1.500 personen worden geëvacueerd, een groot deel van Wilnis komt ongeveer een halve meter onder water te staan TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Wat is een ramp of crisis? Voorbeelden Risicoprofiel Risicobedrijven Vitale bedrijven

16 Voorbeelden Voorbeelden van grote incidenten, geen ramp of crisis, in onze regio zijn:  9 oktober 1970 - Verkeersramp nabij Schiphol, 7 doden  11 augustus 1978 - Verkeersongeval in de Velsertunnel, doordat vrachtwagen reservewiel verloor, 5 doden en 2 zwaargewonden  30 november 1992 - Treinramp bij Hoofddorp, ontsporing, 5 doden en 33 gewonden  4 april 1994 - KLM Cityhopper-vlucht 433 stort neer naast de Kaagbaan van Schiphol., 3 doden en 21 gewonden  27 oktober 2005 - Brand in cellencomplex, Schiphol, 11 doden  25 februari 2009 - Crash van Turkish Airlines-vlucht 1951 nabij Schiphol, 9 doden en 86 gewonden TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Wat is een ramp of crisis? Voorbeelden Risicoprofiel Risicobedrijven Vitale bedrijven

17 Wat is een risicoprofiel? Het eerder genoemde beleidsplan is mede gebaseerd op een risicoprofiel. Deze bestaat uit een:  overzicht van de risicovolle situaties binnen de veiligheidsregio die tot een brand, ramp of crisis kunnen leiden  overzicht van de soorten branden, rampen en crises die zich in de veiligheidsregio kunnen voordoen  analyse waarin de weging en inschatting van de gevolgen van de soorten branden, rampen en crises zijn opgenomen TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Wat is een ramp of crisis? Voorbeelden Risicoprofiel Risicobedrijven Vitale bedrijven

18 Risicoprofiel Kennemerland In het regionaal risicoprofiel van onze regio staat dat de volgende incidenttypen het hoogst scoren op ‘impact’ en ‘waarschijnlijkheid’:  Incident bij start of landing op of om een luchtvaartterrein  Ziektegolf, besmettelijke ziekte  Incident in spoortunnels en ondergrondse stations  Uitval elektriciteitsvoorziening  Koudegolf, ijzel en sneeuw  Maatschappelijke onrust TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Wat is een ramp of crisis? Voorbeelden Risicoprofiel Risicobedrijven Vitale bedrijven

19 Risicobedrijven Daarnaast zijn er in onze regio de volgende risicobedrijven met gevaarlijke stoffen waarvoor scenario’s bestaan die tot een ramp of zwaar ongeval kunnen leiden:  Op de Tata Steel-site:  Tata Steel  Linde Gas Benelux  Op het terrein van de luchthaven Schiphol:  Aircraft Fuel Supply  KLM Engineering & Maintenance TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Wat is een ramp of crisis? Voorbeelden Risicoprofiel Risicobedrijven Vitale bedrijven

20 Een aantal bedrijven en organisaties uit de vitale infrastructuur hebben convenanten met onze regio en de politie afgesloten. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de bron- en effectbestrijding bij uitval van hun infrastructuur, maar de veiligheidsregio is verantwoordelijk voor beheersing van de openbare veiligheid daarbij. Het gaat om:  Energiebedrijven (elektriciteit en gas)  Waterleidingbedrijven  Waterschappen en Rijkswaterstaat NB: met deze bedrijven en de veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland is een interregionaal netwerk gevormd om de samenwerking onderling structureel af te stemmen. TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Wat is een ramp of crisis? Voorbeelden Risicoprofiel Risicobedrijven Vitale bedrijven

21 Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Om de crisisbeheersing uit te kunnen voeren is voorzien in:  Bestuurlijke bevoegdheden  Coördinatiestructuur door een crisisorganisatie  Werkwijzen  Plannen en procedures TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand HomeLinksContact

22 Wat is een crisisplan? In het crisisplan zijn voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing (minimaal) beschreven de:  organisatie  verantwoordelijkheden  taken  bevoegdheden  maatregelen en voorzieningen van de gemeenten  afspraken met andere mogelijke betrokken partijen TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

23 Crisisplan Veiligheidsregio Kennemerland Het crisisplan van de veiligheidsregio Kennemerland is als volgt opgebouwd: De hoofdlijnen uit het crisisplan worden in de volgende dia’s weergegeven. Voor de uitwerking daarvan dient u het crisisplan zelf door te raadplegen. TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact 7 W’sOnderwerpKader/bron Waarom crisisbeheersing? Wat is crisisbeheersing? Waar crisisbeheersing 1. Crisisbeheersing Kaders Definities Werkingsgebied Wet veiligheidsregio’s Besluit veiligheidsregio’s Landelijke kaders Regionale kaders Wie zijn betrokken bij crisisbeheersing? 2. Hoofdstructuur 3. Algemene/functionele keten Wet veiligheidsregio’s Besluit veiligheidsregio’s Bestuurlijke Netwerkkaarten Wanneer crisisbeheersing?4. GRIPRapport Eenheid in verscheidenheid (Op) welke wijze wordt crisisbeheersing gerealiseerd? Waarmee wordt crisisbeheersing uitgevoerd? 5. Proces incidentbestrijding Basisprocessen 6. Hoofdprocessen Besluit veiligheidsregio’s Referentiekader Regionaal Crisisplan Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

24 Wie heeft de verantwoordelijkheid over een ramp of crisis? De burgemeester heeft de volgende taken en bevoegdheden:  het gezag bij brand alsmede bij ongevallen anders dan bij brand voor zover de brandweer daarbij een taak heeft  de bevoegdheid hierbij de bevelen te geven die met het oog op het voorkomen, beperken en bestrijden van gevaar nodig zijn  het opperbevel in geval van een ramp of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. Degenen die aan de bestrijding van een ramp deelnemen, staan onder zijn bevel  aanwijzingen geven aan de Regionale Ambulancevoorziening in de regio waarvan zijn gemeente deel uitmaakt, indien dat naar zijn oordeel noodzakelijk is uit een oogpunt van openbare orde TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

25 Wie heeft de verantwoordelijkheid over een ramp of crisis? Vervolg taken en bevoegdheden van de burgemeester:  er voor zorgdragen dat de bevolking informatie wordt verschaft over de oorsprong, de omvang en de gevolgen van een ramp of crisis die de gemeente bedreigt of treft, alsmede over de daarbij te volgen gedragslijn  er voor zorgdragen dat aan de personen die in zijn gemeente zijn betrokken bij de rampenbestrijding of de crisisbeheersing, informatie wordt verschaft over die ramp of crisis, de risico’s die hun inzet daarbij heeft voor hun gezondheid en de voorzorgsmaatregelen die in verband daarmee zijn of zullen worden getroffen TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

26 Wie heeft de verantwoordelijkheid over een ramp of crisis? De voorzitter veiligheidsregio is bevoegd om in geval van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis, of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, ten behoeve van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de betrokken gemeenten toepassing te geven aan:  de taken en bevoegdheden van de burgemeester(s) bij brand, rampen en crisis  de taken en bevoegdheden van de burgemeester(s) bij handhaving van de openbare orde TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

27 Wanneer ligt de verantwoordelijkheid bij anderen? De burgemeester en/of de voorzitter veiligheidsregio hebben alleen taken en bevoegdheden bij rampen en crisis waarbij sprake is van een (bedreiging) van de openbare veiligheid. Er zijn rampen en crisis waarbij, op basis van andere wetgeving, andere organisaties en ministeries taken en verantwoordelijkheden hebben, zoals bij uitval van vitale infrastructuur. Dit onderscheid, en de rolverdeling tussen deze algemene en functionele keten, is beschreven in de Bestuurlijke Netwerkkaarten NB: rechts is een voorbeeld TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

28 Wanneer ligt de verantwoordelijkheid bij anderen? Onderdelen van de veiligheidsregio kunnen wel ondersteuning bieden aan die andere organisaties, zoals de brandweer met pompen bij hoog water of de gemeenten (bevolkingszorg) bij opvang van gestrande reizigers op stations of de luchthaven. De verantwoordelijkheid en coördinatie daarbij ligt dan bij respectievelijk het waterschap, de spoor- of luchthavenbeheerder Pas wanneer deze situaties (kunnen) leiden tot verstoring van de openbare orde en veiligheid, kunnen de burgemeester en/of voorzitter veiligheidsregio hun taken en bevoegdheden toepassen en kan dit gecoördineerd worden door hun crisisorganisatie TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

29 Wanneer ligt de verantwoordelijkheid bij anderen? Bij verstoring van de openbare orde, ernstige delicten of terreur hebben zowel de burgemeester als de hoofdofficier van justitie hun eigen taken en bevoegdheden. Samen met de eenheidsleiding van de politie wordt een driehoeksoverleg gevormd om dit af te stemmen. De burgemeester of voorzitter veiligheidsregio kunnen hun taken en bevoegdheden toepassen en dit laten coördineren door hun crisisorganisatie. De aansturing van de politie wordt dan voor de handhaving van de openbare orde gecoördineerd door de burgemeester en zijn crisisorganisatie, voor de strafrechtelijke handhaving door het openbaar ministerie NB: op de luchthaven Schiphol worden de politietaken door de Koninklijke Marechaussee uitgevoerd. De districtscommandant neemt dan (tevens) deel aan het driehoeksoverleg TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

30 Door wie wordt de crisisbeheersing uitgevoerd en gecoördineerd? De crisisbeheersing wordt uitgevoerd door de benodigde organisaties, zowel degenen die onderdeel zijn van de veiligheidsregio, als andere organisaties. Dit zijn organisaties die zelfstandig hun reguliere taken kunnen uitvoeren, dus monodisciplinair:  Brandweer Brandweer  GHOR GHOR  Gemeente Gemeente  Politie Politie  Externe/vitale partners Externe/vitale partners TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

31 Wat doet de brandweer? Zowel bij reguliere incidenten als bij rampen en crisis worden de volgende onderdelen onderscheiden:  Bron- en emissiebestrijding  Redding  Ontsmetting TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

32 Wat doet de GHOR? Zowel bij reguliere incidenten als bij rampen en crisis worden de volgende onderdelen onderscheiden:  Opgeschaalde acute zorg  Publieke gezondheidszorg TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

33 Wat doet de gemeente? Zowel bij reguliere incidenten als bij rampen en crisis worden de volgende onderdelen onderscheiden:  Crisiscommunicatie  Publieke zorg  Informeren verwanten  Omgevingszorg  Nafase TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

34 Crisiscommunicatie Het Regionaal Actiecentrum Communicatie (RAC) is belast met het:  adviseren van de burgemeester, het Beleidsteam en het Operationeel Team over de te volgen voorlichtingsstrategie.  informeren van de bevolking, zo snel mogelijk via de media (pers), over de ontstane situatie en de handelingsperspectieven  informeren van verwanten, familie, omwonenden en direct betrokkenen over de feitelijke situatie TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

35 Wat doet de politie? Zowel bij reguliere incidenten als bij rampen en crisis worden de volgende onderdelen onderscheiden:  Mobiliteit  Bewaken en beveiligen  Ordehandhaving  Handhaving netwerken  Opsporing  Opsporingsexpertise  Interventie TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

36 Wat doen externe/vitale partners? Dit is per partner verschillend, maar zowel bij reguliere incidenten als bij rampen en crisis kunnen de volgende onderdelen worden onderscheiden:  Incident management  Netwerk- of verkeersmanagement  Herstel (beheer) bedrijfsprocessen  Communicatie TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

37 Door wie wordt de crisisbeheersing uitgevoerd en gecoördineerd? Wanneer voor de samenwerking tussen deze organisaties behoefte is aan coördinatie door eenhoofdige leiding, kunnen hiervoor multidisciplinaire crisisteams worden geactiveerd:  Commando Plaats Incident (CoPI)  Operationeel Team (OT)  Beleidsteam (BT) TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

38 Door wie wordt de crisisbeheersing uitgevoerd en gecoördineerd? Een commando plaats incident is belast met de operationele leiding ter plaatse, de afstemming met andere betrokken partijen en het adviseren van het operationeel team Het bestaat uit:  Leider commando plaats incident  (Hoofd)officier van dienst van de brandweer  Officier van dienst geneeskundig  Officier van dienst van de politie of van de Koninklijke marechaussee  Officier van dienst bevolkingszorg  Liaison externe/vitale partner(s)  Informatiemanager commando plaats incident  Geo-plotter commando plaats incident  Voorlichter commando plaats incident TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

39 Door wie wordt de crisisbeheersing uitgevoerd en gecoördineerd? Een operationeel team is belast met de operationele leiding, de afstemming met andere bij de ramp of crisis betrokken partijen en het adviseren van het beleidsteam, en bestaat uit:  Operationeel leider  Sectie brandweer  Sectie GHOR  Sectie politie  Sectie bevolkingszorg  Sectie externe/vitale partner(s)  Sectie informatiemanagement  Communicatieadviseur TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

40 Door wie wordt de crisisbeheersing uitgevoerd en gecoördineerd? Een beleidsteam bij een lokale ramp of crisis ondersteunt de burgemeester bij de rampen- bestrijding en crisisbeheersing en bestaat uit leidinggevenden van de brandweer, de GHOR, de politie en de bevolkingszorg Een beleidsteam bij een bovenlokale ramp of crisis ondersteunt de voorzitter van de veiligheidsregio en bestaat uit de burgemeesters van de gemeenten die betrokken zijn of dreigen te worden bij de ramp of crisis, alsmede uit de hoofdofficier van justitie. De voorzitter van elk direct betrokken waterschap wordt uitgenodigd deel uit te maken van het beleidsteam TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

41 Wanneer zetten we de crisisteams in? Om te bepalen wanneer welke crisisteams worden geactiveerd, bestaat de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP) De normale dagelijkse werkwijze noemen we ook wel GRIP 0. Eventuele afstemming op de plaats van het incident noemen we het “motorkapoverleg”. Het bevoegd gezag ligt bij de burgemeester die wordt ondersteund en geadviseerd door de officieren van dienst, ieder vanuit hun eigen (wettelijke) taak TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

42 Wanneer zetten we de crisisteams in? Wanneer er behoefte is aan multidisciplinaire coördinatie ter plaatse van incident noemen we dit GRIP 1 en wordt het Commando Plaats Incident operationeel. Het bevoegd gezag ligt bij de burgemeester die nu wordt ondersteund en geadviseerd door de Leider CoPI TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

43 Wanneer zetten we de crisisteams in? Wanneer er behoefte is aan multidisciplinaire coördinatie ruimer dan alleen op de plaats van het incident of ter voorbereiding op een mogelijk incident, noemen we dit GRIP 2 en wordt het Operationeel Team geacti- veerd, al dan niet met één of meerdere CoPI’s De Operationeel Leider adviseert de burgemeester TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

44 Wanneer zetten we de crisisteams in? Wanneer er behoefte is aan multidisciplinaire coördinatie in de omstandigheid dat bestuurlijke opgaven voor de burgemeester vragen om ondersteuning door een beleidsteam, noemen we dit GRIP 3 en wordt het beleidsteam geactiveerd. De ondersteuning en advisering gebeurt nu door de Operationeel Leider én het Beleidsteam TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

45 Wanneer zetten we de crisisteams in? Bij behoefte aan multidisciplinaire en bestuurlijke coördinatie en leiding bij een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan noemen we dit GRIP 4 en gaat het bevoegd gezag over naar de voorzitter veiligheidsregio TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

46 Wanneer zetten we de crisisteams in? Bij behoefte aan multidisciplinaire en bestuurlijke coördinatie bij een ramp of crisis van meer dan plaatselijke betekenis in meerdere regio’s of ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, waartoe de betrokken voorzitters VR in gezamenlijkheid besluiten omdat het bestuurlijk noodzakelijk wordt gevonden, kunnen zij besluiten tot het instellen van een interregionale coördinatie wat we GRIP 5 noemen De voorzitters wijzen samen één coördinerend Operationeel Team met één coördinerende Operationeel Leider aan (in principe dat van de bronregio). Het bevoegd gezag blijft bij de betrokken voor- zitters, zij maken samen afspraken over het coör- dinerend voorzitterschap (in principe de voorzitter uit bronregio) TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

47 Wanneer zetten we de crisisteams in? Wanneer er behoefte is aan sturing door het Rijk in situaties waarbij de nationale veiligheid in het geding is of kan zijn, spreken we van GRIP Rijk De ministers (MCCb) hebben het bevoegd gezag en worden geadviseerd door het ICCb en het Adviesteam NB: veiligheidsregio’s kunnen niet zelf “opschalen” naar GRIP Rijk, maar via het Nationaal Coördinatiecentrum (NCC) hiertoe verzoeken en vervolgens mee af te stemmen TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

48 Hoe wordt de crisisbeheersing uitgevoerd? De multidisciplinaire crisisteams gaan over het algemeen op dezelfde wijze aan het werk, maar dan elk voor de eigen taken en verantwoordelijkheden Hierbij wordt de zogenaamde BOB-structuur gehanteerd:  Beeldvorming: bepalen van de situatie (bron/oorzaak/prognose), de effecten, gestarte/lopende uitvoering door de betrokken organisaties en terugkoppeling van eerder uitgezette acties/besluiten  Oordeelsvorming: bespreken van de knelpunten en dilemma’s, bepalen van de mogelijke scenario’s (korte/lange termijn), informatie- en capaciteitsvraagstukken en benodigde communicatiestrategie  Besluitvorming: bepalen en uitzetten van de benodigde acties, nemen van besluiten richting de betrokken organisaties en advisering aan de andere betrokken crisisteams TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

49 Hoe wordt de crisisbeheersing uitgevoerd? De crisisteams werken netcentrisch : dit is een manier van denken en werken om op basis van een actueel gedeeld situatiebeeld snellere en kwalitatief betere besluiten te kunnen nemen om zware incidenten / calamiteiten te kunnen afhandelen. Een sleutelconcept hierin vormt het op een andere manier delen van operationele informatie Bij netcentrisch werken wordt de informatievoorziening zo ingericht dat iedereen, ongeacht de plaats in de hiërarchie, zo snel mogelijk kan beschikken over de relevante informatie. Die informatiepositie resulteert in betere beeldvorming en is een randvoorwaarde voor het verbeteren van de oordeelvorming en besluitvorming. De netcentrische werkwijze wordt ondersteund door slimme ICT: het Landelijke Crisis Management Systeem (LCMS) TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

50 Hoe wordt de crisisbeheersing uitgevoerd? Het netcentrisch werken gaat uit van een totaalbeeld in het LCMS dat door alle onderdelen van de crisisorganisatie actueel wordt bijgehouden: -De meldkamer, CoPI, OT en BT houden ieder een eigen “multidisciplinair” beeld bij, uitgevoerd door een informatiemanager per team, al dan niet met ondersteuning zoals een geo-plotter -De brandweer, GHOR, gemeenten/bevolkingszorg, crisiscommunicatie en de politie houden ieder een eigen “monodisciplinair” beeld bij, uitgevoerd door een Hoofd Informatie of andere vergelijkbare functie TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

51 Wat is een rampbestrijdingsplan? Een rampbestrijdingsplan is verplicht voor bedrijven met risicoscenario’s die kunnen leiden tot zware ongevallen en rampen en voor luchthavens Het bevat in ieder geval een beschrijving van de:  Wijze van alarmering door het bedrijf van de eigen calamiteitenorganisatie, aanwezige werknemers en bezoekers en van de meldkamer van de veiligheidsregio  Wijze van alarmering en inzet door de meldkamer van de veiligheidsregio van benodigde eenheden en de crisisorganisatie  Wijze van waarschuwen van, en vervolgcommunicatie naar de bevolking en omliggende bedrijven  Organisatiestructuur van de samenwerking tussen het bedrijf en de crisisorganisatie van de veiligheidsregio  Scenario’s voor de benodigde inzet binnen en buiten het bedrijf TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

52 Wat is een rampbestrijdingsplan? De veiligheidsregio Kennemerland heeft de volgende rampbestrijdingsplannen:  Crisisbestrijdingsplan Schiphol, voor:  Luchthaven Schiphol  Aircraft Fuel Supply (AFS)  KLM Engineering & Maintenance (E&M)  Rampbestrijdingsplan Tata Steel-site, voor:  Tata Steel  Linde Gas Benelux Per plan is er een netwerk gevormd voor afstemming in de voorbereiding en uitvoering. Partners hierin zijn o.a.:  betrokken bedrijven  veiligheidsregio  politie/Koninklijke Marechaussee  betrokken gemeenten TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

53 Crisisbestrijdingsplan Schiphol Voor de samenwerking worden de volgende crisisteams uitgebreid met:  Commando Plaats Incident:  Vertegenwoordiger Luchthaven Schiphol  Operationeel Team:  Voorlichter Luchthaven Schiphol  Vertegenwoordiger Luchthaven Schiphol  Vertegenwoordiger Luchtverkeersleiding NL  Beleidsteam:  Vertegenwoordiger Luchthaven Schiphol NB: en per scenario afhankelijk vertegenwoordigers van andere betrokken partners TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

54 Crisisbestrijdingsplan Schiphol In dit plan zijn de volgende scenario’s opgenomen: Voor de luchthaven:  Vliegtuigongeval  Runway incursion  Binnen de regio Kennemerland, buiten Schiphol  Buiten de regio Kennemerland  Botsing in Schipholspoortunnel  Brand in Schipholspoortunnel  Brand in terminal  Bomaanslag  Vliegtuigkaping  Gijzeling  Dreiging besmetting  Melding gezagvoerder van mogelijke ernstige infectieziekte  Besmetting t.g.v. kapotte verpakking TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

55 Crisisbestrijdingsplan Schiphol In dit plan zijn de volgende scenario’s opgenomen: Voor Aircraft Fuel Supply:  Tankputbrand Voor KLM Engineering & Maintenance:  Explosie (hangaar 14)  Brand in Galvano (gebouw 415)  Emissie blauwzuurgas (gebouw 355)  Plasbrand kerosine (hangaar 10, 11, 12 en 14) TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

56 Rampbestrijdingsplan Tata Steel-site Voor de samenwerking worden de volgende crisisteams uitgebreid met:  Commando Plaats Incident  Commandant of de (piket)officier van de Bedrijfsbrandweer van Tata Steel  Chef van de Wacht of diens plaatsvervanger.  Communicatieadviseur Tata Steel  Operationeel Team  Vertegenwoordiger Tata Steel, of  Vertegenwoordiger ander getroffen bedrijf op de site  Beleidsteam  Vertegenwoordiger directie Tata Steel, of  Vertegenwoordiger directie ander getroffen bedrijf op de site TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

57 Rampbestrijdingsplan Tata Steel-site In dit plan zijn de volgende scenario’s opgenomen: Voor Tata Steel:  Hoogovengas  Ammoniak (DeNoX) Voor Linde Gas:  Zuurstofrijk (SV1)  Zuurstofarm (SV9) TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

58 Incidentbestrijdingsplan Noordzeekanaal Voor incidenten op het Noordzeekanaal wordt samengewerkt met:  Waterbeheerders (Centraal Nautisch Beheer (CNB)/Havenbedrijf Amsterdam en Rijkswaterstaat)  Veiligheidsregio’s (Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Amsterdam-Amstelland)  Politie In dit plan zijn de volgende scenario’s opgenomen:  Mens en dier in nood  Verontreiniging (oppervlakte) water en oevers  Ongeval gevaarlijke stoffen  Brand en/of explosie  Ordeverstoring  Ecologisch incident  Aanvaring en/of losgeslagen schip, object of lading TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

59 Coördinatieplannen overstromingen De veiligheidsregio Kennemerland ligt in 2 (geclusterde) dijkringen waarvoor samenwerkingsverbanden bestaan voor de voorbereiding en uitvoering bij overstromingen:  Dijkring 13: globaal het gebied boven het Noordzeekanaal tot en met Texel)  Dijkringen 14,15 en 44: globaal het gebied onder het Noordzeekanaal, westelijk van het Amsterdam-Rijnkanaal en boven de Rijn De partners hierin zijn de betrokken:  Waterschap(pen)  Rijkswaterstaat  Provincie(s)  Veiligheidsregio’s De plannen bestaan vooral uit coördinatie-afspraken bij boven- regionale samenwerking, waarbij wordt aangesloten op de GRIP 5-structuur TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

60 Wat is een convenant? Met een aantal vitale partners zijn, samen met de politie, convenanten afgesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over onder andere:  De wijze waarop de betrokken crisisfunctionarissen een duurzame relatie opbouwen  Specifieke afspraken die in de plannen van de veiligheidsregio's moeten worden opgenomen  Specifieke afspraken die de sectoren in hun continuïteitsplannen of crisisplannen moeten opnemen  De wijze waarop de gezamenlijke afspraken worden beoefend  Afspraken over alarmering, opschaling, inzet en afschaling TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

61 Wat is een convenant? Deze convenanten zijn afgesloten met:  Drinkwaterbedrijven  Energiebedrijven  Waterschappen en Rijkswaterstaat  Spoorbeheerder Daarnaast zijn convenanten afgesloten met organisaties die bijstand kunnen verlenen aan de veiligheidsregio, zowel in de reguliere samenwerking als bij rampen en crisis:  Reddingsbrigades (reguliere samenwerking op het strand)  Kustwacht en KNRM (reguliere samenwerking op zee)  Defensie (bij rampen en crisis) TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

62 Wat is bijstand? Bijstand wordt in principe aangevraagd door de monodisciplinaire organisaties, maar moet bij rampen en crisis ook centraal worden afgestemd. De aanvragen kunnen worden gedaan bij omliggende regio’s en/of het Landelijk Operationeel Coördinatiecentrum (LOCC). Deze kan de benodigde bijstand organiseren vanuit andere veiligheidsregio’s, ministeries, private organisaties/bedrijven of het buitenland Wanneer bij een ramp of crisis bijstand vanuit het buitenland wordt ingezet functioneert de Leider CoPI tevens als de On-site Commander (OSC) en zal hiervoor worden bijgestaan door een liaison vanuit het LOCC. De voertaal is Engels TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

63 Wat is een calamiteitenbestrijdingsplan? Deze plannen worden vaak door de externe/vitale partners gemaakt voor hun eigen organisatie en gericht op hun specifieke scenario’s en/of vitale objecten, zoals waterstaatswerken en tunnels. In deze plannen is ook de samenwerking beschreven met de (onderdelen van) de veiligheidsregio, maar dan vooral vanuit hun eigen taken en bevoegdheden gezien. En waar deze op elkaar aansluiten. De plannen zijn daarom voor de multidisciplinaire crisisteams van de veiligheidsregio minder of niet geschikt TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie HomeLinksContact Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Crisisplan Bevoegd gezag Uitvoering Coördinatie GRIP Werkwijze Rampbestrijdingsplan Convenant Bijstand

64 Links Interessante links zijn: Multidisciplinaire planvorming VRK: http://www.vrk.nl/veiligheidsbureau/beleidsdocumenten.aspx Bestuurlijke netwerkkaarten: http://www.infopuntveiligheid.nl/Publicatie/DossierItem/54/4998/bestuurlijke- netwerkkaarten-crisisbeheersing---vijfde-druk.html Netcentrisch werken: http://www.infopuntveiligheid.nl/Dossier/4/netcentrisch-werken.html Bijstand (LOCC): https://www.nctv.nl/onderwerpen/crisisbeheersing/operationele-coordinatie/locc/ TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie Home -> Inleiding Wat is een veiligheidsregio? Wat is een ramp of crisis? Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Links HomeLinksContact

65 Vragen? Voor meer informatie of vragen: Veiligheidsbureau Kennemerland Telefoon: 023 5159777 E-mail: vbk@vrk.nlvbk@vrk.nl Postadres: Postbus 5514 2000 GM Haarlem Bezoekadres: Zijlweg 200 2015 CK Haarlem TerugTerug VervolgVervolg VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie Home -> Inleiding Wat is een veiligheidsregio? Wat is een ramp of crisis? Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Links HomeLinksContact

66 Disclaimer Deze presentatie is gebaseerd op:  Wet veiligheidsregio’s (2010, aanpassing 2012)  Besluit veiligheidsregio’s (2010)  Bestuurlijke Netwerkkaarten (2013)  Crisisplan VR Kennemerland (2015) De presentatie is gemaakt in februari 2015 door Simon Stenneberg, Adviseur Crisisbeheersing van het Veiligheidsbureau Kennemerland Voor vragen of opmerkingen: zie Contact Terug VeiligheidsregioRamp/crisisCrisisorganisatie Home -> Inleiding Wat is een veiligheidsregio? Wat is een ramp of crisis? Hoe is de crisisbeheersing georganiseerd? Links HomeLinksContact


Download ppt "Inleiding In deze e-learning vertellen wij u wat de crisisbeheersing in Kennemerland inhoudt Dat doen we aan de hand van de volgende drie centrale vragen:"

Verwante presentaties


Ads door Google