De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Conceptnota Bis Duaal Leren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Conceptnota Bis Duaal Leren"— Transcript van de presentatie:

1 Conceptnota Bis Duaal Leren
30 september 2015

2 1. Conceptnota bis: duaal leren
Van conceptnota ‘duaal leren, naar een volwaardige, kwalificerende leerweg’ Adviezen VLOR, SERV, SYNTRA Vlaanderen en andere Hoorzittingen Vlaams Parlement naar een conceptnota bis, die een antwoord biedt op vragen en concretiseert (goedgekeurd op VR dd 3 juli ‘15)

3 Belangrijkste wijzigingen in conceptnota bis (1)
Definitie (cfr. 60%) Doelgroep wordt gelinkt aan wetgeving deeltijdse leerplicht Voltijds en deeltijds: 2 volwaardige leerwegen naast elkaar Sollicitatieprocedure wordt vervangen door een intakegesprek Standaardtrajecten en individuele leertrajecten Professionalisering trajectbegeleiding SVL: rol van regisseur: Bouwt netwerk van leerondernemingen uit (kwalitatief en kwantitatief) Regie van de regieën; ondersteunen andere actoren, kaders uitzetten, monitoring

4 Belangrijkste wijzigingen in conceptnota bis (2)
Sectorale partnerschappen Draaischijf duaal leren Onderwijs- en opleidingsverstrekkers, sectorale sociale partners, SVL als regisseur, VDAB en departementen. Kwaliteitszorg: gedeelde verantwoordelijkheid Onderwijs & Werk Externe kwaliteitszorg: major-minor principe, vertrekkend van GKK Interne kwaliteitszorg: onderwijs-/opleidingsinstelling eerste verantwoordelijken voor kwaliteit trajecten Arbeidsdeelname in NEC is gedeelde verantwoordelijkheid onderwijs – werk SVL is als werkregisseur verantwoordelijk om de werkleerplekken zowel kwantitatief als kwalitatief naar een excellent niveau te brengen Onderwijs: toets op macrodoelmatigheid van opleidingsaanbod

5 2. Planning en verdere stappen
Zes grote werven: Wetgevend traject decreet duaal leren Organisatie, financiering en overgangsmaatregelen Statuut en nieuwe overeenkomst Incentives voor bedrijven Opbouw standaardtrajecten Verkennende trajecten

6 3.1 Wetgevend traject Start regelgevend traject: 25 maart ‘16
Goedkeuring ontwerpdecreet Vlaams Parlement: 3 april ‘17 Inwerkingtreding nieuw decreet: 1 september ‘17 Kernwerkgroep : Werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers beleidsdomein O&V en WSE  volgt geheel op  maken ontwerpdecreet op.

7 3.2 Organisatie en financiering
1ste stap: Positiebepaling binnen huidige onderwijslandschap cfr. 4 scenario’s uit conceptnota bis Gelinkt aan modernisering secundair onderwijs 2de stap : financiering herbekijken ifv hertekening financiering SO 3de stap: overgangsmaatregelen voor de huidige systemen Stap 2/3: Werkgroep financiering duaal leren: beleidsdomein O&V en beleidsdomein WSE., in samenwerking met onderwijspartners en sociale partners

8 3.3 Statuut Doelstellingen: Toewerken naar 1 statuut en overeenkomst
Uitwerken oplossing paritaire leercomités Onderzoeken incentives voor leerlingen Werkgroep: Departement WSE, VDAB, beleidsdomein O&V, SVL als trekker, in samenwerking met onderwijspartners en sociale partners Timing: eerste concept tegen november ’15, definitieve oplossing tegen september 2016

9 3.4 Incentives naar bedrijven
Doel: realisatie werkcomponent verhogen Realisatie werkcomponent verhogen via een resultaatsgerichte financiering Verhogen van de kwaliteit: incentives op maat van grote en kleine ondernemingen. Werkgroep: beleidsdomein WSE en O&V, trekker Dep.WSE, in samenwerking met onderwijspartners en sociale partners Timing: opstart voorjaar 2016

10 3.5 Opbouw standaardtrajecten
Standaardtrajecten: modulaire trajecten Werkwijze uitgetekend om tot modulaire trajecten te komen Actoren: onderwijsverstrekkers, sectoren, VDAB, SYNTRA Vlaanderen en AHOVOKS (trekker) Timing: start vanaf september ’15

11 3.6 Verkennende trajecten (1)
4 sporen Sleutelproject 1: Werkplek 21 Sleutelproject 2: Schoolbank op de werkplek Spoor 3: ESF-oproep voor projecten met projectfinanciering Spoor 4: voor die projecten die ook zonder financiering kunnen gebeuren Opvolging via stakeholdersoverleg Overkoepelend lerend netwerk: lessen trekken

12 3.6 Verkennende trajecten (2)
Timing: Verkennende trajecten: 1 november ‘15 – max 30 april ’17 Sleutelproject ‘Werkplek 21’: september ‘15 – februari ’17 Sleutelproject ‘Schoolbank op de werkplek’: Conceptueel: schooljaar ‘15 – ’16 Implementatie: schooljaar ‘16 – ’17

13 a. Werkplek 21 Trekker: SYNTRA Vlaanderen, samen met VDAB en Dept. WSE en beleidsdomein Onderwijs Bedoeling: verkennend traject dat de werkplek als leeromgeving van de 21ste eeuw centraal plaatst vanuit een brede invalshoek van levenslang leren Het uitstippelen van een kwalitatief leerpad op de werkplek (kwalitatieve leerwerkplekken) Het duurzaam opkrikken van het aanbod van leerwerkplekken (versterken van aanbod) Fases (looptijd: 1 september 2015 – februari 2017): Deskresearch- en inventarisatiefase rond kwaliteitsvol werkplekleren en het aanbod van leerwerkplekken + bepalen ‘samenwerkingen in het veld’ Behoeftebepaling bij ondernemingen, sectoren en werkgeversorganisaties rond drempels en succesfactoren Toewerken naar tools, methodieken, instrumenten en beleidsaanbevelingen

14 b. Schoolbank op de werkplek
Trekker: Dept O&V. Samen met beleidsdomein Werk, in samenwerking met onderwijspartners en sociale partners Bedoeling: enkele opleidingen duaal opzetten Vlaanderen breed Selectie studierichtingen Fases Voorbereidende fase: schooljaar ‘15-16 Keuze studierichtingen obv selectiecriteria, selectie scholen & bedrijven: september ‘15 Standaardtrajecten uitwerken: vanaf oktober ‘15 Studiekeuzebegeleiding: najaar ‘15 – voorjaar ‘16 Toeleiding, screening, matching uitwerken: najaar ‘15 – voorjaar ‘16 Implementatiefase: Schooljaar ’16-’17

15 c. Spoor 3 en spoor 4 Spoor 3: via ESF-oproep gefinancierd
Indienen tegen 30 september’15/start 1 november ’15 Duurtijd: 12 – 18 maanden Middelen via ESF/cofinanciering Onderwijs en Werk Focus op: toeleiding; screening, intake & matching; geïntegreerde begeleiding; concrete leertrajecten; evalueren. Binnen bestaande onderwijsregelgeving Spoor 4: projecten zonder financiering Zelfde focus als spoor 3

16


Download ppt "Conceptnota Bis Duaal Leren"

Verwante presentaties


Ads door Google