De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Brownfields Informatie- en inspraakvergadering 116. Gent – Sidaplax 19u30- 21 oktober 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Brownfields Informatie- en inspraakvergadering 116. Gent – Sidaplax 19u30- 21 oktober 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Brownfields Informatie- en inspraakvergadering 116. Gent – Sidaplax 19u30- 21 oktober 2014

2 Agenda van de vergadering Verwelkoming Enkele resultaten Doel van de inspraakvergadering Algemene inleiding over brownfields Toelichting bij het brownfieldproject Vragen en opmerkingen

3 Enkele resultaten… Brownfieldconvenant Kuhlmann-site –Evergem-Zelzate Realisatie grootste zonnenpanelenpark in Benelux

4 Enkele resultaten… Brownfieldconvenant Transuniverse - Wondelgem Realisatie nieuw logistiek centrum – operationeel sinds mei 2014

5 Enkele resultaten… Brownfieldconvenant Watersite - De Molens – Vilvoorde Stadsvernieuwing langsheen Vilvoordse kanaalzone

6 Enkele resultaten… Brownfieldconvenant Machelen – Bright Business Park Duurzaam bedrijvenpark Oplevering 1 ste unit – midden 2014

7 Informatie- en inspraakvergadering Doel: in een vroeg stadium alle geïnteresseerden informeren over het betrokken brownfieldproject informatie inwinnen die belangrijk kan zijn in het kader van de verdere realisatie van het project (opmerkingen, suggesties, bezorgdheden, kritiek, …) conform het Brownfielddecreet wordt bij het afsluiten van de definitieve brownfieldconvenant rekening gehouden met de geformuleerde opmerkingen, aanbevelingen en bezwaren

8 Inleiding brownfields Definitie Decreet van 30 maart 2007 betreffende de brownfieldconvenanten Brownfielddecreet voorziet een facilitair kader voor de herontwikkeling van brownfields Doel is een economische, sociale of ecologische meerwaarde te creëren Definitie Brownfield: Een geheel van verwaarloosde of onderbenutte gronden die zodanig zijn aangetast, dat zij kennelijk slechts kunnen gebruikt of opnieuw gebruikt kunnen worden door middel van structurele maatregelen.

9 Facilitair kader Invoering van éénloketfunctie bij Agentschap Ondernemen voor: Indienen projectaanvragen Organisatie van en ondersteuning bij de onderhandelingen over de brownfieldconvenanten en bij de uitvoering ervan

10 Structuur brownfieldconvenant Opsomming partijen die convenant afsluiten Omschrijving brownfieldproject (voorwerp en locatie) Verbintenissen van de verschillende partijen Duur van het convenant Begeleiding en opvolging realisatie project (Stuurgroep) Modaliteiten m.b.t. wijzigingen – toetreding – uittreding - ontbinding

11 Juridisch statuut Brownfieldconvenant Convenant is een burgerrechtelijke overeenkomst Gedragen door consensus tussen betrokken partijen Juridische vertaling van de afspraken tussen betrokken partijen Hoofdzakelijk inspanningsverbintenissen Geen afbreuk aan bestaande wetgeving en procedures!

12 Te doorlopen procedure Oproep tot en indienen van projecten Onderzoek ontvankelijkheid en gegrondheid van de aanvragen Beslissing Vlaamse Regering om onderhandelingen op te starten Onderhandelingen o.l.v de 3 onderhandelaars van de Vlaamse Regering Goedkeuring ontwerpconvenant door de partijen Publieke informatie- en inspraakvergadering Eventuele aanpassingen Ondertekening convenant door alle partijen Oprichting stuurgroep voor opvolging realisatie project Opmerking: Brownfieldcel - met verantwoordelijken uit verschillende beleidsdomeinen - bewaakt ganse proces in naam van VR

13 Stand van zaken 1 ste oproep 2007: 50 projectaanvragen 2 de oproep 2010: 30 projectaanvragen 3 de oproep 2012: 18 projectaanvragen 4 de oproep 2013: 26 projectaanvragen 5 de oproep 2014: 11 projectaanvragen Tot heden :- 56 convenanten - 12 projecten in ondertekeningsprocedure - Totale oppervlakte in herontwikkeling +/- 800 ha

14


Download ppt "Presentatie Brownfields Informatie- en inspraakvergadering 116. Gent – Sidaplax 19u30- 21 oktober 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google