De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oproep Innovatie Brussel, 12 november 2013 ESF-Agentschap Vlaanderen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oproep Innovatie Brussel, 12 november 2013 ESF-Agentschap Vlaanderen."— Transcript van de presentatie:

1 Oproep Innovatie Brussel, 12 november 2013 ESF-Agentschap Vlaanderen

2  Dienstverleners op de Vlaamse arbeidsmarkt.  Vlaamse arbeidsmarktactoren  iedere organisatie die een rol heeft op de arbeidsmarkt, dus ook sociale partners, bedrijven en andere  Partnerschap verplicht (minimaal 1 partner)  Alle organisaties met rechtspersoonlijkheid  Overheidsadministraties en –diensten kunnen niet deelnemen aan deze oproep indien de finale doelgroep het eigen personeel is of de doelstelling het verbeteren van de eigen organisatie is Wie?

3 Wat?  Versterking van deze dienstverleners op de Vlaamse arbeidsmarkt om doelgroepen van werkenden (werkzoekenden, werknemers en zelfstandigen) beter te bedienen met behulp van een innovatief instrument.  Versterking van één organisatie niet subsidiabel, dus partnerschap.

4  Versterking van dienstverleners moet er uiteindelijk toe bijdragen dat de werkenden (werkzoekenden, werknemers, zelfstandigen) beter worden en de realisatie van een actief arbeidsmarktbeleid dichterbij komt.  Projecten moeten ervoor zorgen dat werkenden een hoge(re) mate van werkzekerheid genieten, d.w.z. de mogelijkheid krijgen om in een snel veranderende economische omgeving in elke fase van het arbeidsleven gemakkelijk en snel een baan te vinden met goede carrièrevooruitzichten. Waarom?

5  Vanaf 1 oktober 2013 met als uiterste indieningsdatum 6 januari 2014  Goedgekeurde projecten kunnen van start gaan op 1 april 2014  Looptijd van maximaal 21 maanden Wanneer?

6  Subsidie:  Maximale subsidie per project: 240.000 EUR (120.000 EUR ESF en 120.000 EUR Vlaams CofinancieringsFonds)  Maximale subsidie per disseminatieproject: 42.000 EUR (21.000 EUR ESF en 21.000 EUR Vlaams CofinancieringsFonds)  Slechts 1% verplichte private of eigen inbreng per project Uitzonderingen voor bedrijven, sectoren en institutionelen: zie oproepfiche  Jaarlijks voorschot ten belope van 70% van de toegewezen middelen uit het Vlaams CofinancieringsFonds Subsidiëring?

7  De producten worden ter validering voorgelegd.  Bij de validering wordt gekeken naar de slaagkansen van de geplande implementatie bij de promotor, partners en andere organisaties in Vlaanderen.  Positieve validering leidt tot de goedkeuring van een disseminatieproject.  Disseminatieproject heeft een maximale looptijd van 6 maanden, afhankelijk van looptijd innovatieproject Validering

8  Kwaliteitsopstap promotor bij indiening  Promotor en partners moeten rechtspersoonlijkheid hebben  Project wordt in het Nederlands opgesteld  Tijdige indiening uiterlijk op 6 januari 2014  Indiening projectvoorstel via de ESF-applicatie (https://esf2007-2013.vlaanderen.be/esf/index.jsp)https://esf2007-2013.vlaanderen.be/esf/index.jsp Ontvankelijkheid projectvoorstel

9  Inhoudelijk document + planning incl verantwoordelijke organisatie  Detaillering bij kosten- en financieringsschema volgens sjabloon bij oproep  Akkoord van ondernemingsraad of, indien er geen ondernemingsraad is, SERR indien bedrijven participeren teneinde een paritaire instemming te hebben voor het project Verplichte bijlagen

10  Enkel wat op papier staat, telt  Evaluatoren kennen thema, maar niet specifieke achtergrond  Handleiding doornemen  Projectvoorstel laten lezen  Zelf beoordelen en scoren Tips!

11  Oproepfiche  Generieke financiële criteria  Financiële nota standaardschalen  Handleiding bij het indienen van een projectvoorstel Beschikbaar op: -www.esf-agentschap.be -ESF-applicatie (Oproep – Bijlagen). Informatie

12 Contactgegevens  Catherine Bonnarens catherine.bonnarens@esf.vlaanderen.be of via 02/546.22.09 (oproepbeheerder)  Helpdesk esfsupport@vlaanderen.be (ESF-applicatie)


Download ppt "Oproep Innovatie Brussel, 12 november 2013 ESF-Agentschap Vlaanderen."

Verwante presentaties


Ads door Google