De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Getuigenis ESF-projecten Griet Blieck / Yoeri Bellemans.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Getuigenis ESF-projecten Griet Blieck / Yoeri Bellemans."— Transcript van de presentatie:

1 Getuigenis ESF-projecten Griet Blieck / Yoeri Bellemans

2 Algemeen ESF Algemeen: versterking Vlaams werkgelegenheidsbeleid Prioriteiten: Talentenactivering en duurzame integratie op de arbeidsmarkt Doelgroepen: werkzoekenden, werknemers, deeltijdsleerplichtige jongeren, zelfstandigen Bevordering van sociale inclusie van kansengroepen op de arbeidsmarkt Kansengroepen: personen met een arbeidshandicap, allochtonen, ouderen (50+), kortgeschoolden, langdurig werklozen, werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en buurtdiensten Ondernemings- en organisatiecultuur focussen op mens en maatschappij Doelgroep: werkgever (Innovatie en interregionale samenwerking) Zie www.esf-agentschap.bewww.esf-agentschap.be – Ta

3 ESF-projecten Idee realiseren in de praktijk Hiervoor middelen mobiliseren in project Financiering vanuit ESF is mogelijke piste wanneer –Dienstverlening met meerwaarde voor noden van arbeidsmarkt in Vlaanderen (gespecificeerd in oproepen). Tip 1: toon dit aan door coherente aanpak in verschillende onderdelen van je business model / aanvraag. –Project en dienstverlening voldoen aan resem randvoorwaarden (te verantwoorden doorheen project, van aanvraag tot eindrapportering) Tip 2: vraag jezelf af of je hieraan kan / wil voldoen

4 Opmaak van ESF project Tip 3: expliciteer je business model Tip 4: www.businessmodelgeneration.com

5 Inkomstenstroom Kostenstructuur SleutelfigurenKernactiviteitenMeerwaardeSegmenten doelgroep The Business Model Canvas Middelen Relatie met doelgroep Kanalen This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

6 Inkomstenstroom Kostenstructuur SleutelfigurenKernactiviteitenMeerwaardeSegmenten doelgroep Middelen Relatie met doelgroep Kanalen ● Promotor ● Partners (transnationaal) ● Onderaannemers ● Leveranciers ● Wezenlijke bijdrage ikv kernactiviteiten en middelen van product/dienstverlening? ● Keuze voor product/dienstverlening bepaalt verdere verspreiding. ● Welke kanalen in huis, bij partners? Welke extra? Personeelskosten, deelnemerskosten, directe kosten, indirecte kosten en transnationale kosten This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike Voor, tijdens en na project? ● Welke stappen zijn nodig om nood op te lossen? ● Dienstverlening? ● Product? Laat je dienstverlening/product ruimte voor segmentering? Beschikbaarheid ● Wie / wat heb je in huis? ● Wie zit er in je netwerk? Wie extra? ● Over welke logistiek beschik je? ● Financiële middelen? Op welke nood van de arbeidsmarkt willen we inspelen? Criteria: Nuttig ● Bruikbaar ● Innovatief ● Toegankelijk voor doelgroepen ● Overdraagbaar Duurzaam Wie is onze klant? Zie oproepfiche. ● Finale doelgroep: Werkenden Werkzoekenden ● Intermediaire doelgroep ● Kansengroep: - Jongeren (< 25 jaar) - -Vrouwen - -Laaggeschoolden - -Allochtonen - -Arbeidshandicap - -Ouderen (50+) ESF, Vlaamse cofinanciering, eigen cofinanciering Budget kosten moet volledig zijn, tijdens het project kan je geen inkomsten genereren of bijkomende subsidies aanvragen.

7 Inkomstenstroom Kostenstructuur SleutelfigurenKernactiviteitenMeerwaardeSegmenten doelgroep Middelen Relatie met doelgroep Kanalen This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike Nood op arbeidsmarkt: Loopbaanvragen bespreekbaar maken binnen de organisatie Expeditie Loopbaan

8 Inkomstenstroom Kostenstructuur SleutelfigurenKernactiviteitenMeerwaarde Segmenten doelgroep Middelen Relatie met doelgroep Kanalen www.businessmodelgeneration.com Strategisch Concreet voorbeeld Randvoorwaarden aanvraag bij ESF Randvoorwaarden oproep ● Intermediaire doelgroep: -hr-verantwoordelijke, bedrijfsleider, coach,…in KMO, GO,... ● Indirect: finale doelgroep (ook kansengroepen) Expeditie Loopbaan Nood op arbeidsmarkt: Loopbaanvragen bespreekbaar maken binnen de organisatie

9 Inkomstenstroom Kostenstructuur SleutelfigurenKernactiviteitenMeerwaarde Segmenten doelgroep Middelen Relatie met doelgroep Kanalen www.businessmodelgeneration.com Personeelskosten, deelnemerskosten, directe kosten, indirecte kosten en transnationale kosten Randvoorwaarden aanvraag bij ESF ● Maximum projectbudget vooropgesteld ● Begroting ● Standaardschaal personeel ● Opmaak in sjabloon van ESF Nood op arbeidsmarkt: Loopbaanvragen bespreekbaar maken binnen de organisatie Randvoorwaarden oproep Meerwaarde te bewijzen ● voor (business case aanvraag) ● tijdens (validering voor peers en experts) ● na project (rapportering) Deze criteria zijn: ● Toegankelijkheid voor doelgroepen Strategisch Budget kosten moet volledig zijn, tijdens het project kan je geen inkomsten genereren of bijkomende subsidies aanvragen. Concreet voorbeeld Randvoorwaarden aanvraag bij ESF ● Geen inkomsten tijdens projectduur Expeditie Loopbaan Randvoorwaarden oproep ● Intermediaire doelgroep: -hr-verantwoordelijke, bedrijfsleider, coach,…in KMO, GO,... ● Indirect: finale doelgroep (ook kansengroepen)

10 Inkomstenstroom Kostenstructuur SleutelfigurenKernactiviteitenMeerwaarde Segmenten doelgroep Middelen Relatie met doelgroep Kanalen www.businessmodelgeneration.com This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike Concreet voorbeeld Laagdrempelige instrumenten Gedragen in organisatie Begeleiding/coaching … Website Expeditie Loopbaan Intervisiegroepen, opleiding, testing,… Expeditie Loopbaan Nood op arbeidsmarkt: Loopbaanvragen bespreekbaar maken binnen de organisatie Randvoorwaarden oproep Meerwaarde te bewijzen ● voor (business case aanvraag) ● tijdens (validering voor peers en experts) ● na project (rapportering) Deze criteria zijn bvb: ● Toegankelijkheid voor doelgroepen Randvoorwaarden oproep ● Intermediaire doelgroep: -hr-verantwoordelijke, bedrijfsleider, coach,…in KMO, GO,... ● Indirect: finale doelgroep (in kansengroepen)

11 Inkomstenstroom Kostenstructuur SleutelfigurenKernactiviteitenMeerwaarde Segmenten doelgroep Middelen Relatie met doelgroep Kanalen www.businessmodelgeneration.com This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike ● Wie/wat heb je in huis? ● Wie zit er in je netwerk? ● Welke logistieke mogelijkheden? Expeditie Loopbaan Laagdrempelige instrumenten Gedragen in organisatie Goede begeleiding/coaching … Website Expeditie Loopbaan Intervisiegroepen, opleiding, testing,… Nood op arbeidsmarkt: Loopbaanvragen bespreekbaar maken binnen de organisatie Randvoorwaarden oproep Meerwaarde te bewijzen ● voor (business case aanvraag) ● tijdens (validering voor peers en experts) ● na project (rapportering) Deze criteria zijn bvb: ● Toegankelijkheid voor doelgroepen Randvoorwaarden oproep ● Intermediaire doelgroep: -hr-verantwoordelijke, bedrijfsleider, coach,…in KMO, GO,... ● Indirect: finale doelgroep (in kansengroepen)

12 Inkomstenstroom Kostenstructuur SleutelfigurenKernactiviteitenMeerwaarde Segmenten doelgroep Middelen Relatie met doelgroep Kanalen www.businessmodelgeneration.com This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike ● Wie/wat heb je in huis? ● Wie zit er in je netwerk? ● Welke logistieke mogelijkheden? Expeditie Loopbaan Concreet voorbeeld Laagdrempelige instrumenten Gedragen in organisatie Goede begeleiding/coaching … Website Expeditie Loopbaan Intervisiegroepen, opleiding, testing,… Nood op arbeidsmarkt: Loopbaanvragen bespreekbaar maken binnen de organisatie Randvoorwaarden oproep Meerwaarde te bewijzen ● voor (business case aanvraag) ● tijdens (validering voor peers en experts) ● na project (rapportering) Deze criteria zijn bvb: ● Toegankelijkheid voor doelgroepen Randvoorwaarden oproep ● Intermediaire doelgroep: -hr-verantwoordelijke, bedrijfsleider, coach,…in KMO, GO,... ● Indirect: finale doelgroep (in kansengroepen) ● Partners ● Onderaannemers Randvoorwaarden aanvraag bij ESF ● Kwaliteitslabel ESF ● Overeenkomst met partners ● Private cofinanciering ● Onderaanneming vereist marktconsultatie ● Concreet ● Vion ● VOV

13 Inkomstenstroom Kostenstructuur SleutelfigurenKernactiviteitenMeerwaarde Segmenten doelgroep Middelen Relatie met doelgroep Kanalen www.businessmodelgeneration.com Personeelskosten, deelnemerskosten, directe kosten, indirecte kosten en transnationale kosten Randvoorwaarden aanvraag bij ESF ● Maximum projectbudget vooropgesteld in begroting (sjabloon ESF) ● Standaardschaal personeel ● Administratieve taken -> indirecte kosten This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike Budget kosten moet volledig zijn, tijdens het project kan je geen bijkomende subsidies aanvragen. Expeditie Loopbaan ● Partners (transnationaal) ● Onderaannemers Randvoorwaarden aanvraag bij ESF ● Kwaliteitslabel ESF ● Overeenkomst met partners ● Private cofinanciering ● Onderaanneming vereist marktconsultatie Concreet voorbeeld Laagdrempelige instrumenten Gedragen in organisatie Goede begeleiding/coaching … Website Expeditie Loopbaan Intervisiegroepen, opleiding, testing,… ● Wie/wat heb je in huis? ● Wie zit er in je netwerk? ● Welke logistieke mogelijkheden? Randvoorwaarden oproep ● Intermediaire doelgroep: -hr-verantwoordelijke, bedrijfsleider, coach,…in KMO, GO,... ● Indirect: finale doelgroep (in kansengroepen) Nood op arbeidsmarkt: Loopbaanvragen bespreekbaar maken binnen de organisatie Randvoorwaarden oproep Meerwaarde te bewijzen ● voor (business case aanvraag) ● tijdens (validering voor peers en experts) ● na project (rapportering) Deze criteria zijn bvb: ● Toegankelijkheid voor doelgroepen

14 Inkomstenstroom Kostenstructuur SleutelfigurenKernactiviteitenMeerwaarde Segmenten doelgroep Middelen Relatie met doelgroep Kanalen www.businessmodelgeneration.com Personeelskosten, deelnemerskosten, directe kosten, indirecte kosten en transnationale kosten Randvoorwaarden aanvraag bij ESF ● Maximum projectbudget vooropgesteld ● Begroting ● Standaardschaal personeel ● Opmaak in sjabloon van ESF This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike Budget kosten moet volledig zijn, tijdens het project kan je geen inkomsten genereren of bijkomende subsidies aanvragen. Randvoorwaarden aanvraag bij ESF ● Geen inkomsten tijdens projectduur Expeditie Loopbaan ● Partners (transnationaal) ● Onderaannemers Randvoorwaarden aanvraag bij ESF ● Kwaliteitslabel ESF ● Partnerschapsovereenkomst ● Private cofinanciering ● Onderaanneming vereist marktconsultatie ● Keuze voor product bepaalt verdere verspreiding ● Welke kanalen in huis? Randvoorwaarden aanvraag bij ESF ● Strategie uitschrijven in aanvraag ● Logo’s, vermelding,… Concreet voorbeeld Laagdrempelige instrumenten Gedragen in organisatie Goede begeleiding/coaching … Website Expeditie Loopbaan Intervisiegroepen, opleiding, testing,… ● Wie/wat heb je in huis? ● Wie zit er in je netwerk? ● Welke logistieke mogelijkheden? Randvoorwaarden oproep ● Intermediaire doelgroep: -hr-verantwoordelijke, bedrijfsleider, coach,…in KMO, GO,... ● Indirect: finale doelgroep (in kansengroepen) Nood op arbeidsmarkt: Loopbaanvragen bespreekbaar maken binnen de organisatie Randvoorwaarden oproep Meerwaarde te bewijzen ● voor (business case aanvraag) ● tijdens (validering voor peers en experts) ● na project (rapportering) Deze criteria zijn bvb: ● Toegankelijkheid voor doelgroepen

15 Inkomstenstroom Kostenstructuur SleutelfigurenKernactiviteitenMeerwaardeSegmenten doelgroep Middelen Relatie met doelgroep Kanalen www.businessmodelgeneration.com ● Promotor ● Partners (transnationaal) ● Onderaannemers ● Leveranciers Strategisch ● Wezenlijke bijdrage ikv kernactiviteiten en middelen van product/dienstverlening? Concreet voorbeeld Disseminatiepartner Agoria Randvoorwaarden aanvraag bij ESF ● Kwaliteitslabel ESF ● Partnerschapsovereenkomst ● Private cofinanciering ● Onderaanneming vereist marktconsultatie Strategisch ● Keuze voor product bepaald verdere verspreiding ● Welke kanalen in huis? Concreet voorbeeld ● Website Expeditie Loopbaan ● Agenda’s Talent@Werkplek Randvoorwaarden aanvraag bij ESF ● Disseminatie staat centraal ● Strategie uitschrijven in aanvraag ● Logo’s, vermelding,… Personeelskosten, deelnemerskosten, directe kosten, indirecte kosten en transnationale kosten Randvoorwaarden aanvraag bij ESF ● Maximum projectbudget vooropgesteld ● Begroting ● Standaardschaal personeel ● Opmaak in sjabloon van ESF This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike Strategisch Concreet voorbeeld Randvoorwaarden aanvraag bij ESF ● Welke dienstverlening zet je op naar de klant? ● Al dan niet verbonden aan een product? Strategisch Laat je dienstverlening/product ruimte voor segmentering? Concreet voorbeeld Randvoorwaarden aanvraag bij ESF Strategisch ● Wie heb je in huis? ● Wie zit er in je netwerk? ● Over welke logistiek beschik je? ● Financiële middelen? Concreet voorbeeld Randvoorwaarden aanvraag bij ESF ● Profiel betrokkenen in aanvraag ● Tijdsregistratie personeelsinzet Welke nood lossen we op? Strategisch Concreet voorbeeld Randvoorwaarden aanvraag bij ESF Meerwaarde te bewijzen ● voor (business case aanvraag) ● tijdens (validering voor peers en experts) ● na project (rapportering) Deze criteria zijn: ● Bruikbaarheid ● Toegankelijkheid voor doelgroepen (diversiteitsvriendelijk) ● Nut ● Overdraagbaarheid ● Innovatie ● Empowerment ● MVO Wie is onze klant? Strategisch Verschillende noden bij soortgelijke doelgroepen? Concreet voorbeeld Intervisiegroepen Expeditie Loopbaan Randvoorwaarden aanvraag bij ESF ● Algemeen: werkenden en Werkzoekenden ● Intermediaire doelgroep: -KMO, GO,... -Opleiding, onderwijs, sectororganisaties,... ● Finale doelgroep: - Jongeren (< 25 jaar) - -Vrouwen - -Laaggeschoolden - -Allochtonen - -Arbeidshandicap - -Ouderen (50+) Strategisch Budget kosten moet volledig zijn, tijdens het project kan je bijkomende subsidies aanvragen. Concreet voorbeeld Randvoorwaarden aanvraag bij ESF ● Geen inkomsten tijdens projectduur Expeditie Loopbaan

16 Andere ESF-projecten Talent@werkplek (promotor): Ondersteuning leidinggevenden in ‘soft skills’ op de werkplek Innovatieproject Work4Life (promotor): Ontwikkeling stagetraject met coaching voor afgestudeerden Transnationaal project Growing Together (partner): Mentorship door ervaren werknemers uitbouwen op de werkvloer Ondernemingscultuur focussen op mensen


Download ppt "Getuigenis ESF-projecten Griet Blieck / Yoeri Bellemans."

Verwante presentaties


Ads door Google