De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Getuigenis ESF-projecten Griet Blieck / Yoeri Bellemans

Verwante presentaties


Presentatie over: "Getuigenis ESF-projecten Griet Blieck / Yoeri Bellemans"— Transcript van de presentatie:

1 Getuigenis ESF-projecten Griet Blieck / Yoeri Bellemans

2 Algemeen ESF Algemeen: versterking Vlaams werkgelegenheidsbeleid
Prioriteiten: Talentenactivering en duurzame integratie op de arbeidsmarkt Doelgroepen: werkzoekenden, werknemers, deeltijdsleerplichtige jongeren, zelfstandigen Bevordering van sociale inclusie van kansengroepen op de arbeidsmarkt Kansengroepen: personen met een arbeidshandicap, allochtonen, ouderen (50+), kortgeschoolden, langdurig werklozen, werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen en buurtdiensten Ondernemings- en organisatiecultuur focussen op mens en maatschappij Doelgroep: werkgever (Innovatie en interregionale samenwerking) Zie Ta

3 ESF-projecten Idee realiseren in de praktijk
Hiervoor middelen mobiliseren in project Financiering vanuit ESF is mogelijke piste wanneer Dienstverlening met meerwaarde voor noden van arbeidsmarkt in Vlaanderen (gespecificeerd in oproepen). Tip 1: toon dit aan door coherente aanpak in verschillende onderdelen van je business model / aanvraag. Project en dienstverlening voldoen aan resem randvoorwaarden (te verantwoorden doorheen project, van aanvraag tot eindrapportering) Tip 2: vraag jezelf af of je hieraan kan / wil voldoen

4 Opmaak van ESF project Tip 3: expliciteer je business model
Tip 4:

5 The Business Model Canvas
Sleutelfiguren Kernactiviteiten Meerwaarde Relatie met doelgroep Segmenten doelgroep Middelen Kanalen Kostenstructuur Inkomstenstroom This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

6 Sleutelfiguren Kernactiviteiten Meerwaarde Relatie met doelgroep
Segmenten doelgroep Promotor Partners (transnationaal) Onderaannemers Leveranciers Wezenlijke bijdrage ikv kernactiviteiten en middelen van product/dienstverlening? Welke stappen zijn nodig om nood op te lossen? Dienstverlening? Product? Laat je dienstverlening/product ruimte voor segmentering? Op welke nood van de arbeidsmarkt willen we inspelen? Criteria: Nuttig Bruikbaar Innovatief Toegankelijk voor doelgroepen Overdraagbaar Duurzaam Voor, tijdens en na project? Wie is onze klant? Zie oproepfiche. Finale doelgroep: Werkenden Werkzoekenden Intermediaire doelgroep Kansengroep: Jongeren (< 25 jaar) -Vrouwen -Laaggeschoolden -Allochtonen -Arbeidshandicap -Ouderen (50+) Middelen Kanalen Keuze voor product/dienstverlening bepaalt verdere verspreiding. Welke kanalen in huis, bij partners? Welke extra? Beschikbaarheid Wie / wat heb je in huis? Wie zit er in je netwerk? Wie extra? Over welke logistiek beschik je? Financiële middelen? Kostenstructuur Inkomstenstroom ESF, Vlaamse cofinanciering, eigen cofinanciering Budget kosten moet volledig zijn, tijdens het project kan je geen inkomsten genereren of bijkomende subsidies aanvragen. Personeelskosten, deelnemerskosten, directe kosten , indirecte kosten en transnationale kosten This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

7 Expeditie Loopbaan Sleutelfiguren Kernactiviteiten Meerwaarde
Relatie met doelgroep Segmenten doelgroep Nood op arbeidsmarkt: Loopbaanvragen bespreekbaar maken binnen de organisatie Middelen Kanalen Kostenstructuur Inkomstenstroom This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

8 Expeditie Loopbaan Sleutelfiguren Kernactiviteiten Meerwaarde
Relatie met doelgroep Segmenten doelgroep Nood op arbeidsmarkt: Loopbaanvragen bespreekbaar maken binnen de organisatie Randvoorwaarden oproep Intermediaire doelgroep: -hr-verantwoordelijke, bedrijfsleider, coach,…in KMO, GO,... Indirect: finale doelgroep (ook kansengroepen) Strategisch Concreet voorbeeld Randvoorwaarden aanvraag bij ESF Middelen Kanalen Kostenstructuur Inkomstenstroom

9 Expeditie Loopbaan Sleutelfiguren Kernactiviteiten Meerwaarde
Relatie met doelgroep Segmenten doelgroep Nood op arbeidsmarkt: Loopbaanvragen bespreekbaar maken binnen de organisatie Randvoorwaarden oproep Meerwaarde te bewijzen voor (business case aanvraag) tijdens (validering voor peers en experts) na project (rapportering) Deze criteria zijn: Toegankelijkheid voor doelgroepen Randvoorwaarden oproep Intermediaire doelgroep: -hr-verantwoordelijke, bedrijfsleider, coach,…in KMO, GO,... Indirect: finale doelgroep (ook kansengroepen) Middelen Kanalen Kostenstructuur Inkomstenstroom Strategisch Budget kosten moet volledig zijn, tijdens het project kan je geen inkomsten genereren of bijkomende subsidies aanvragen. Concreet voorbeeld Randvoorwaarden aanvraag bij ESF Geen inkomsten tijdens projectduur Personeelskosten, deelnemerskosten, directe kosten , indirecte kosten en transnationale kosten Randvoorwaarden aanvraag bij ESF Maximum projectbudget vooropgesteld Begroting Standaardschaal personeel Opmaak in sjabloon van ESF

10 Expeditie Loopbaan Sleutelfiguren Kernactiviteiten Meerwaarde
Relatie met doelgroep Segmenten doelgroep Concreet voorbeeld Laagdrempelige instrumenten Gedragen in organisatie Begeleiding/coaching Website Expeditie Loopbaan Intervisiegroepen, opleiding, testing,… Nood op arbeidsmarkt: Loopbaanvragen bespreekbaar maken binnen de organisatie Randvoorwaarden oproep Meerwaarde te bewijzen voor (business case aanvraag) tijdens (validering voor peers en experts) na project (rapportering) Deze criteria zijn bvb: Toegankelijkheid voor doelgroepen Randvoorwaarden oproep Intermediaire doelgroep: -hr-verantwoordelijke, bedrijfsleider, coach,…in KMO, GO,... Indirect: finale doelgroep (in kansengroepen) Middelen Kanalen Kostenstructuur Inkomstenstroom This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

11 Expeditie Loopbaan Sleutelfiguren Kernactiviteiten Meerwaarde
Relatie met doelgroep Segmenten doelgroep Laagdrempelige instrumenten Gedragen in organisatie Goede begeleiding/coaching Website Expeditie Loopbaan Intervisiegroepen, opleiding, testing,… Nood op arbeidsmarkt: Loopbaanvragen bespreekbaar maken binnen de organisatie Randvoorwaarden oproep Meerwaarde te bewijzen voor (business case aanvraag) tijdens (validering voor peers en experts) na project (rapportering) Deze criteria zijn bvb: Toegankelijkheid voor doelgroepen Randvoorwaarden oproep Intermediaire doelgroep: -hr-verantwoordelijke, bedrijfsleider, coach,…in KMO, GO,... Indirect: finale doelgroep (in kansengroepen) Middelen Kanalen Wie/wat heb je in huis? Wie zit er in je netwerk? Welke logistieke mogelijkheden? Kostenstructuur Inkomstenstroom This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

12 Expeditie Loopbaan Sleutelfiguren Kernactiviteiten Meerwaarde
Relatie met doelgroep Segmenten doelgroep Partners Onderaannemers Randvoorwaarden aanvraag bij ESF Kwaliteitslabel ESF Overeenkomst met partners Private cofinanciering Onderaanneming vereist marktconsultatie Concreet Vion VOV Concreet voorbeeld Laagdrempelige instrumenten Gedragen in organisatie Goede begeleiding/coaching Website Expeditie Loopbaan Intervisiegroepen, opleiding, testing,… Nood op arbeidsmarkt: Loopbaanvragen bespreekbaar maken binnen de organisatie Randvoorwaarden oproep Meerwaarde te bewijzen voor (business case aanvraag) tijdens (validering voor peers en experts) na project (rapportering) Deze criteria zijn bvb: Toegankelijkheid voor doelgroepen Randvoorwaarden oproep Intermediaire doelgroep: -hr-verantwoordelijke, bedrijfsleider, coach,…in KMO, GO,... Indirect: finale doelgroep (in kansengroepen) Middelen Kanalen Wie/wat heb je in huis? Wie zit er in je netwerk? Welke logistieke mogelijkheden? Kostenstructuur Inkomstenstroom This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

13 Expeditie Loopbaan Sleutelfiguren Kernactiviteiten Meerwaarde
Relatie met doelgroep Segmenten doelgroep Partners (transnationaal) Onderaannemers Randvoorwaarden aanvraag bij ESF Kwaliteitslabel ESF Overeenkomst met partners Private cofinanciering Onderaanneming vereist marktconsultatie Concreet voorbeeld Laagdrempelige instrumenten Gedragen in organisatie Goede begeleiding/coaching Website Expeditie Loopbaan Intervisiegroepen, opleiding, testing,… Nood op arbeidsmarkt: Loopbaanvragen bespreekbaar maken binnen de organisatie Randvoorwaarden oproep Meerwaarde te bewijzen voor (business case aanvraag) tijdens (validering voor peers en experts) na project (rapportering) Deze criteria zijn bvb: Toegankelijkheid voor doelgroepen Randvoorwaarden oproep Intermediaire doelgroep: -hr-verantwoordelijke, bedrijfsleider, coach,…in KMO, GO,... Indirect: finale doelgroep (in kansengroepen) Middelen Kanalen Wie/wat heb je in huis? Wie zit er in je netwerk? Welke logistieke mogelijkheden? Kostenstructuur Inkomstenstroom Personeelskosten, deelnemerskosten, directe kosten , indirecte kosten en transnationale kosten Randvoorwaarden aanvraag bij ESF Maximum projectbudget vooropgesteld in begroting (sjabloon ESF) Standaardschaal personeel Administratieve taken -> indirecte kosten Budget kosten moet volledig zijn, tijdens het project kan je geen bijkomende subsidies aanvragen. This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

14 Expeditie Loopbaan Sleutelfiguren Kernactiviteiten Meerwaarde
Relatie met doelgroep Segmenten doelgroep Partners (transnationaal) Onderaannemers Randvoorwaarden aanvraag bij ESF Kwaliteitslabel ESF Partnerschapsovereenkomst Private cofinanciering Onderaanneming vereist marktconsultatie Concreet voorbeeld Laagdrempelige instrumenten Gedragen in organisatie Goede begeleiding/coaching Website Expeditie Loopbaan Intervisiegroepen, opleiding, testing,… Nood op arbeidsmarkt: Loopbaanvragen bespreekbaar maken binnen de organisatie Randvoorwaarden oproep Meerwaarde te bewijzen voor (business case aanvraag) tijdens (validering voor peers en experts) na project (rapportering) Deze criteria zijn bvb: Toegankelijkheid voor doelgroepen Randvoorwaarden oproep Intermediaire doelgroep: -hr-verantwoordelijke, bedrijfsleider, coach,…in KMO, GO,... Indirect: finale doelgroep (in kansengroepen) Middelen Kanalen Keuze voor product bepaalt verdere verspreiding Welke kanalen in huis? Randvoorwaarden aanvraag bij ESF Strategie uitschrijven in aanvraag Logo’s, vermelding,… Wie/wat heb je in huis? Wie zit er in je netwerk? Welke logistieke mogelijkheden? Kostenstructuur Inkomstenstroom Personeelskosten, deelnemerskosten, directe kosten , indirecte kosten en transnationale kosten Randvoorwaarden aanvraag bij ESF Maximum projectbudget vooropgesteld Begroting Standaardschaal personeel Opmaak in sjabloon van ESF Budget kosten moet volledig zijn, tijdens het project kan je geen inkomsten genereren of bijkomende subsidies aanvragen. Randvoorwaarden aanvraag bij ESF Geen inkomsten tijdens projectduur This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

15 Expeditie Loopbaan Sleutelfiguren Kernactiviteiten Meerwaarde
Relatie met doelgroep Segmenten doelgroep Promotor Partners (transnationaal) Onderaannemers Leveranciers Strategisch Wezenlijke bijdrage ikv kernactiviteiten en middelen van product/dienstverlening? Concreet voorbeeld Disseminatiepartner Agoria Randvoorwaarden aanvraag bij ESF Kwaliteitslabel ESF Partnerschapsovereenkomst Private cofinanciering Onderaanneming vereist marktconsultatie Welke dienstverlening zet je op naar de klant? Al dan niet verbonden aan een product? Strategisch Laat je dienstverlening/product ruimte voor segmentering? Concreet voorbeeld Randvoorwaarden aanvraag bij ESF Welke nood lossen we op? Strategisch Concreet voorbeeld Randvoorwaarden aanvraag bij ESF Meerwaarde te bewijzen voor (business case aanvraag) tijdens (validering voor peers en experts) na project (rapportering) Deze criteria zijn: Bruikbaarheid Toegankelijkheid voor doelgroepen (diversiteitsvriendelijk) Nut Overdraagbaarheid Innovatie Empowerment MVO Strategisch Concreet voorbeeld Randvoorwaarden aanvraag bij ESF Wie is onze klant? Strategisch Verschillende noden bij soortgelijke doelgroepen? Concreet voorbeeld Intervisiegroepen Expeditie Loopbaan Randvoorwaarden aanvraag bij ESF Algemeen: werkenden en Werkzoekenden Intermediaire doelgroep: -KMO, GO,... -Opleiding, onderwijs, sectororganisaties,... Finale doelgroep: Jongeren (< 25 jaar) -Vrouwen -Laaggeschoolden -Allochtonen -Arbeidshandicap -Ouderen (50+) Middelen Kanalen Strategisch Keuze voor product bepaald verdere verspreiding Welke kanalen in huis? Concreet voorbeeld Website Expeditie Loopbaan Agenda’s Randvoorwaarden aanvraag bij ESF Disseminatie staat centraal Strategie uitschrijven in aanvraag Logo’s, vermelding,… Strategisch Wie heb je in huis? Wie zit er in je netwerk? Over welke logistiek beschik je? Financiële middelen? Concreet voorbeeld Randvoorwaarden aanvraag bij ESF Profiel betrokkenen in aanvraag Tijdsregistratie personeelsinzet Kostenstructuur Inkomstenstroom Strategisch Budget kosten moet volledig zijn, tijdens het project kan je bijkomende subsidies aanvragen. Concreet voorbeeld Randvoorwaarden aanvraag bij ESF Geen inkomsten tijdens projectduur Personeelskosten, deelnemerskosten, directe kosten , indirecte kosten en transnationale kosten Randvoorwaarden aanvraag bij ESF Maximum projectbudget vooropgesteld Begroting Standaardschaal personeel Opmaak in sjabloon van ESF This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike

16 Andere ESF-projecten Talent@werkplek (promotor):
Ondersteuning leidinggevenden in ‘soft skills’ op de werkplek Innovatieproject Work4Life (promotor): Ontwikkeling stagetraject met coaching voor afgestudeerden Transnationaal project Growing Together (partner): Mentorship door ervaren werknemers uitbouwen op de werkvloer Ondernemingscultuur focussen op mensen


Download ppt "Getuigenis ESF-projecten Griet Blieck / Yoeri Bellemans"

Verwante presentaties


Ads door Google