De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OPROEP WERKERVARING 2009 ARTIKEL 60 INFOSESSIE 2 SEPTEMBER 2008 FINANCIEEL PROJECTBEHEER.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OPROEP WERKERVARING 2009 ARTIKEL 60 INFOSESSIE 2 SEPTEMBER 2008 FINANCIEEL PROJECTBEHEER."— Transcript van de presentatie:

1 OPROEP WERKERVARING 2009 ARTIKEL 60 INFOSESSIE 2 SEPTEMBER 2008 FINANCIEEL PROJECTBEHEER

2 Financiële criteria  Gemeenschappelijke financiële criteria alle prioriteiten periode 2007-2009  Specifieke financiële criteria per prioriteit per oproep

3 Administratie  promotor = aanvrager  juridisch verantwoordelijk  goedkeuring: projectovereenkomst additionaliteitsverklaring traceerbaar financieringsschema

4  geen bijstand uit andere communautaire financiële instrumenten  maximale steun = laatste goedgekeurde bedrag  aanvraagdossier: begroting (raming kosten)  rapportering:  effectieve kosten  staving met fakturen, rekeninguitreksels  publiekrechtelijke financiering: attesten of betalingsbewijzen toevoegen Gemeenschappelijke financiële criteria: Algemeen

5  partners: geen interne facturatie  onafhankelijkheid promotor/ partner en promotor/ onderaannemer  onderaanneming: motiveren, meerwaarde geen kernactiviteit Gemeenschappelijke financiële criteria: Algemeen

6  BTW terugvorderbare BTW: niet subsidiabel gemengd BTW statuut: niet terugvorderbare BTW is subsidiabel  fakturen in ESF-dossier: paraferen toewijzen aan het project vermelden verdeelsleutel Gemeenschappelijke financiële criteria: Algemeen

7  intern personeel arbeidsovereenkomst loonkost: individuele loonfiches  vermelding aard van de prestaties:  vb: onderwijzend; opleidend, begeleidend,…  directie, boekhoudkundig personeel (functie) + administratieve en coördinerende taken (prestaties) = indirecte kost Gemeenschappelijke financiële criteria: Personeelskosten (kostenrubriek 1)

8  vastbenoemd overheidspersoneel:  gedetacheerd naar of ter beschikking gesteld: kost en publieke cofinanciering  vervangen door contractuele: loonkost contractuele  verplaatsingskosten:  kilometervergoeding (barema Vlaamse Gemeenschap)  openbaar vervoer Gemeenschappelijke financiële criteria: Personeelskosten

9  vrijwilligerswerk: maximaal 28,48 EUR per dag en 1.139,02 EUR per jaar  extern personeel geen arbeidsovereenkomst faktuur maximaal 125,00 EUR/uur (alles inclusief) Gemeenschappelijke financiële criteria: Personeelskosten

10  finaal doelpubliek:  opleiding volgen, begeleiding krijgen, testgroep, deelnemers ervaringsbewijzen, deelnemers loopbaanbegeleiding,…  bij promotor of partner  intermediair publiek: indirecte kost Gemeenschappelijke financiële criteria: Deelnemers, cursisten, cliënten (kostenrubriek 2)

11  Loonkost cursisten  kosten woon/ werkverkeer: abonnement openbaar vervoer  verplaatsingskosten: kost openbaar vervoer kilometervergoeding Gemeenschappelijke financiële criteria: Deelnemers, cursisten, cliënten  andere kosten: maaltijd/ koffie: factuur, maximaal 8 EUR pp/pd

12  direct betrekking op project  goederen in huur / leasing Gemeenschappelijke financiële criteria: Directe kosten (kostenrubriek 3)  niet-afschrijfbare verbruiksgoederen  geen rollend materiaal (begeleidend, onderwijzend, coördinerend, administratief personeel)

13  afschrijvingen afschrijvingstabel vanaf faktuurdatum verdeelsleutel  dissiminatie / seminaries Gemeenschappelijke financiële criteria: Directe kosten  publiciteit (bekendmaking project, werven deelnemers,…) = indirecte kost  ontwikkeling website of webpagina:  intern personeel (personeelskosten)  uitbesteding (directe kosten, afschrijven 2 j)

14 Gemeenschappelijke financiële criteria: Indirecte kosten (kostenrubriek 4)  15 of 20% van directe kosten (kostenrubrieken 1,3 en 5)  OP FORFAITAIRE BASIS  projecten i.v.m. werkzoekenden in prioriteit 1 (‘assen’ van onderwijs naar werk en van werkloosheid naar werk) en projecten onder de prioriteit 2 = forfait van maximaal 20%  alle overige projecten in prioriteit 1 (de ‘as’ van werk naar werk) en projecten onder de prioriteiten 3, 4 en 5 = forfait van maximaal 15%

15  additionaliteitsprincipe  na vastlegging andere financieringsbronnen  bij projectcontract  ondertekend door leden Raad van Bestuur  ontvangsten  bekomen binnen het jaar na voltooiing project  in mindering van TSK Gemeenschappelijke financiële criteria: Financiering

16  publieke cofinanciering  uit diverse soorten openbare of particuliere instanties  privaatrechtelijke financiering  inbreng uit eigen of andere middelen Gemeenschappelijke financiële criteria: Financiering  RIZIV middelen  publiekrechtelijke middelen  uitzondering non profit organisaties

17  persoonsgebonden cofinanciering  vb. gelinkt aan de loonkost van een personeelslid  niet-persoonsgebonden cofinanciering  vb. cofinanciering aan de totale werking van de uitvoerende instantie Gemeenschappelijke financiële criteria: Financiering  sectormiddelen  sectorfondsen 20%

18 SPECIFIEKE FINANCIELE CRITERIA  Gezamenlijk oproepbudget:1.720.000,00 euro ESF  Maximale subsidie per VTE: 4.300,00 euro ESF  Oproep 2009: 400 VTE

19 SPECIFIEKE FINANCIELE CRITERIA  Financiering:  Maximaal 44,55% ESF  Minimaal 54,45% publieke cofinanciering  Minimaal 1,00% private cofinanciering  Dubbele financiering met bijvoorbeeld het federale ESF-programma of andere subsidies ten allen tijden uitsluiten.

20  Indirecte kosten maximaal 20% van directe kosten (hoofdrubriek 1 + 3) SPECIFIEKE FINANCIELE CRITERIA  Totaal dossier: elke hoofdrubriek maximaal +10% t.o.v. goedkeuring  Transnationale kosten niet subsidiabel in deze oproep


Download ppt "OPROEP WERKERVARING 2009 ARTIKEL 60 INFOSESSIE 2 SEPTEMBER 2008 FINANCIEEL PROJECTBEHEER."

Verwante presentaties


Ads door Google