De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Standaardschalen en registratie projectuitvoering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Standaardschalen en registratie projectuitvoering."— Transcript van de presentatie:

1 Standaardschalen en registratie projectuitvoering

2 Ontstaan  Sinds eind mei 2009 gebruik van standaardschalen/lump sums binnen ESF- Agentschap  Vandaag toegepast in bijna alle oproepen

3 Algemene principes standaardschalen  Keuze van de standaardschalen  De keuze moet rekening houden met de activiteiten binnen een project  Berekeningen van de standaardschalen  Berekeningswijze verduidelijkt in financiële nota  Rekening houden met 4 voorwaarden:  Vooraf bepaald  Fair  Gelijkberechtigd  Verifieerbaar

4 Voordelen  Administratieve vereenvoudiging  focus op de kwaliteit van de activiteiten  Subsidies meer gebonden aan opleveren resultaten/beleidsdoelen

5  Standaardschaal personeelskosten per gerealiseerd VOLTIJDS EQUIVALENT op jaarbasis (= 220 totale mandagen inhoudelijke werking door een intern personeelslid)  junior A111 (contractueel) met 0 tot 5 jaar anciënniteit: 73.689,02 euro  senior A111 (contractueel) met 6 tot 10 jaar anciënniteit: 82.514,51 euro  senior A111 (contractueel) met 11 tot 15 jaar anciënniteit: 89.851,18 euro Standaardschalen intern personeel

6  Standaardschaal personeelskosten per gerealiseerd VOLTIJDS EQUIVALENT op jaarbasis (= 220 totale mandagen inhoudelijke werking door een intern personeelslid)  junior B111 (contractueel) met 0 tot 5 jaar anciënniteit: 54.334,33 euro  senior B111 (contractueel) met 6 tot 10 jaar anciënniteit: 59.043,31 euro  senior B111 (contractueel) met 11 tot 15 jaar anciënniteit: 62.831,36 euro Standaardschalen intern personeel

7  Standaardschaal personeelskosten per gerealiseerd VOLTIJDS EQUIVALENT op jaarbasis (= 220 totale mandagen inhoudelijke werking door een intern personeelslid)  junior C111 (contractueel) met 0 tot 5 jaar anciënniteit: 45.969,30 euro  senior C111 (contractueel) met 6 tot 10 jaar anciënniteit: 50.890,09 euro  senior C111 (contractueel) met 11 tot 15 jaar anciënniteit: 54.800,93 euro Standaardschalen intern personeel

8  Standaardschaal personeelskosten per gerealiseerd VOLTIJDS EQUIVALENT op jaarbasis (= 220 totale mandagen inhoudelijke werking door een intern personeelslid)  junior D111 (contractueel) met 0 tot 5 jaar anciënniteit: 41.339,12 euro  senior D111 (contractueel) met 6 tot 10 jaar anciënniteit: 44.308,57 euro  senior D111 (contractueel) met 11 tot 15 jaar anciënniteit: 46.721,39 euro Standaardschalen intern personeel

9  Directe kosten/werkingskosten 10,37% al opgenomen binnen de standaardschalen  Indirecte kosten forfait ter waarde van 15% van de directe kosten al opgenomen binnen de standaardschalen Overige kosten

10 Directe relatie tussen de opgebouwde planning en de inzet moet duidelijk blijken uit aangevuld te hanteren sjabloon  Planningen die deze garantie niet geven, lopen risico op kortingen bij goedkeuring.  Bij rapportering wordt nagegaan of de vooropgestelde medewerkers de geplande activiteiten realiseerden. Indien niet, kan een korting doorgevoerd worden.  Bij rapportering en eventuele latere controle moet men anciënniteit en niveau van de interne personeelsleden kunnen aantonen Onderbouwing personeelsinzet

11  Projectcoördinator deels onder direct personeel (inhoudelijke uitwerking project) en deels onder indirect personeel (administratief projectbeheer)  Loonkosten deelnemers: minimumbarema’s van de cao van de overeenstemmende sector met nul jaar anciënniteit  Extern personeel (experten/onderaannemers) maximaal 125 euro/uur Overige kosten

12 A. Registratiewijze Intern en Extern personeel:  Een sluitende registratie is verplicht.  Het ESF-Agentschap Vlaanderen beveelt VIER mogelijkheden aan.

13 A. Mogelijkheid 1 Via VOORAF toewijzing personeelslid op ESF- project  in ondertekende arbeidsovereenkomst OF  in ondertekend addendum aan de bestaande arbeidsovereenkomst OF  in een verklaring op eer door CEO of HR OF  in verslag van gemachtigd bestuursorgaan van de organisatie

14 A. Mogelijkheid 1  De toewijzing moet in orde zijn zodra het personeelslid start in het project!  Plus STEEDS met vermelding van  naam van het project;  % toewijzing;  functie en opdracht van de persoon in het project én  start- en einddatum in het project.

15 A. Mogelijkheid 1  Indien geen toewijzing of geen correcte toewijzing naar datum en vorm, wordt er een beoordeling gemaakt van de behaalde resultaten.  Indien resultaten dan niet behaald blijken, (opleidingsuren, begeleidingen of outputs) komen slechts de klassieke registraties met handtekening en tegentekening in aanmerking.

16 A. Mogelijkheid 2  Of via ondertekende en tegengetekende agenda (minimaal per maand ondertekend) met vermelding van de ESF- prestatie, uitgedrukt in uren per dag.  tip: gebruik hierbij de activiteiten zoals benoemd in de planning bij het projectvoorstel

17 A. Mogelijkheid 3  Of via prikklok, enkel indien ESF-project gerelateerde uren een afzonderlijke code hebben

18 A. Mogelijkheid 4  Of via prestatiestaten met vermelding van:  naam opleiding, begeleiding, werk- of stuurgroep  datum  naam lesgever, begeleider, organisator  start- en einduur per dagdeel met telkens handtekening van betrokken personeelslid/-leden (kruisje of paraaf is onvoldoende)  met vermelding logo’s EU, Vlaanderen en ESF  + tegentekening door lesgever of begeleider voor bevestiging correctheid

19  deze verklaringen corresponderen logischerwijs met de cursistregistraties tegengetekend door de opleider, begeleider of organisator.  voorbereidingstijd kan worden geïllustreerd a.d.h.v.. agenda’s, verslagen, uitgewerkte cursusteksten, voorleggen van oefeningen en hun uitwerking, registratie …  de registratie van extra-vorming van een intern personeelslid kan via een prestatiestaat gebeuren indien de extra-vorming in de oproep als directe kost wordt gedefinieerd.

20 B. Registratiewijze Deelnemers  Een sluitende registratie is ook hier verplicht.  Let op! CVS IS GEEN REGISTRATIESYSTEEM Het is slechts de verwerking van de eigenlijke registratie, van de brondocumenten.  Het ESF-Agentschap Vlaanderen beveelt vier mogelijkheden aan.

21  Registratie van afwezigheden van de deelnemer(s) met duidelijke vermelding reden en bewijsstuk indien gewettigd.

22 B. Mogelijkheid 1  ESF-acties met een deelnemersuren- registratie op basis van handtekenlijsten.  Voorbeelden: opleidingen, loopbaanbegeleiding of overige begeleidingen en activiteiten met test- of werkgroepen.

23  Via handtekenlijsten met vermelding van:  naam opleiding, begeleiding, werk- of stuurgroep  datum  naam lesgever, begeleider, organisator  start- en einduur per dagdeel met telkens handtekening van betrokken deelnemers (kruisje of paraaf is onvoldoende)  met vermelding logo’s EU, Vlaanderen en ESF  + tegentekening door lesgever of begeleider voor bevestiging correctheid

24 B. Mogelijkheid 2  ESF-acties met een ‘koppenfinanciering’ die niet gebaseerd zijn op een minimale vereiste op- of begeleidingsduur uitgedrukt in deelnemersuren  Voorbeelden: ervaringsbewijzen, trajectbegeleidingen en screenings

25  Via registratie met : o door cliënt ondertekend contract met vermelding van afspraken en inhoud, o EN fysiek cliëntdossier, o EN handtekeningen van cliënt en betrokken intern of extern personeelslid bij de gedateerde sleutelmomenten.  steeds met vermelding logo’s EU, Vlaanderen en ESF

26 B. Mogelijkheid 3  ESF-acties met een deelnemersuren- registratie op basis van een prikklok- registratie voor voltijdse prestatie.  Voorbeelden: opleidingen voor werkzoekenden en WEP’ers  Indien geen voltijdse prestatie moet prikklok een afzonderlijke code hebben.

27  Via registratie met : o door cliënt ondertekend contract met vermelding van afspraken en inhoud, o EN registratie via prikklok (met maandelijkse uitprint die getekend wordt door de betrokken opleider of begeleider). o indien geen prikklokregistratie dient de registratie te gebeuren conform de beschrijving onder mogelijkheid 1.  steeds met vermelding logo’s EU, Vlaanderen en ESF

28 B. Mogelijkheid 4  ESF-acties via e-learning (gebaseerd op deelnemersuren):  Een gecentraliseerde registratie van in- en uitlogtijd gekoppeld aan automatische uitlog wanneer de module 10 minuten niet gebruikt wordt.  EN wekelijkse uitprints van de overeenkomstige prestatielijsten gehandtekend door de betrokken opleider of begeleider.

29 Contactpersoon  Karel Mestdagh Karel.mestdagh@esf.vlaanderen.be 02/ 546 22 17 Saldoseminarie 16/02/2012


Download ppt "Standaardschalen en registratie projectuitvoering."

Verwante presentaties


Ads door Google