De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dag van Europa Associatie KU Leuven “Structuurfondsen” 6 november 2012 Geert De Lepeleer KAHO Sint-Lieven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dag van Europa Associatie KU Leuven “Structuurfondsen” 6 november 2012 Geert De Lepeleer KAHO Sint-Lieven."— Transcript van de presentatie:

1 Dag van Europa Associatie KU Leuven “Structuurfondsen” 6 november 2012 Geert De Lepeleer KAHO Sint-Lieven

2 Inhoud 1.Inleidende begrippen 2.Doelstellingen 3.Interreg a)Overzicht b)Praktisch c)Van projectidee naar project d)Bijzonderheden e)Financieel f)Rapportering 4.EFRO - doelstelling 2 a)Prioriteiten b)Calls 5.ESF a)Prioriteiten b)Calls c)Bijzonderheden d)Financiering e)Financieel 6.Conclusies

3 1. Inleidende begrippen  “Structuurfondsen”: EU fondsen waarvan ESF en EFRO de belangrijkste zijn :  ESF : Europees Sociaal Fonds  EFRO: Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling voor:  Doelstelling 1: “ Convergentie”- n.v.t. voor Vlaanderen  Doelstelling 2: “ Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid”  Interreg IV : “Europese Territoriale Samenwerking”: 2007-2013: grensoverschrijdende, geïntegreerde en gecoördineerde samenwerking

4 2. Doelstellingen Van Lissabon en Göteborg naar EU 2020  Innovatie, ondernemerschap en groei van de economie ( met nadruk op KMO’s)  Bescherming van het milieu / koolstofarme economie  Stedelijke ontwikkeling en sociale cohesie  Aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van lidstaten, regio’s en steden “ Europese meerwaarde” “ Maatschappelijke relevantie” “Groei en jobs”

5 3. Interreg a) Overzicht Grensoverschrijdend : 4 Transnationaal: 2 Interregionaal: 3 met dank aan Agentschap Ondernemen voor info

6

7 Vlaanderen-NederlandMaas-Rijn Frankrijk-Wallonië-VlaanderenTwee Zeeën

8 Noordzee Regio Noordwest Europa Interreg IVC, Urbact, Interact

9 3. Interreg b) Praktisch  Projectoproep via programma secretariaat (website, ….)  Alle hogescholen en universiteiten kunnen promotor of partner zijn !  EFRO steun: 50% + 50% andere middelen (eigen middelen, contribution in kind, provincie, verschillend naar gelang programma)  Beslissing via Comité van Toezicht /Stuurgroep (afwijzing, aanpassing)  Calls op regelmatige tijdstippen ( Interreg niet meer in 2013 !)  Grote rol van Agentschap Ondernemen: coördinator Vlaanderen

10 3. Interreg c) Van projectidee naar project  Passen binnen de prioriteiten  Contacteer het programmasecretariaat, facilitator, …..  Contacteer collega’s met ervaring in dit programma  Start in time !  Take your time (zeker als promotor!)  Genesis van een project: van enkele maanden tot twee jaar ….

11 3. Interreg d) Bijzonderheden  Nauwgezette administratie !!!!!!!!!  Regelgeving kan verschillen van “call to call”  Respecteren van de aanbestedingsregels !  Ruime aandacht voor “ communicatie” en “ logo’s”  Verslagen en aanwezigheidslijsten van alle meetings !  Terugbetaling van gemaakte kosten: geen prefinanciering !  Recuperatie bedrijfsvoorheffing onderzoekers niet eligible !  Goedkeuring buiten het programmagebied !

12 3. Interreg e) Financieel Aanvaardbare budgetlijnen :  Staff costs ( timesheets !)  Administratiekosten  External experts and suppliers  Travel and accommodation  Equipment  Investments  Audit costs ( FLC) + enkele variabele kosten naar gelang programma: bvb: publicity/ meeting and seminars bij NWE

13 3. Interreg f) Rapportering Elke zes maanden Goedkeuring van financies door FLC van elke partner ( First Level Controler ) na zes maanden Consolidatie van alle kosten door lead partner Goedkeuring van consolidatie door FLC lead partner Rapportering aan het programma secretariaat ( JTS: Joint Technical Secretariat) Goedkeuring door het programmasecretariaat Uitbetaling van de EFRO steun aan de lead partner Doorstorten van de subsidie door de lead partner aan de projectpartners

14 4. EFRO – Doelstelling 2 a) Prioriteiten (2007-2013) Kenniseconomie en innovatie Ondernemerschap Ruimtelijke- economische omgevingsfactoren Stedelijke ontwikkeling

15 4. EFRO – Doelstelling 2 b) Calls (1) Indienen bij “ Agentschap Ondernemen”. Maximum 2 jaar-40% EFRO ( + mogelijke cofinanciering) Prioriteit 1+2 : gerichte calls Prioriteit 3+4 : open call

16 “Vermits het programma 2007-2013 ten einde loopt en het beschikbare budget bijna volledig toegekend is, kan u best eerst contact opnemen met het EFRO- secretariaat. Het Agentschap Ondernemen kan u adviseren met betrekking tot uw projectideeën en/of –voorstellen”. http://www.agentschapondernemen.be/ 4. EFRO – Doelstelling 2 b) Calls (2)

17 5. ESF a) Prioriteiten 2007-2013  Prioriteit 1: Talentenactivering en duurzame integratie op de arbeidsmarkt  Prioriteit 2: Bevorderen van sociale inclusie van kansengroepen via maatgericht werken  Prioriteit 3: Ondernemings- en organisatiecultuur focussen op mens en maatschappij  Prioriteit 4: Innovatie  Prioriteit 5: Transnationale en interregionale samenwerking

18 5. ESF b) Open calls  Oproep 245 : “Mensgericht ondernemen” Instroom, competentiemanagement, leerbeleid, feedbackbeleid, motiveringsbeleid, kennismanagement, leiderschap en structuur van de arbeidsorganisatie.  Oproep 242 : “Innovatie” versterking van de dienstverleners op de Vlaamse arbeidsmarkt om doelgroepen van werkenden (werkzoekenden, werknemers en zelfstandigen) beter te bedienen met behulp van een innovatief instrument  Deadline : 3 januari 2013  Contactpersoon : marjolein.vandenbroeck@esf.vlaanderen.be www.esf-agentschap.be

19 5. ESF c) Bijzonderheden  Kwaliteitsopstap  On-line aanvraagtool  Overheidsinstanties kunnen projecten niet voor zichzelf aanvragen  In samenwerking met bedrijven/sectoren  Overdraagbaarheid van resultaten  Elke oproep heeft gedetailleerde projectfiche

20 5. ESF d) Financiering (1)  Oproep 245 : Maximale subsidie per project: 100.000 euro (45.000 euro ESF en 55.000 euro VCF).  Oproep 242 : Maximale subsidie per project: 240.000 EUR (120.000 EUR ESF en 120.000 EUR VCF) Maximale subsidie per disseminatieproject: 85.000 EUR (42.500 EUR ESF en 42.500 EUR VCF) VCF: Vlaams Cofinancieringsfonds

21 5. ESF d) Financiering (2) Opgelet !  30% (KMO) of 50% (GO) verplichte private of eigen inbreng.  Sectorfondsen : 20% cofinanciering van eigen kosten ( private cofinanciering)  De minimis ! ( maximum 200 000 euro staatssteun per organisatie in laatste drie boekjaren )  Er komt nog een “beperkte oproep” “Transnationaliteit” ( met één buitenlandse partner)

22 1 Personeelskosten 1.1 loonkosten intern personeel 1.2 woon-werkverkeer (openbaar vervoer) intern personeel 1.3 verplaatsingskosten (dienstopdracht) intern personeel 1.4 facturen extern personeel (alles inbegrepen) 1.5 vorming 1.6 andere te specificeren 2 Kosten deelnemers/cursisten/cliënten (finale doelgroep) 2.1 loonkosten deelnemers/cursisten 2.2 vervangingsinkomens deelnemers/cursisten 2.3 sociale prestaties 2.4 kinderopvang 2.6 woon-werkverkeer (openbaar vervoer) deelnemers/cursisten 2.7 reiskosten voor extern gegeven cursus(gedeelten) 2.8 andere te specificeren 5. ESF e) Financieel (1)

23 3 Directe kosten 3.1 niet-afschrijfbare verbruiksgoederen 3.2 goederen in huur 3.3 goederen in afschrijving 3.4 disseminatie 3.5 productontwikkeling 3.6 Andere te specifiëren 4 Indirecte kosten 4 forfaitaire indirecte kosten 5 Transnationale kosten 5.1 Loonkosten coördinatie personeel 5.2 Woon-werkverkeer (openbaar vervoer) coördinerend personeel 5.3 Transnationale reiskosten coördinerend personeel 5.4 Vertalingen 5.5 Disseminatie 5.6 Onthaal 5.7 Andere te specificeren Totaal van de kosten Totaal van de financiering 5. ESF e) Financieel (2)

24 6. Conclusies Learning by doing ! Go for it ! 2014 !

25 Hartelijk dank voor uw aandacht ! Vragen ? Geert De Lepeleer geert.delepeleer@kahosl.be 09/2658645


Download ppt "Dag van Europa Associatie KU Leuven “Structuurfondsen” 6 november 2012 Geert De Lepeleer KAHO Sint-Lieven."

Verwante presentaties


Ads door Google