De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Faillissementspreventie Oproep 2012. Wat? De oproep geeft via een wedstrijdprocedure steun aan projecten van werkgeversorganisaties, beroepsfederaties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Faillissementspreventie Oproep 2012. Wat? De oproep geeft via een wedstrijdprocedure steun aan projecten van werkgeversorganisaties, beroepsfederaties."— Transcript van de presentatie:

1 Faillissementspreventie Oproep 2012

2 Wat? De oproep geeft via een wedstrijdprocedure steun aan projecten van werkgeversorganisaties, beroepsfederaties of van samenwerkingsverbanden met een werkgeversorganisatie / beroepsfederatie van structurele partners Tussenstap/ Efrem /Boeren op een kruispunt budget oproep: € 5 000 000,00

3 Doelstelling de voorstellen in het project moeten additioneel zijn aan: het reeds bestaande aanbod van tools, diensten en instrumenten van de Vlaamse en Federale overheid (vb. PBB, Tussenstap, Efrem…) aan de werking van bestaande actoren in het veld

4 Doelstelling de voorstellen in het project moeten bijdragen aan oplossingen voor acute problemen: onmiddellijk operationeel snelle en effectieve interventie (o.a. via bestaand instrumentarium, erkende dienstverleners) samenwerkingsverbanden om competenties binnen projectteam te verzamelen

5 Huidig instrumentarium AO gericht op ondernemingen in moeilijkheden: stappenplan PBB reddings- en herstructureringssteun Raamcontracten Financieel-economische expertise Juridische ondersteuning en expertise Crisiswaarborgen Tussenstap / Efrem

6 Doelgroep Financieel gezonde bedrijven met continuïteitsproblematiek vlaamse kmo behoud van werkgelegenheid additioneel t.o.v. regulier advies en informatieverschaffing additioneel t.o.v. reguliere werking van projectindiener

7 Activiteiten 1.grondige analyse gericht op het proactief opsporen van ondernemingen in moeilijkheden (max 15% budget) 2.sensibiliserings- en informatiemomenten (max 15% budget) 3.detectie en individuele vertrouwelijke benadering van potentiële kandidaten 4.eerste financiële en operationele analyse op basis van een scan (Vlerick scan) 5.concrete acties als gevolg van de eerste financiële en operationele analyse: begeleiding

8 Indieners privaatrechtelijke entiteiten die een werkgeversorganisatie zijn, al dan niet in samenwerkingsverband.

9 Extra criteria projectduur maximaal 2 jaar start project uiterlijk 3 maanden na de indiening van de steunaanvraag financiering met minstens 20% private inbreng deelname aan overkoepelende stuurgroep oprichten projectstuurgroep

10 Maximale subsidie maximale subsidie per project: €1 mln 80% van de aanvaarde projectkosten geen cumulatie met de kmo-portefeuille 90% vast en 10% variabel toelating tot opmaak doorstartplan: €1 500,00 (aanleveren van ondernemings- en projectnummer in KMO-P voor de goedgekeurde doorstartplannen)

11 Jurering 1.aangetoonde maatschappelijke behoefte (x0) 2.maatschappelijke meerwaarde 3.overdracht opgedane kennis 4.deskundigheid indiener + partners (x2) 5.efficiënt gebruik middelen (x2) 6.mate van samenwerking met andere actoren 7.innovatie 8.uitwerking

12 Indiening Aanvraagformulier + begroting (4x) indienen vóór 1 maart 2013, 12u. Op papier en elektronisch (word + excel)

13 Meer informatie www.agentschapondernemen.be bart.candaele@agentschapondernemen.be 02 553 42 82 johan.vanherck@agentschapondernemen.be 02 553 37 47

14 Vragen?


Download ppt "Faillissementspreventie Oproep 2012. Wat? De oproep geeft via een wedstrijdprocedure steun aan projecten van werkgeversorganisaties, beroepsfederaties."

Verwante presentaties


Ads door Google