De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Anderstalige nieuwkomers in centrumsteden (basis- en secundair onderwijs) - resultaten bevraging centrumsteden en LOP’s -

Verwante presentaties


Presentatie over: "Anderstalige nieuwkomers in centrumsteden (basis- en secundair onderwijs) - resultaten bevraging centrumsteden en LOP’s -"— Transcript van de presentatie:

1 Anderstalige nieuwkomers in centrumsteden (basis- en secundair onderwijs) - resultaten bevraging centrumsteden en LOP’s -

2 Situering Opvolging overleg 25.09.2012 Aanvulling cijferanalyses basis- en secundair onderwijs met kwalitatieve gegevens – Bevraging lokale besturen (centrumsteden) en lokale overlegplatforms (LOP’s) – Andere input: signaal- en knelpuntennota’s uit onderwijsveld

3 Aanpak & respons bevraging Aanpak – Bevraging via e-mail – vertegenwoordiger lokaal bestuur en LOP- deskundige – Open vragen Respons – 11 van de 13 centrumsteden hebben deelgenomen aan de bevraging – Respons varieert per vraag

4 Rol lokale bestuur? Toeleiding AN –In de meeste centrumsteden speelt het lokale bestuur geen actieve rol in de toeleiding van AN. Dat is wel het geval voor het onthaalbureau. Ondersteuning AN –Meer dan de helft van de centrumsteden biedt ondersteuning in de vorm van organisatie en/of financiering van projecten

5 Afstemming met het LOP? Er is afstemming tussen onthaalbureau/LOP of lokaal bestuur/LOP Afstemming is meestal structureel verankerd in overlegorganen LOP Decretale opdracht LOP

6 Contacten met de ‘periferie’? Er is slechts in beperkte mate contact met aangrenzende gemeenten Contact verloopt via LOP

7 Een actief spreidingsbeleid? Geen actief spreidingsbeleid, noch in basis- noch in secundair onderwijs Secundair onderwijs: doorstroom naar vervolgonderwijs gebeurt op basis van eigen keuzes lln, adviezen (al dan niet obv CLB en/of vervolgschoolcoach)

8 Afstemming federaal asielbeleid? Bij aanwezigheid opvangcentrum => slechts in beperkte mate structureel overleg Signalen mbt ‘mismatch’ federaal asielbeleid en Vlaams onderwijsbeleid

9 Bijzondere aandachtspunten NBVM? Psychosociale problematiek => vraag naar ondersteuning/begeleiding) Leeftijd (15 jaar en ouder) => vraag naar traject op maat Problematiek van schoolvervoer

10 Andere input (1) Signaal- en knelpuntennota’s mbt anderstalige nieuwkomers vanuit het onderwijsveld (2012) –Tekort middelen vervolgschoolcoaches in het SO –Vraag naar meer overleg/samenwerking tussen de verschillende beleidsdomeinen (o.a. voor trajecten op maat)

11 Andere input (2) –Afstemming federaal asielbeleid en Vlaams onderwijsbeleid Tewerkstellingsstatuut vs verblijfsstatuut (stelsel leren en werken) Impact asielbeleid op onderwijsloopbanen van leerlingen Onstabiele verblijfssituaties van gezinnen in opvangvoorzieningen Afstemming inplanting opvangvoorzieningen en onderwijslandschap

12 Vervolgtraject Conclusies = basis voor beleidsaanbevelingen Beleidsaanbevelingen = momenteel voorwerp van intern overleg Conclusies mbt afstemming federaal asielbeleid = voorwerp van overleg met bevoegde federale Staatssecretaris


Download ppt "Anderstalige nieuwkomers in centrumsteden (basis- en secundair onderwijs) - resultaten bevraging centrumsteden en LOP’s -"

Verwante presentaties


Ads door Google