De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking in de waterketen Het succes van de 49 regio’s Hein van Stokkom: projectleider UvW, co-voorzitter kernteam (afval)waterketen secretaris-directeur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking in de waterketen Het succes van de 49 regio’s Hein van Stokkom: projectleider UvW, co-voorzitter kernteam (afval)waterketen secretaris-directeur."— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking in de waterketen Het succes van de 49 regio’s Hein van Stokkom: projectleider UvW, co-voorzitter kernteam (afval)waterketen secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta Workshop Landelijke WoW-dag 1 oktober 2015, Zwolle

2 27 februari 20132 Samenwerking tot een succes maken Indeling: Korte terugblik (het hoe en het waarom) 10 succesfactoren nader beschouwd - ervaringen delen, dialoog Stokje over aan Hans Schepman - Rivus Deelnemers aan de workshop zijn afkomstig van RWS, gemeenten, provincies, (Unie van) waterschappen, adviesbureau

3 Rotterdam 23 mei 2011

4 27 februari 20134 Samenwerking tot een succes maken Unie-VNG in april 2010 // BAW-afspraken in mei 2011 Doelen (3K’s: kwaliteit, kosten, kwetsbaarheid) - vanaf 2020 : minder meer kosten: €380 miljoen + €70 miljoen jaarlijks Van onderop (geen blauwdrukken): per groep zuiveringskringen voor gezamenlijke investeringen en uitvoering operationele taken Kennis Innovaties Duurzaamheid

5 Samenwerken aan water.nl Samenwerking tot een succes maken: stimuleren Gezamenlijke aanpak van VNG, UvW, Vewin www.samenwerkenaanwater.nl Linked-In, Twitter Bijeenkomsten: ambtelijk, bestuurlijk Brochures & Nieuwsbrieven Kenniscoaches Voortgang monitoren & rapporteren Benchmarks convergeren

6 27 februari 20136 Samenwerking tot een succes maken: landelijk beeld

7 Bron: Eindrapportage Visitatiecommissie Waterketen december 2014 Samenwerking tot een succes maken: beoordeling

8 27 februari 20138 Samenwerking tot een succes maken: regionale sturing

9 27 februari 20139 Samenwerking tot een succes maken Wat maakt Samenwerking in de Waterketen een succes? In gesprek met de deelnemers. Er volgen 10 thema’s. Deelnemers aan de workshop zijn afkomstig van RWS, gemeenten, provincies, (Unie van) waterschappen, adviesbureau

10 27 februari 201310 Samenwerking tot een succes maken: lessons learned? Crisisomstandigheden en momentum  Politieke omstandigheden  OESO-rapport (maart 2014): 1.Waterketen in Nederland levert goede resultaten 2.Geen aanleiding voor verandering van de organisatie 3.Bewustzijn bij burgers en bedrijven vergroten 4.Pleit voor versterking (onafhankelijk) toezicht

11 27 februari 201311 Samenwerking tot een succes maken: lessons learned? Alle partijen doen mee - Tegelijk bestuurlijk en ambtelijk Van onderop in de regio: ruimte voor maatwerk Eigen verhaal voor politiek bestuurlijke omgeving Nieuwe bestuurders na verkiezingen: inzicht & vertrouwen

12 27 februari 201312 Samenwerking tot een succes maken: lessons learned? Duidelijk doel, heldere procesaanpak, organisch bijsturen Monitoring door koepels (ledenbrieven); Water in Beeld Uniforme regionale monitor aangeboden aan de regio’s

13 27 februari 201313 Samenwerking tot een succes maken: lessons learned? Vanuit de inhoud, van onderop èn direct landsdekkend Belemmeringen wegnemen Rapport Berenschot (nov 2014): juridische knelpunten en kansen

14 27 februari 201314 Samenwerking tot een succes maken: lessons learned? Mensenwerk, ladder van vertrouwen, allianties Vertrouwen: in elkaar, in afspraken, in resultaten Loslaten, integriteit, accepteren, waarderen, de eer laten Ambitie van trekkers (regionaal en landelijk) Betrokkenheid (hoger en midden) management

15 27 februari 201315 Samenwerking tot een succes maken: lessons learned? Stimuleren, ondersteunen, verbinden, faciliteren, community Ambitie en plannen uitvoeren, resultaten boeken

16 27 februari 201316 Samenwerking tot een succes maken: lessons learned? Monitoring, benchmarking, ‘groenere gras van de buurman’ Kennisontwikkeling / regiorapportages benchmarks / kenniscoaches

17 27 februari 201317 Samenwerking tot een succes maken Stok achter de deur - Interventieladder Visitatie waterketen in periode 2013-2014 Voorzitter: mw. Karla Peijs Taken: inventariseren, beoordelen, stimuleren Eindrapport Slim, betaalbaar en robuust (dec. 2014) Advies: Nog €10 miljoen op €450 miljoen nodig in 2020 Druk op de ketel houden Wederom externe toets in 2017 (tenzij …)  Reacties regio’s: louter positief; regionale ambities waarmaken  Reactie minister Schultz-Van Haegen: vertrouwen, hulp bieden

18 27 februari 201318 Samenwerking tot een succes maken: lessons learned? Drinkwaterbedrijven haken aan: versterken van de keten Bijeenkomsten in het land Kansenkaart: thema’s zijn waterkwaliteit, uitvoering, maatschappij, toekomstgericht

19 27 februari 201319 Samenwerking tot een succes maken: lessons learned? Maatschappelijke ontwikkelingen, de toekomst Duurzaamheid als inspiratie, motor voor samenwerking Routekaart afvalwaterketen 2030: energie, grondstoffen, nuttig water Circulaire economie, circulaire stad Investeringen vanwege medicijnen, nano-deeltjes in afvalwater Aandacht voor innovatie (advies van de AcW van april 2015)

20 27 februari 201320 Samenwerking tot een succes maken: de regio Een voorbeeld van 49 regio’s: Rivus, gebied rondom Zwolle.


Download ppt "Samenwerking in de waterketen Het succes van de 49 regio’s Hein van Stokkom: projectleider UvW, co-voorzitter kernteam (afval)waterketen secretaris-directeur."

Verwante presentaties


Ads door Google