De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking in de waterketen Het succes van de 49 regio’s

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking in de waterketen Het succes van de 49 regio’s"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking in de waterketen Het succes van de 49 regio’s
Hein van Stokkom: projectleider UvW, co-voorzitter kernteam (afval)waterketen secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta Workshop Landelijke WoW-dag 1 oktober 2015, Zwolle

2 Samenwerking tot een succes maken
Indeling: Korte terugblik (het hoe en het waarom) 10 succesfactoren nader beschouwd - ervaringen delen, dialoog Stokje over aan Hans Schepman - Rivus Deelnemers aan de workshop zijn afkomstig van RWS, gemeenten, provincies, (Unie van) waterschappen, adviesbureau 27 februari 2013

3 Rotterdam 23 mei 2011

4 Samenwerking tot een succes maken
Unie-VNG in april 2010 // BAW-afspraken in mei 2011 Doelen (3K’s: kwaliteit, kosten, kwetsbaarheid) - vanaf 2020 : minder meer kosten: €380 miljoen + €70 miljoen jaarlijks Van onderop (geen blauwdrukken): per groep zuiveringskringen voor gezamenlijke investeringen en uitvoering operationele taken Kennis Innovaties Duurzaamheid 27 februari 2013

5 Samenwerken aan water.nl
Samenwerking tot een succes maken: stimuleren Linked-In, Twitter Bijeenkomsten: ambtelijk, bestuurlijk Brochures & Nieuwsbrieven Kenniscoaches Voortgang monitoren & rapporteren Benchmarks convergeren Gezamenlijke aanpak van VNG, UvW, Vewin

6 Samenwerking tot een succes maken: landelijk beeld
27 februari 2013

7 Samenwerking tot een succes maken: beoordeling
Bron: Eindrapportage Visitatiecommissie Waterketen december 2014

8 Samenwerking tot een succes maken: regionale sturing
27 februari 2013

9 Samenwerking tot een succes maken
Wat maakt Samenwerking in de Waterketen een succes? In gesprek met de deelnemers. Er volgen 10 thema’s. Deelnemers aan de workshop zijn afkomstig van RWS, gemeenten, provincies, (Unie van) waterschappen, adviesbureau 27 februari 2013

10 Samenwerking tot een succes maken: lessons learned?
Crisisomstandigheden en momentum Politieke omstandigheden OESO-rapport (maart 2014): Waterketen in Nederland levert goede resultaten Geen aanleiding voor verandering van de organisatie Bewustzijn bij burgers en bedrijven vergroten Pleit voor versterking (onafhankelijk) toezicht 27 februari 2013

11 Samenwerking tot een succes maken: lessons learned?
Alle partijen doen mee - Tegelijk bestuurlijk en ambtelijk Van onderop in de regio: ruimte voor maatwerk Eigen verhaal voor politiek bestuurlijke omgeving Nieuwe bestuurders na verkiezingen: inzicht & vertrouwen 27 februari 2013

12 Samenwerking tot een succes maken: lessons learned?
Duidelijk doel, heldere procesaanpak, organisch bijsturen Monitoring door koepels (ledenbrieven); Water in Beeld Uniforme regionale monitor aangeboden aan de regio’s 27 februari 2013

13 Samenwerking tot een succes maken: lessons learned?
Vanuit de inhoud, van onderop èn direct landsdekkend Belemmeringen wegnemen Rapport Berenschot (nov 2014): juridische knelpunten en kansen 27 februari 2013

14 Samenwerking tot een succes maken: lessons learned?
Mensenwerk, ladder van vertrouwen, allianties Vertrouwen: in elkaar, in afspraken, in resultaten Loslaten, integriteit, accepteren, waarderen, de eer laten Ambitie van trekkers (regionaal en landelijk) Betrokkenheid (hoger en midden) management 27 februari 2013

15 Samenwerking tot een succes maken: lessons learned?
Stimuleren, ondersteunen, verbinden, faciliteren, community Ambitie en plannen uitvoeren, resultaten boeken 27 februari 2013

16 Samenwerking tot een succes maken: lessons learned?
Monitoring, benchmarking, ‘groenere gras van de buurman’ Kennisontwikkeling / regiorapportages benchmarks / kenniscoaches 27 februari 2013

17 Samenwerking tot een succes maken
Stok achter de deur - Interventieladder Visitatie waterketen in periode Voorzitter: mw. Karla Peijs Taken: inventariseren, beoordelen, stimuleren Eindrapport Slim, betaalbaar en robuust (dec. 2014) Advies: Nog €10 miljoen op €450 miljoen nodig in 2020 Druk op de ketel houden Wederom externe toets in 2017 (tenzij …) Reacties regio’s: louter positief; regionale ambities waarmaken Reactie minister Schultz-Van Haegen: vertrouwen, hulp bieden 27 februari 2013

18 Samenwerking tot een succes maken: lessons learned?
Drinkwaterbedrijven haken aan: versterken van de keten Bijeenkomsten in het land Kansenkaart: thema’s zijn waterkwaliteit, uitvoering, maatschappij, toekomstgericht 27 februari 2013

19 Samenwerking tot een succes maken: lessons learned?
Maatschappelijke ontwikkelingen, de toekomst Duurzaamheid als inspiratie, motor voor samenwerking Routekaart afvalwaterketen 2030: energie, grondstoffen, nuttig water Circulaire economie, circulaire stad Investeringen vanwege medicijnen, nano-deeltjes in afvalwater Aandacht voor innovatie (advies van de AcW van april 2015) 27 februari 2013

20 Samenwerking tot een succes maken: de regio
Een voorbeeld van 49 regio’s: Rivus, gebied rondom Zwolle. 27 februari 2013


Download ppt "Samenwerking in de waterketen Het succes van de 49 regio’s"

Verwante presentaties


Ads door Google