De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samenwerking RWS - waterschappen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samenwerking RWS - waterschappen"— Transcript van de presentatie:

1 Samenwerking RWS - waterschappen
SAMEN STERK! Samenwerking RWS - waterschappen 27 maart NETWERKDAG voor Vergunningverleners en handhavers Jelly Borneman, Agatha Bos

2 Voorgeschiedenis Bestuursakkoord Water Vertrekpunt voor samenwerking:
Document Samenwerkingsafspraken VV & HH 17 september 2012 Vormgeving: samenwerkingsprojecten

3 Wat willen we door samenwerking bereiken?
 Efficiënter waterbeheer  Hogere kwaliteit uitvoering  Versterking robuustheid  Kostenbesparing

4 Samenwerkingsafspraken 2013
 in 2013 succesvol onderweg  AgVH-LOVH bijeenkomsten  Bestuurlijk verantwoorden

5 Samenwerkingsprojecten 2013
succesvol 1 Opleidingen J 2 Uitwisseling personeel 3 BRZO 4 Handhaving 5 Samenloop 6 Kennisportaal/Kader 7 Strandbebouwing 8 Lean/Kr8 9 Bedrijfsvergelijking 10 Riolering 11 ICT

6 Nieuwe samenwerkingsafspraken 2014
 doorlooptijd tot medio 2015, stip op de horizon is 2020  9 samenwerkingsprojecten  bestuurlijk nog niet vastgesteld.

7 Samenwerkingsprojecten 2014
Beheer opleidingen 2 Regionale samenwerking 3 BRZO 4 Een landelijk contract inspectievluchten 5 Een set uniforme afspraken inzake samenloop 6 Een afwegingskader inzake strandbebouwing 7 ICT, invoering systeem PowerBrowser 8 Kwaliteitscriteria 9 Landelijke Netwerkdag RWS en waterschappen

8 Beheer opleidingen (1) Trekkers: Doel: Hans van Gellukum(WSHD)
Tom du Chatinier (RWS) Doel: Gezamenlijke basisopleidingen Basisopleiding vergunningverlening continueren Basisopleiding handhaving starten in 2014 Doorlichten kennisbehoefte

9 Regionale samenwerking (2)
Trekkers: Johan Helmer (HHNK) Tom du Chatinier (RWS) Doel: Gezamenlijk de perspectieven van onderlinge (regionale) samenwerking verder onderzoeken, vorm geven, aanjagen en in de praktijk brengen

10 BRZO (3) Trekkers: Doel: Piet Schakel (WSRL) Pieter Jacobs (RWS)
Eind 2014 hebben waterschappen en Rijkswaterstaat één gezamenlijk BRZO-team, dat gesteld staat om het Wabo bevoegd gezag (BRZO-RUD’s) van advies te dienen

11 Een landelijk contract inspectie- vluchten (4)
Trekkers: Geert Vogels (WPM) Rob Muyrers (RWS) Doel: Concrete afspraken maken over gezamenlijk uit te voeren inspectievluchten, bij voorkeur op basis van één landelijk contract. Het uitbesteden van de uit te voeren inspectie-vluchten in de vorm van een Europese aanbesteding.

12 Een set uniforme afspraken inzake samenloop (5)
Trekkers: Anne Heins (HDSR) Sjaak van der Werf (RWS) Doel: Eén uniforme set werkafspraken betreffende vergunningverlening, toezicht en handhaving bij samenloop Eind 2014 passen alle regionale diensten van RWS en de waterschappen deze werkafspraken toe.

13 Een afwegingskader inzake strandbebouwing (6)
Trekkers: Ben van Egmond (HHDL) Mariska Harte / Marius Weststeijn (RWS) Doel: Een gedeelde visie inzake een gezamenlijk afwegingskader voor strandbebouwing realiseren Concrete afspraken voor de implementatie van het afwegingskader.

14 ICT, invoering PowerBrowser (7)
Trekkers: Izakjan Dekker (WSHD) Pieter Luijendijk (RWS) Doel: December 2014 werken RWS en minimaal vier waterschappen met hetzelfde ICT systeem Een gezamenljke beheerorganisatie is operationeel

15 Kwaliteitscriteria water (8)
Trekkers: Geert Vogels (WPM) Marianne Nauta (RWS) Doel: December 2014 zijn de geformuleerde kwaliteitscriteria water en het opgesteld implementatieplan bestuurlijk vastgesteld

16 Landelijk Netwerkdag (9)
Trekkers: Nog niet bekend Doel: RWS en de WS zullen eind 2014/begin 2015 gezamenlijk een landelijke netwerkdag organiseren “voor en door” vergunningverleners en handhavers De netwerkdag heeft tot doel het duurzaam verbinden van de samenwerking op de werkvloer, het uitwisselen van kennis en ervaring en het faciliteren van netwerken.

17 Vragen/discussie Wat vindt jij het mooiste resultaat? (en waarom)
Van wel project verwacht je het meest?

18 Samen sterk in de waterkolom Succesvol onderweg!


Download ppt "Samenwerking RWS - waterschappen"

Verwante presentaties


Ads door Google